• cichociemni@elitadywersji.org

Cichociemni w Armii Krajowej

Cichociemni w Armii Krajowej

 

Cichociemni byli żołnierzami Armii Krajowej w służbie specjalnej

 


41_cc-Tobie-Ojczyzno-grupa-250x139 Cichociemni w Armii KrajowejSpis treści:


 

Orzel_AK-244x300 Cichociemni w Armii KrajowejArmia Krajowa była najliczniejszą, najdłużej działającą, a także stosującą najbardziej zróżnicowane formy walki formacją zbrojną w okupowanej Europie. Była podziemnym Wojskiem Polskim. Niezwykłe jest także to, że Jej prymatem była walka o niepodległość Polski ponad partyjnymi i politycznymi uprzedzeniami.

Armia Krajowa składała się wyłącznie z ochotników, w szczytowym okresie swego istnienia liczyła aż 390 tys. żołnierzy! Liczebnie była liczniejsza niż Wojsko Polskie na początku 1939. Przerzucani do Polski Cichociemni ? wysokiej klasy specjaliści, przeszkoleni w wywiadzie, sabotażu, dywersji, łączności ? obejmowali w Armii Krajowej odpowiedzialne funkcje we wszystkich pionach oraz na rozmaitych szczeblach dowodzenia, z funkcją Dowódcy Armii Krajowej włącznie.

 

Struktury dowodzenia Armii Krajowej

92 Cichociemnych  służyło w strukturach Komendy Głównej AK, m.in. pełnili funkcje:

 • Komendanta Głównego AK – gen Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek
 • komendantów i zastępców komendantów Okręgów AK – 8 CC
 • szefów sztabów AK – 7 CC
 • szefów oddziałów w KG AK, Komendach Obszarów AK oraz Komendach Okręgów AK (kilkunastu CC), m.in. płk Jan Biały ps. Kadłub był szefem służb lotniczych AK, CC kpt. Zygmunt Milewicz ps. Róg zastępcą kierownika referatu odbioru zrzutów, por. Zbigniew Mrazek ps. Aminius odpowiadał za komórkę “Kratka” KG AK (łączność z więźniami Pawiaka), kpt. Alfred Pokultinis ps. Fon był oficerem Wydziału Łączności z Obozami Jenieckimi KG AK 

 

W Kedywie Cichociemni obsadzili m.in. 10 stanowisk szefów lub zastępców szefów Kedywu w obszarach, okręgach i jednym podokręgu, ponadto liczne stanowiska inspektorów oraz oficerów dywersji, w inspektoratach i obwodach, a także kierowników ośrodków dywersyjnych. Organizowali samoobronę przed UPA na Wołyniu, dowodzili oddziałami dyspozycyjnymi AK, m.in. Bolesław Kontrym dowodził oddziałem Sztafeta-Podkowa, Egzekutywa (Wilno), własnymi oddziałami dowodzili Hieronim Dekutowski ps. Zapora, Józef Czuma ps. Skryty.

Cichociemni dowodzili także zwartymi oddziałami partyzanckimi, m.in. Jan Piwnik był dowódcą  Zgrupowania Ponurego, Eugeniusz Kaszyński dowodził 2 Batalionem 2 Pułku Piechoty Legionów na Kielecczyźnie.  Cichociemny Antoni Iglewski dowodził Samodzielnym Batalionem Suszarnia, jego zastępcą był  Walery Krokay). W Krakowskiem funkcje dowódcze w Batalionie Skała pełnili Cichociemni: Ryszard Nuszkiewicz, Maksymilian Klinicki, Henryk Januszkiewicz.

Cichociemny kpt. Adam Boryczka ps. Brona dowodził 6 Brygadą Partyzancką AK, jej oficerem dywersji oraz specjalistą minerstwa był kpt. Marian Mostowiec ps. Lis. Cichociemny mjr Adolf Pilch ps. Góra, Dolina był dowódcą Zgrupowania Stołpeckiego AK, kpt Franciszek Rybka ps. Kula był jego zastępcą; dowódcami oddziałów Zgrupowania byli por. Ezechiel Łoś ps. Ikwa, por. Lech Rydzewski ps. Grom. Zgrupowanie było jednym z najdłużej walczących oddziałów partyzanckich, stoczyło ok 230 bitew i potyczek, w jego szeregach walczyło ok. 1950 żołnierzy.

Cichociemny kpt. Tadeusz Klimowski ps. Ostoja jako oficer oferacyjny oraz: por. Walery Krokay ps. Siwy, por. Michal Fijałka ps. Sokół, por. Franciszek Pukacki ps. Gzyms, por. Zbigniew Twardy ps. Trzask dowodzili oddziałami 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty.

Cichociemni  kpt. Antoni Nosek ps. Kajtuś dowodził skadrowanym dywizjonem artylerii 106 Dywizji Piechoty AK. Cichociemny rtm Stanisław Raczkowski ps. Bułany był dowódcą 2 batalionu 3 Pułku Piechoty 2 Dywizji Piechoty Legionów AK. Cichociemny Fryderyk Serafiński ps. Drabina dowodził 1 kompanią szturmową 1 batalionu “Las” 74 Pułku Piechoty 7 Dywizji Piechoty AK. Cichociemny rtm Jan Skrochowski ps. Ostroga był dowódcą 2 szwadronu 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Hetmana J.K. Chodkiewicza. Cichociemny mjr Maksymilian Klinicki ps. Wierzba dowodził oddziałem partyzanckim “Grom”, ppor. Lech Łada ps. Żagiew oddziałem partyzanckim “Gryzonie”.

Cichociemny por. Zbigniew Twardy ps. Trzask dowodził batalionem partyzanckim “Błyskawica”, Cichociemny por. Wiktor Wiącek ps. Kanarek dowodzil 5 Wileńską Brygadą AK, Cichociemny kpt. Michał Wilczewski ps. Uszka był dowódcą Oddziału Specjalnego Dywersyjno-Dyspozycyjnego 40 Pułku Piechoty AK, Cichociemny kpt. Stanisław Winter ps. Stanley dowódcą 2 batalionu 78 Pułku Piechoty AK, Cichociemny kpt. Jan Woźniak ps. Kwaśny dowódcą kompanii szturmowej  7 batalionu 77 Pułku Piechoty AK.

95 Cichociemnych w Powstaniu Warszawskim pelniło wiele funkcji dowódczych na różnych szczeblach.

Marek Ney – Krwawicz – Bezpieczeństwo służby a życie codzienne żołnierza Armii Krajowej
na przykładzie Komendy Sił Zbrojnych w Kraju
w: Dzieje Najnowsze, rocznik LI – 2019, nr 3, s. 179-209, ISSN 0419-8824

 

Dywersja i sabotaż

Cichociemni byli żołnierzami Związku Odwetu, Wachlarza, Kedywu, walczyli w oddziałach partyzanckich wszystkich okręgów. 

W powołanym rozkazem płk Stefana Roweckiego ps. Grot z 20 kwietnia 1940 Związku Odwetu walczyło 6 Cichociemnych, od lutego 1942 zastępcą komendanta był cichociemny mjr Henryk Krajewski ps. Trzaska.

W utworzonym w lecie 1941 Wachlarzu walczyło 27 Cichociemnych, tj. połowa z zrzuconych wówczas do Polski. Dowodzili wszystkimi Odcinkami:

 • Odcinek I  (Lwów, Tarnopol, Płoskirów, Winnica, Żmerynka, Dniepropietrowsk) – Stanisław Gilowski ps. Gotur
 • Odcinek II  (Równe, Zwahel, Żytomierz, Kijów) – Jan Piwnik ps. Ponury
 • Oddcinek III (Brześć, Pińsk, Dawidgródek) – Alfred Paczkowski ps. Wania 
 • Odcinek IV  (Baranowicze, Słuck, Bobrujsk, Żłobin, Lida, Mińsk, Borysów, Orsza) – Tadeusz Sokołowski ps. Trop
 • Odcinek V  (Wilno, Dyneburg, Połock, Ryga) – Jan Smela ps. Wir

W Kedywie walczyło ogółem 146 Cichociemnych, w tym 6 ze Związku Odwetu, 27 z Wachlarza oraz 20 w oddziałach partyzanckich. Organizatorem, pierwszym dowódcą specjalnego oddziału do walki z Gestapo – wydzielonej kompanii Agat, później Pegaz, następnie batalionu ?Parasol? byl Cichociemny Adam Borys ps. Pług.

Cichociemni: por. Ryszard Nuszkiewicz ps. Powolny oraz por. Henryk Januszkiewicz ps. Spokojny zorganizowali i przeprowadzili (niestety nieudany) zamach na generalnego gubernatora Hansa Franka. Cichociemni: Jan Piwnik ps. Ponury, Jan Rogowski ps. Czarka, Michał Fijałka ps. Kawa, Wacław Kopisto ps. Kra przeprowadzili 18 stycznia 1943 brawurową akcję na więzienie w Pińsku, uwalniając 40 więźniów, w tym żołnierzy Wachlarza. 

Cichociemny Ludwik WIechuła ps. Jeleń przygotował akcję na więzienie w Końskich, przeprowadzoną 5 czerwca 1944, w wyniku której uwolniono ok. 70 więźniów. Cichociemny mjr Franciszek Pukacki ps. Gzyms w akcji sabotażowej (1943) zniszczył pięć bombowców nurkujących Junkers Ju-87D.

zobacz także – Cichociemni w dywersji

 

Łączność

Łączność Armii Krajowej stanowiło ok. 57 radiostacji o kryptonimie “Wanda” (oznaczonych numerem), w tym 10 radiostacji Komendy Głównej AK i Komendy Obszaru Warszawa AK (Wanda 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 62, 96), 25 radiostacji w Komendach Okręgów lub Inspektoratów AK, 10 radiostacji w sieci lotniczej (o numerach 300 i nast.) oraz 5 radiostacji przy dużych oddziałach partyzanckich.

W sieci łączności AK pracowało 50 Cichociemnych, obsługiwali zdecydowaną większość radiostacji AK. 12 Cichociemnych służyło w łączności Powstania Warszawskiego, pracujac na wszystkich funkcjonujących, 9 radiostacjach.

M.in. cichociemny kpt. Tadeusz Burdziński ps. Malina dowodził kompanią radiołączności ?Kram? Oddzialu V Komendy Głównej AK, jego zastępcą był Cichociemny Czesław Pieniak ps. Bór.

zobacz także – Cichociemni łacznościowcy

 

Wywiad

Szefem wywiadu ofensywnego Komendy Głównej AK był Cichociemny płk dypl. Kazimierz Iranek-Osmecki ps. Makary.

W wywiadzie ofensywnym AK służyło 37 Cichociemnych m.in. zdobyli plany prototypów nowych niemieckich czołgów Panther, ręcznej broni przeciwpancernej Panzerfaust, zlokalizowali fabryki części do samolotów Focke-Wulf, umozliwiając ich zbombardowanie.

Przede wszystkim przyczynili się do rozpracowania niemieckiej bomby latającej V-1 oraz V-2. Oficerem polskiego wywiadu odpowiedzialnym za realizację tego zadania był Cichociemny por. Stefan Ignaszak ps. Nordyk.

zobacz także – Cichociemni w wywiadzie

 

Legalizacja

W strukturze Oddziału II Komendy Głównej AK funkcjonował Wydział Techniki i Legalizacji, którego zadaniem było przygotowywanie fałszywych dokumentów dla oficerów wywiadu (głównie AK) działających w okupowanej Europie, ?pakowanie? konspiracyjnej poczty KG AK wysyłanej do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie oraz wykonywanie stacjonarnych i przenośnych skrytek na materiały wywiadowcze AK.

Od kwietnia 1942 wydziałem kierował Cichociemny por. Stanisław Jankowski ps. Agaton. Od grudnia 1942 szefem Wydziału Legalizacji (Centralne Biuro Legalizacji) KG AK, działającego pod kryptonimami: ?Park?, ?Leta?, ?Izba? był Cichociemny kpt. Julian Kozłowski ps. Cichy. Zastępcą szefa wydziału, nadzorującym komórki techniczne był Cichociemny por. Witold Strumpf ps. Sud. Pracownikiem, następnie kierownikiem Pracowni  ?Dokumenty Podróży? w tym wydziale był Cichociemny por. Wilhelm Pluta ps. Lupa.

Mariusz Olczak, Archiwum Akt Nowych – Wydział Legalizacji i Techniki Oddziału II KG AK
Kryptonimy 198, C-8, 518, Wd-68, 218, Agaton

źródło: stanislawjankowskiagaton.pl
Dziękujemy Rodzinie kpt. cc Stanisława Jankowskiego za życzliwą zgodę na udostępnienie prezentacji na naszym portalu

 

Szkolenie

Komendantem szkoły dywersji Kedywu AK o kryptonimie ?Zagajnik? (przeszkolono w niej do lipca 1944 ok. 1200 żołnierzy AK) był Cichociemny mjr Henryk Krajewski ps. Trzaska, a instruktorami m.in. Cichociemni: rtm Jerzy Sokołowski ps. Mira, por. Stanisław Kotorowicz ps. Crown, por. Zbigniew Bąkiewicz ps. Zabawka, por. Jan Piwnik ps. Ponury, kpt. Alfred Paczkowski ps. Wania, por. Jan Rogowski ps. Czarka, por. Jan Marek ps. Walka, por. Ewaryst Jakubowski ps. Brat, por. Zbigniew Piasecki ps. Orlik

Komendantem Leśnej Szkoły Młodszych Dowódców Piechoty ?Młodnik? był Cichociemny Jan Grycz ps. Dziadzio. Cichociemny kpt. Bronisław Grun ps. Szyb był instruktorem w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty ?Agrykola?. Cichociemny por. Roman Romaszkan ps. Tatar był nstruktorem wyszkolenia w Centrali Zaopatrzenia Terenu “Start I” oraz w Powstańczych Oddziałach Specjalnych “Jerzyki”.Cichociemny mjr Tadeusz Stocki ps. Ćma byl inspektorem oraz wykładowcą na kursach kwatermistrzowskich KG AK Cichociemny por. Tadeusz Śmigielski ps. Ślad był instruktorem wywiadu na kursach KG AK.

146 Cichociemnych walczących w Kedywie było także instruktorami dywersji na swoim terenie.

 

Zaopatrzenie

Cichociemni byli także kierownikami Centrali Zaopatrzenia Terenu, wspierającej jednostki AK poprzez uzupełnienie ich w ludzi, broń, sprzęt, lekarstwa itp. – pierwszym został Cichociemny mjr Henryk Krajewski ps. Trzaska. Od przełomu kwietnia i maja 1944 kierownikiem CZT był mjr cc Tadeusz Runge ps. Witold. Oficerem CZT był także m.in. Cichociemny ppor Stanisław Harasymowicz ps. Lalka.

Cichociemny gen. dyw. Tadeusz Kossakowski ps. Krystynek kierował zespołem ok. 800 osób produkujących środki walki, m.in. wyprodukowano ok. 35 tys. sztuk granatów, kilka dział szturmowych, miotacze płomieni, naprawiali karabiny, broń palna krótką i maszynową. Współpracował z nim Cichociemny, kpt. Mirosław Kryszczukajtis ps. Szary.

Cichociemny mjr Tadeusz Stocki ps. Ćma kierował produkcją sprzętu dywersyjnego dla Związku Odwetu, następnie Kedywu KG AK.

Cichociemni dostarczali pieniądze na potrzeby Armii Krajowej, a także Polskiego Państwa Podziemnego. Dostarczyli łącznie ponad 31 mln dolarów w banknotach i złocie oraz ok. 15,5 mln marek. Kurierzy byli wstanie dostarczyć jedynie 3,9 mln USD oraz 4,5 mln RM.

 

 

Uwaga – wykaz w opracowaniu

Cichociemni – przydziały w Armii Krajowej

(wykaz sporządzono w oparciu o kwerendę
z dwóch źródeł biograficznych, stale aktualizowany)
Tabelę można przeszukiwać, wpisując dowolny ciąg znaków

 

Autor wykazu ? Ryszard M. Zając, wnuk por. cc. Józefa Zająca

Na urządzeniach mobilnych aby zobaczyć całość należy przewinąć w poziomie

StopieńFotoNazwisko imięPseudonimPrzydział w AK
kpt.
ADRIAN-Florian Cichociemni w Armii Krajowej
Adrian FlorianLiberatorReferat Informacyjno - Wywiadowczy Wydziału Lotniczego Oddziału II Konendy Głównej AK,
referat lotniczy Komendy Okręgu Kielce AK
gen. bryg.
BALUK-Stefan Cichociemni w Armii Krajowej
Bałuk StefanStarbapracownia foto Oddziału II (wywiad) Komendy Głównej AK
por. lot.
BATOR-Ignacy Cichociemni w Armii Krajowej
Bator IgnacyOpórZastępca kierownika Referatu Łączności Lotniczej Wydziału Lotnictwa Oddziału III Komendy Głównej AK
ppłk.
BAZALA-Leon Cichociemni w Armii Krajowej
Bazała LeonStriwiążKomenda Obszaru Lwów AK
mjr
BAKIEWICZ-Zbigniew Cichociemni w Armii Krajowej
Bąkiewicz ZbigniewZabawka"Wachlarz", instruktor szkoły dywersji Kedywu „Zagajnik”,
Oddział VI Komendy Głównej AK
ppor.
BENEDYK-Tadeusz Cichociemni w Armii Krajowej
Benedyk TadeuszZahataKedyw Obszaru Zachodniego AK
kpt.
BENRAD-Adam Cichociemni w Armii Krajowej
Benrad AdamDrukarzKedyw Okręgu Łódź AK
ppor.
BERNACZYK-SLONSKI-Kazimierz. Cichociemni w Armii Krajowej
Bernaczyk - Słoński KazimierzRangoKedyw Okręgu Lwów AK
płk
BETKOWSKI-Jacek Cichociemni w Armii Krajowej
Bętkowski JacekTopór 2Komendant Wojskowej Służby Ochrony Powstania 2 i 3 Rejonu, dowódca odcinka taktycznego „Topór”
płk. pil.
BIALY-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Biały JanKadłubSzef służb lotniczych Wydziału Lotnictwa Oddziału III Komendy Głównej AK
ppor.
BICHNIEWICZ-Jerzy Cichociemni w Armii Krajowej
Bichniewicz JerzyBłekitnypoległ podczas lotu do Polski
kpt.
BIDZINSKI-Niemir Cichociemni w Armii Krajowej
Bidziński NiemirZiege Karolprzeniesiony karnie do rezerwy lub w Fundacji ks. Stanisława Staszica
st. sierż. lot.
BIEDRZYCKI-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Biedrzycki StanisławOperaradiotelegrafista Wydziału Lotnictwa Oddziału III Komendy Głównej AK
ppłk. sap.
BIELSKI-Romuald Cichociemni w Armii Krajowej
Bielski RomualdBejOddział III Komendy Głównej AK, Wydział Broni Szybkich
ppor.
BIENIAS-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Bienias JanOsterbaDowódca plutonu w kompanii kpt.cc Tomasza Wierzejskiego ps. „Zgoda 2”, następnie w kompanii kpt. „Piotra” w batalionie „Czata 49” Zgrupowania „Radosław”
ppor. lot. cw
BIEZUNSKI-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Bieżuński JanOrzycWydział Lotnictwa Oddziału III Komendy Głównej AK
mjr sap.
BILSKI-Kazimierz Cichociemni w Armii Krajowej
Bilski KazimierzRumdowódca Batalionu Szturmowego „Rum”
płk.
BORYCZKA-Adam Cichociemni w Armii Krajowej
Boryczka AdamBronaWachlarz (V Odcinek), instruktor szkolenia patroli dywersyjnych bazy „Miód” w Wilnie oraz Werkach, dowódca Kedywu Okręgu Wilno AK, dowódca 6 Wileńskiej Brygady AK
ppłk.
BORYS-Adam Cichociemni w Armii Krajowej
Borys AdamPługKedyw Komendy Głównej AK, dowódca oddziału "Agat", "Pegaz", "Parasol"
mjr łączn.
BURDZINSKI-Tadeusz Cichociemni w Armii Krajowej
Burdziński TadeuszMalinadowódca kompanii radiołączności „Kram” Oddzialu V Komendy Głównej AK
por. piech.
BUSLOWICZ-Michal Cichociemni w Armii Krajowej
Busłowicz MichałBociekKomenda Obszaru Białystok AK
por.
BUYNO-Jerzy Cichociemni w Armii Krajowej
Buyno JerzyGżegżółkaOkręg Nowogródek AK, 7 batalion 77 Pułku Piechoty
ppor.
BYSTRZYCKI-Przemyslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Bystrzycki PrzemysławGrzbietdowódca radiostacji 1 Pułku Piechoty Strzelców Podhalańskich AK
ppor. łączn.
BZDAWKA-Bernard Cichociemni w Armii Krajowej
Bzdawka Bernard Siekierainstruktor 2 kompanii 1 batalionu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK
mjr sap.
CETYS-Teodor Cichociemni w Armii Krajowej
Cetys TeodorWikingKomenda Okręgu Wilno AK, szef sztabu oddziałów partyzanckich Okręgów: Wilno i Nowogródek
ppor. łączn.
CHMIELOCH-Ryszard Cichociemni w Armii Krajowej
Chmieloch RyszardBłyskawicaradiotelegrafista Obszaru Lwów AK
mjr
CHMIELOWSKI-Antoni Cichociemni w Armii Krajowej
Chmielowski Antoni WołkWydział Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa (Referat "993/G") Komendy Głównej AK, szef wywiadu wojskowego Komendy Obszaru Lwów AK
por.
CHYLINSKI-Eugeniusz Cichociemni w Armii Krajowej
Chyliński Eugeniusz FrezKedyw Okręgu Wilno AK
kpt. piech.
CIEPLIK-Franciszek Cichociemni w Armii Krajowej
Cieplik FranciszekHatrakOkręg Nowogródek AK
mjr
CZAYKOWSKI-Andrzej Cichociemni w Armii Krajowej
Czaykowski Andrzej GardaKomenda Główna AK, Oddział I
por. łączn.
CZEPCZAK-GORECKI-Bronisław Cichociemni w Armii Krajowej
Czepczak Górecki BronisławZwijakradiotelegrafista 1 Batalionu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK
por. br. panc.
CZERWINSKI-Kazimierz Cichociemni w Armii Krajowej
Czerwiński KazimierzBryzgaKomenda Okręgu Kraków AK
por.
CZLAPKA-Kazimierz Cichociemni w Armii Krajowej
Człapka KazimierzPionekradiotelegrafista Wydziału Lotnictwa Oddziału III Komendy Głównej AK
por.
CZUMA-Jozef Cichociemni w Armii Krajowej
Czuma JózefSkrytyKedyw Okręgu Warszawa AK, dowódca oddziału "Skrytego"
ppor. piech.
DABROWSKI-Adam Cichociemni w Armii Krajowej
Dąbrowski AdamPutiKomenda Okręgu Warszawa AK
płk.
DEKUTOWSKI-Hieronim Cichociemni w Armii Krajowej
Dekutowski HieronimZaporaKedywu Okręgu Lublin AK, dowódca oddziałów partyzanckich
kpt. piech.
DMOWSKI-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Dmowski StanisławPodlasiak1 batalion 1 Pułk Strzelców Podhalańskich AK
kpt.
DZIADOSZ-Rudolf Cichociemni w Armii Krajowej
Dziadosz RudolfZasaniecOkręg Kraków AK, oficer wyszkolenia oddziału partyzanckiego "Skrzetuski", 106 Dywizji Piechoty AK
ppłk. łącz.
DZIKIELEWSKI-Feliks Cichociemni w Armii Krajowej
Dzikielewski FeliksOliwDowództwo Wojsk Łączności Komendy Głównej AK
por.
ECKHARDT-Mieczyslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Eckhardt MieczysławBocianWachlarz (III Odcinek)
płk. piech.
EMIR-HASSAN-Jerzy Cichociemni w Armii Krajowej
Emir Hassan JerzyTurek 2Okręg Łódź AK
por.
FARENHOLC-Oskar Cichociemni w Armii Krajowej
Farenholc OskarSumwywiad ofensywny (Oddział II), Komenda Główna AK, kierownik ekspozytury śląskiej Referatu "Zachód"
kpt.
FIJALKA-Michal Cichociemni w Armii Krajowej
Fijałka MichałKawa, SokółOkręg Wołyń AK, zastępca inspektora Inspektoratu Rejonowego Kowel, dowódca oddziału "Sokół", dowódca 1 Batalionu 50 Pułku Piechoty 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK
ppor.
FLONT-Wladyslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Flont WładysławGrandziarzradiotelegrafista Komendy Okręgu Łódź AK
kpt. piech.
FORTUNA-Ludwik Cichociemni w Armii Krajowej
Fortuna LudwikSiłaszef sztabu Okręgu Nowogródek AK
por. łączn.
FUHRMAN-Kazimierz Cichociemni w Armii Krajowej
Fuhrman KazimierzZaczepOkręg Wołyń AK, oficer radiołączności, szef łączności taktycznej 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, dowódca 3 batalionu 50 Pułku Piechoty AK
kpt.
GALECKI-Adolf Cichociemni w Armii Krajowej
Gałacki AdolfMaszopwywiad morski, Oddział II, Komenda Główna AK, oficer sieci wywiadu morskiego
kpt.
GARCZYNSKI-Marian Cichociemni w Armii Krajowej
Garczyński Marian SkałaKedyw Okręgu Brześć AK
kpt.
GAWORSKI-Tadeusz Cichociemni w Armii Krajowej
Gaworski TadeuszLawaDowódca specjalnego plutonu lotniczego Wydziału Lotnictwa Oddziału III, Komenda Główna AK
mjr kaw.
GILOWSKI-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Gilowski StanisławGoturzastępca szefa Kedywu Obszaru Lwów AK
ppor. łączn.
GODZIK-Wladyslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Godzik Władysław Skrzatdowódca plutonu radiołączności Podokręgu Piotrków AK
kpt. sł. zdr.
GOLARZ-Marian Cichociemni w Armii Krajowej
Golarz Teleszyński MarianGóral 2szef służby medycznej oraz adiutant dowódcy 82 Pułku Piechoty AK 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK
płk. piech.
GOLEBIEWSKI-Marian Cichociemni w Armii Krajowej
Gołębiewski MarianSterdowódca Kedywu Inspektoratu Rejonowego Zamość AK
ppor.
GOLUNSKI-Norbert Cichociemni w Armii Krajowej
Gołuński Norbert Bombramwywiad ofensywny (morski), Oddział II, Komenda Główna AK, inspektor sieci wywiadu morskiego
mjr sap.
GORSKI-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Górski JanChomikm.in. szef sztabu, następnie komendant Obszaru Białystok AK
ppor.
GORSKI-Stefan Cichociemni w Armii Krajowej
Górski StefanBrzegKedyw Okręgu Łódź AK
mjr kaw.
GRODZICKI-Krzysztof Cichociemni w Armii Krajowej
Grodzicki KrzysztofJabłońOkręg Kraków AK
kpt.
GROMNICKI-Zygmunt Cichociemni w Armii Krajowej
Gromnicki ZygmuntGulawywiad morski, Oddział II, Komenda Główna AK, oficer sieci wywiadu morskiego
kpt. piech.
GRUN-Bronislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Grun Bronisław SzybKedyw Komendy Głównej AK, instruktor w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agrykola”
ppor. piech.
GRYCZ-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Grycz JanDziadzioKedyw Okręgu Polesie AK, komendant Leśnej Szkoły Młodszych Dowódców Piechoty „Młodnik”
ppor. art.
HARASYMOWICZ-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Harasymowicz StanisławLalkam.in. poleska baza "Start II" Centrali Zaopatrzenia Terenu "Czata" 30 Dywizji Piechoty AK
ppor. lot.
HAUPTMAN-Wladyslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Hauptman WładysławGaparadiotelegrafista Wydziału Lotnictwa Oddziału III Komendy Głównej AK
ppor.
KALINOWSK-HECZKO-Gustaw Cichociemni w Armii Krajowej
Heczko Kalinowski GustawSkorpionOkręg Nowogródek AK, zastępca dowódcy 1 kompanii 7 batalionu 77 Pułku Piechoty Okręgu Nowogródek AK,
por.
HENCEL-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Hencel StanisławPikpoległ podczas lotu do Polski
mjr łączn.
HOFFMANN-Teodor Cichociemni w Armii Krajowej
Hoffman TeodorBugajKomenda Okręgu Łódź AK
ppor.
HORL-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Hörl JanFrogOkręg Lublin AK
ppłk.
IGLEWSKI-Antoni Cichociemni w Armii Krajowej
Iglewski AntoniPonarKomenda Okręgu Kraków AK, dowódca Samodzielnego Batalionu Szturmowego „Suszarnia” 106 Dywizji Piechoty AK
rtm. kaw.
IGNASZAK-Stefan Cichociemni w Armii Krajowej
Ignaszak StefanDrozdwywiad ofensywny (Oddział II), Komenda Główna AK, Wydział Wywiadowczy ekspozytury Lombard, inspektor sieci wywiadowczych
kpt.
IPOHORSKI-LENKIEWICZ-Wieslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Ipohorski Lenkiewicz Wiesław Zagrodawywiad ofensywny (Oddział II), Komenda Główna AK, ośrodek wywiadowczy w Kijowie
płk.
IRANEK-OSMECKI-Kazimierz Cichociemni w Armii Krajowej
Iranek Osmecki KazimierzHellerszef wywiadu ofensywnego (Oddział II) Komendy Głównej AK, szef Oddziału IV KG AK
mjr pil.
ISZKOWSKI-Jerzy Cichociemni w Armii Krajowej
Iszkowski JerzyOrczykzastępca szefa referatu lotnictwa Oddziału III Komendy Okręgu Lublin AK
mjr piech.
JABLONSKI-Boleslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Jabłoński BolesławKaliaszef wywiadu Komendy Okręgu Łódź AK
por. piech.
JACHCINSKI-Henryk Cichociemni w Armii Krajowej
Jachciński Henryk KretKedyw Obszaru Zachodniego AK
mjr
JACKIEWICZ-Boleslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Jackiewicz BolesławŁabędźKomenda Okręgu Radom - Kielce AK
por.
JAGIELSKI-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Jagielski StanisławGacekdowódca Kedywu Inspektoratu Rejonowego Lublin i Puławy AK
por.
JAKUBOWSKI-Ewaryst Cichociemni w Armii Krajowej
Jakubowski Ewaryst BratKedyw Okręgu Kielce AK, instruktor szkoły dywersji Kedywu „Zagajnik”
kpt.
JANKOWSKI-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Jankowski StanisławAgatonwywiad ofensywny, Oddział II, Komenda Główna AK, szef Wydziału Techniczno - Legalizacyjnego
kpt.
JANUSZKIEWICZ-Henryk Cichociemni w Armii Krajowej
Januszkiewicz HenrykSpokojnyKedyw Okręgu Kraków AK, dowódca 2 kompanii Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego "Skała"
por. art.
JAROSZ-Janusz Cichociemni w Armii Krajowej
Jarosz Janusz SzermierzOkręg Białystok AK
ppor.
JASIENSKI-Stefan Cichociemni w Armii Krajowej
Jasieński StefanAlfawywiad ofensywny (Oddział II), Komenda Główna AK, m.in. ośrodek wywiadowczy w Wilnie, Referat "Wschód"
por. piech.
JASTRZEBSKI-Antoni Cichociemni w Armii Krajowej
Jastrzębski AntoniUgórKedyw Okręgu Kielce AK.
ppor.
JAWORSKI-Tadeusz Cichociemni w Armii Krajowej
Jaworski TadeuszGontKedyw Okręgu Lwów AK
kpt. piech.
JAWORSKI-Tadeusz-Stanisław Cichociemni w Armii Krajowej
Jaworski Tadeusz StanisławBławatm.in. dowódca plutonu oraz 2 kompanii dyspozycyjnej batalionu „Iwo”
mjr pil.
JOKIEL-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Jokiel JanLigotawywiad ofensywny (Oddział II) Komenda Główna AK, m.in. kierownik referatu lotniczego Oddziału III Komendy Okręgu Kraków AK
rotm.
JURECKI-Marian Cichociemni w Armii Krajowej
Jurecki MarianOrawapoległ w dniu skoku do Kraju
ppor.
JURKIEWICZ-Longin Cichociemni w Armii Krajowej
Jurkiewicz Longin Myszwywiad ofensywny (Oddział II), Komenda Główna AK,ośrodek wywiadowczy w Wilnie
ppłk.
KALENKIEWICZ-Maciej Cichociemni w Armii Krajowej
Kalenkiewicz MaciejKotwiczm.in. kierownik referatu operacyjnego Oddziału III Komendy Głównej ZWZ, dowódca partyzancki w Okręgu Nowogródek
ppłk.
KAMIENSKI-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Kamieński JanCozasOddział III Komendy Głównej AK
ppor. piech.
KAMINSKI-Bronislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Kamiński BronisławGolfKedyw Podokręgu Rzeszów AK
mjr piech.
KASZYNSKI-Eugeniusz Cichociemni w Armii Krajowej
Kaszyński EugeniuszNurtzastępca dowódcy Kedywu Okręgu Radom-Kielce AK, zastępca dowódcy, następnie dowódca Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, dowódca Oddziałów Partyzanckich 2 Pułku Piechoty Legionów AK
sierż.
KAZIMIERCZAK-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Kazimierczak StanisławKsiądzradiotelegrafista Komendy Głównej AK
por. piech.
KIWER-Edward Cichociemni w Armii Krajowej
Kiwer EdwardBiegajKedyw Okręgu Radom-Kielce AK
por.
KLIMOWICZ-Wladysław Cichociemni w Armii Krajowej
Klimowicz WładysławTamaZwiązek Odwetu Okręgu Śląsk AK
mjr piech.
KLIMOWSKI-Tadeusz Cichociemni w Armii Krajowej
Klimowski TadeuszKlonm.in. dowódca II Odcinka Wachlarza, komendant Inspektoratu Rejonowego Równe AK, szef Oddziału III Komendy Okręgu Wołyń AK, szef sztabu 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK
mjr piech.
KLINICKI-Maksymilian Cichociemni w Armii Krajowej
Klinicki MaksymilianWierzba 2Kedyw Okręgu Kraków AK, dowódca oddziału partyzanckiego "Grom", dowódca 3 kompanii Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego "Skała"
por.
KLOCEK-Wlodzimierz Cichociemni w Armii Krajowej
Klocek Niewęgłowski WłodzimierzGarłuchKedyw Okręgu Lublin AK
por.
KOBYLINSKI-Tadeusz Cichociemni w Armii Krajowej
Kobyliński TadeuszHienawywiad ofensywny (Oddział II), Komenda Główna AK, Referat "Wschód"
płk. dypl. piech.
KOBYLINSKI-Waclaw Cichociemni w Armii Krajowej
Kobyliński WacławDziadPodczas skoku doznał urazu stopy, ewakuowany na leczenie
por.
KOCHANSKI-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Kochański JanJaremawywiad ofensywny (Oddział II), Komenda Główna AK
kpt.
KOCHANSKI-Wladyslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Kochański Władysław BombaII Odcinek "Wachlarza", Kedyw, Inspektorat Rejonowy Równe Okręgu Wołyń AK
mjr
KOLASINSKI-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Kolasiński StanisławŚmiga, UlewaKedyw Okręgu Lwów AK
mjr
KONIK-Bronislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Konik Bronisław SikoraObszar Lwów AK
ppor. piech.
KONSTANTY-Ignacy Cichociemni w Armii Krajowej
Konstanty Ignacy SzmaragdOkręg Lublin AK
mjr
KONTRYM-Bolesław Cichociemni w Armii Krajowej
Kontrym BolesławŻmudzinm.in. dowódca III Odcinka "Wachlarza", szef służby śledczej Polskiego Państwa Podziemnego, dowódca oddziału dyspozycyjnego Delegatury Rządu Na Kraj "Sztafeta" - "Podkowa" ("Pilawa")
mjr
KOPISTO-Waclaw Cichociemni w Armii Krajowej
Kopisto WacławKradowódca Kedywu Inspektoratu Rejonowego Łuck Okręg Wołyń AK
mjr
KOPROWSKI-Franciszek Cichociemni w Armii Krajowej
Koprowski FranciszekDąbwywiad ofensywny (Oddział II), Komenda Główna AK,m ośrodek wywiadowczy w Wilnie
gen. dyw.
KOSSAKOWSKI-Tadeusz Cichociemni w Armii Krajowej
Kossakowski TadeuszKrystynekszef produkcji środków walki Komendy Podobwodu Śródmieście Południowe oraz Komendy Okręgu Warszawa AK
ppłk. dypl. br. panc.
KOSTUCH-Tomasz Cichociemni w Armii Krajowej
Kostuch TomaszBryłaKomenda Obszaru Warszawa AK
por. sap.
KOTOROWICZ-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Kotorowicz StanisławKronOddział III, Kedyw Komendy Głównej AK, instruktor szkoły dywersji Kedywu „Zagajnik”
por. łączn. lot.
KOWALIK-Edward Cichociemni w Armii Krajowej
Kowalik EdwardCiupuśradiomechanik, radiotelegrafista, instruktor łączności Wydziału Lotnictwa Oddziału III Komendy Głównej AK
por. sap.
KOWALSKI-Jerzy Cichociemni w Armii Krajowej
Kowalski JerzyBabaKedyw Okręgu Lwów AK
ppor. sap.
KOWALSKI-Ryszard Cichociemni w Armii Krajowej
Kowalski RyszardBengaOkręg Wołyń AK, komendant Obwodu Zdołbunów (Inspektorat Rejonowy Równe)
kpt. piech.
KOZLOWSKI-Julian Cichociemni w Armii Krajowej
Kozłowski JulianCichyszef Wydziału Legalizacji (Centralne Biuro Legalizacji) "Park", "Leta", "Izba" Komendy Głównej AK
kpt. dypl.
KOZUCHOWSKI-Henryk Cichociemni w Armii Krajowej
Kożuchowski HenrykHoraszef Oddziału III Komendy Okręgu Łódź AK
ppłk.
KRAJEWSKI-Henryk Cichociemni w Armii Krajowej
Krajewski HenrykTrzaskam.in. zastępca szefa Związku Odwetu Komendy Głównej ZWZ-AK, kierownik Centrali Zaopatrzenia Terenu, organizator szkoły dywersji Kedywu „Zagajnik”, dowódca 30 Poleskiej Dywizji AK
ppor.
KRASINSKI-Adam Cichociemni w Armii Krajowej
Krasiński AdamSzczurOkręg Brześć AK
ppłk. piech.
KRIZAR-Leopold Cichociemni w Armii Krajowej
Krizar LeopoldCzeremoszpoległ podczas skoku do Polski
kpt. piech.
KROKAY-Walery Cichociemni w Armii Krajowej
Krokay WalerySiwyKedyw Komendy Okręgu Wołyń AK, zastępca dowódcy Samodzielnego Batalionu Szturmowego „Suszarnia” 106 Dywizji Piechoty AK, dowódca 2 batalionu 43 Pułku Piechoty 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK
kpt. sap.
KRYSZCZUKAJTIS-Miroslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Kryszczukajtis MirosławSzarykierownik referatu materiałów i sprzętu zrzutowego Biura Badań Technicznych Wydziału Saperów Oddziału III Komendy Głównej AK, instruktor Kedywu
mjr
KRZYMOWSKI-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Krzymowski StanisławKostkaKomenda Główna AK, dowódca Oddziału VII Lotniczego Komendy Okręgu ZWZ Kielce-Radom
ppor.
KUCZYNSKI-Marian Cichociemni w Armii Krajowej
Kuczyński MarianZwrotnicaKedyw Okręgu Lwów AK
por. łączn.
KUJAWINSKI-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Kujawiński StanisławWodnikOkręg Lublin AK
kpt. art.
KULAKOWSKI-Aleksander Cichociemni w Armii Krajowej
Kułakowski AleksanderRywalObszar Lwów AK, I Odcinek "Wachlarza", Kedywu Okręgu Tarnopol AK
kpt. piech.
KWARCINSKI-Mieczyslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Kwarciński MieczysławZiutKedyw Okręgu Lublin AK, m.in. dowódca łączności 3 Dywizji Piechoty Legionów AK
mjr br. panc.
KWIATKOWSKI-Bohdan Cichociemni w Armii Krajowej
Kwiatkowski BohdanLewarinstruktor w ośrodku pancernym Komendy Obszaru Warszawa AK, oficer do zleceń Komendanta Głównego AK
mjr
LECH-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Lech JanGranitm.in. szef Oddziału III Komendy Obszaru Lwów AK, szef sztabu Komendy Okręgu Lwów AK, II zastępca komendanta Okręgu Lwów AK
ppor. piech.
LECH-Wlodzimierz Cichociemni w Armii Krajowej
Lech WłodzimierzPowiślakKedyw Podokręgu Rzeszów AK
kpt. łącz.
LESKIEWICZ-Marian Cichociemni w Armii Krajowej
Leśkiewicz MarianWygodaradiotelegrafista sztabu 2 Dywizji Piechoty Okręgu Kielce AK, sztabu 2 Pułku Piechoty Legionów AK
st. sierż.
LEWANDOWSKI-Aleksander Cichociemni w Armii Krajowej
Lewandowski AleksanderWiechlina82 Pułk Piechoty 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK
ppor.
LEWKO-Kazimierz Cichociemni w Armii Krajowej
Lewko KazimierzPalecpoległ podczas lotu do Polski
mjr lot.
LEWKOWICZ-Bronislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Lewkowicz BronisławKursWydział Lotnictwa, Oddział III, Komenda Główna AK
por. kaw
LINOWSKI-Artur Cichociemni w Armii Krajowej
Linowski ArturKarpzastępca szefa Kedywu Okręgu Łódź AK
kpt. piech.
LIPINSKI-Wojciech Cichociemni w Armii Krajowej
Lipiński WojciechLawinawywiad ofensywny (Oddział II), Komenda Główna AK, ośrodek wywiadowczy w Smoleńsku, komórka berzpieczeństwa Referatu "Wschód"
kpt. piech.
LUSZOWICZ-Zdzislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Luszowicz ZdzisławSzakalinstruktor Kedywu Komendy Głównej AK, 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK,
ppor.
LADA-Lech Cichociemni w Armii Krajowej
Łada Lech ŻagiewII Odcinek "Wachlarza", dowódca oddziału partyzanckiego "Gryzonie"
kpt.
LAGODA-Hieronim Cichociemni w Armii Krajowej
Łagoda HieronimLakkomendant Inspektoratu Rejonowego Łomża AK
st. sierż.
LAKOMY-Albin Cichociemni w Armii Krajowej
Łakomy AlbinTwornikKomenda Okręgu Lublin AK
mjr
LASTOWSKI-Benon Cichociemni w Armii Krajowej
Łastowski BenonŁobuzwywiad ofensywny (Oddział II), Komenda Główna AK, oficer techniczny
mjr uzbr.
LOJKIEWICZ-Adolf Cichociemni w Armii Krajowej
Łojkiewicz AdolfRyśSzefostwo Uzbrojenia, Komenda Główna AK
ppłk. kaw.
LOPIANOWSKI-Narcyz Cichociemni w Armii Krajowej
Łopianowski NarcyzSarnazastępca dowódcy Ośrodka Pancernego Komendy Obszaru Warszawskiego AK
por.
LOS-Ezechiel Cichociemni w Armii Krajowej
Łoś EzechielIkwaKedyw Okręgu Nowogródek AK, m.in. zastępca dowódcy batalionu stołpeckiego
mjr br. panc.
MACKUS-Adam Cichociemni w Armii Krajowej
Mackus Adam Prosty1 Pułk Piechoty Strzelców Podhalańskich AK, następnie oficer łącznikowy Sztabu Naczelnego Wodza przy Komendzie Głównej AK
por.
MAJEWICZ-Stefan Cichociemni w Armii Krajowej
Majewicz StefanHrubywywiad ofensywny (Oddział II), Komenda Główna AK, Referat "Zachód"
ppłk.
MAJORKIEWICZ-Felicjan Cichociemni w Armii Krajowej
Majorkiewicz FelicjanIronoficer operacyjny Oddział III Komendy Głównej AK
ppor. łączn.
MAKAGONOW-Aleksander Cichociemni w Armii Krajowej
Makagonow Makagon AleksanderWschódradiotelegrafista Podokręgu Piotrków Trybunalski AK
mjr łączn.
MAKARENKO-Anatol Cichociemni w Armii Krajowej
Makarenko AnatolTłokKomenda Obszaru Warszawa AK
por. art.
MAKSYS-Wladysław Cichociemni w Armii Krajowej
Maksyś WładysławAzotwywiad ofensywny (Oddział II), Komenda Główna AK, Referat "Zachód", inspektor sieci wywiadowczych ekspozytury "Lombard"
mjr dypl. piech.
MALIK-Franciszek Cichociemni w Armii Krajowej
Malik FranciszekPiorun 2dowódca Batalionu "Zaremba-Piorun"
kpt. piech.
MARECKI-Wladyslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Marecki WładysławŻabik 2instruktor Kedywu, dowódca 3 kompanii "Tobruk" Samodzielnego Batalionu Szturmowego "Suszarnia" 106 Dywizji Piechoty AK
por.
MAREK-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Marek JanWalkaKedyw Komendy Głównej AK, instruktor szkoły dywersji Kedywu „Zagajnik”,
kpt. lot.
MARYNOWSKI-Edmund Cichociemni w Armii Krajowej
Marynowski EdmundSejmKomenda Główna AK
por. piech.
MATULA-Zbigniew Cichociemni w Armii Krajowej
Matula ZbigniewRadomyślOkręg Kraków AK
por. łączn.
MATYSKO-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Matysko JanOskardOkręg Kraków AK
ppor. łączn.
MAZUR-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Mazur StanisławLimbadowódca radiostacji 40 C placówki zrzutowej
por.
MESSING-Janusz Cichociemni w Armii Krajowej
Messing Janusz Bekaswywiad ofensywny (Oddział II), Komenda Główna AK, Biuro Studiów Referatu "Wschód"
kpt.
MICH-Stefan Cichociemni w Armii Krajowej
Mich StefanJeższef Oddziału III Komendy Obszaru Warszawa AK, instruktor Szkoły Młodszych Dowódców Piechoty
kpt. uzbr.
MICHALCZEWSKI-Wincenty Cichociemni w Armii Krajowej
Michalczewski WincentyMirszef uzbrojenia Oddziału IV Komendy Obszaru Lwów AK
por.
MICIEK-Wladyslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Miciek WładysławMłotKedyw Podokręgu Rzeszów AK
mjr
MILEWICZ-Zygmunt Cichociemni w Armii Krajowej
Milewicz ZygmuntRógzastępca kierownika referatu odbioru zrzutów Wydziału Przerzutów Powietrznych "Syrena", "Import", "M II Grad" Komendy Głownej AK
kpt. piech.
MOSTOWIEC-Marian Cichociemni w Armii Krajowej
Mostowiec MarianLisinstruktor Kedywu garnizonu miasta Wilna, oficer dywersji i specjalista minerstwa 6 Wileńskiej Brygady AK
por. piech.
MOTYLEWICZ-Piotr Cichociemni w Armii Krajowej
Motylewicz PiotrGrabIV Odcinek "Wachlarza", zastępca dowódcy Kedywu Okręgu Wilno AK
por.
MRAZEK-Zbigniew Cichociemni w Armii Krajowej
Mrazek ZbigniewAminiuskomórka "Kratka" Komendy Głównej AK (łączność z więźniami Pawiaka)
płk. piech.
NADOLCZAK-Bruno Cichociemni w Armii Krajowej
Nadolczak Bruno Piastzastępca szefa Oddziału II Podokręgu Piotrków Okręgu Łódź AK
płk. piech.
NAKONIECZNIKOFF-KLUKOWSKI-Przemyslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Nakoniecznikoff Klukowski PrzemysławKruk 2komendant Okręgu Kraków AK
ppor.
NIEDZIELSKI-Rafal Cichociemni w Armii Krajowej
Niedzielski RafałMocnyI Odcinek "Wachlarza", Kedyw Obszaru Lwów AK
kpt. piech.
NIEMCZYCKI-Jerzy Cichociemni w Armii Krajowej
Niemczycki JerzyJanczarKedyw Podokręgu Rzeszów AK
ppor.
NIEPLA-Kazimierz Cichociemni w Armii Krajowej
Niepla KazimierzKawkaradiotelegrafista Komendy Okręgu Wilno AK
mjr art.
NOSEK-Antoni Cichociemni w Armii Krajowej
Nosek AntoniKajtuśOkręg Kraków AK, dowódca dywizjonu artylerii 106 Dywizji Piechoty AK
kpt.
NOWACKI-Jozef Cichociemni w Armii Krajowej
Nowacki JózefHoryńKomenda Główna AK, instruktor Inspektoratu Rejonowego Piotrków Trybunalski Okręgu Łódź AK
ppor. łączn.
NOWAK-Piotr Cichociemni w Armii Krajowej
Nowak PiotrOkoradiotelegrafista, instruktor łączności Komendy Głównej AK
kpt. art.
NOWAK-JEZIORANSKI-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Jeziorański Nowak JanZychBiuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK
kpt. piech.
NOWAKOWSKI-Michal Cichociemni w Armii Krajowej
Nowakowski Michał HarpunKomenda Główna AK
ppor. kaw.
NOWOBILSKI-Tadeusz Cichociemni w Armii Krajowej
Nowobilski TadeuszDzwonOkręg Nowogródek AK, 7 batalion 77 Pułku Piechoty
kpt. art.
NOWODWORSKI-Cezary Cichociemni w Armii Krajowej
Nowodworski CezaryGłógdowódca kompanii "Zgody" w batalionie "Czata 49",
mjr
NUSZKIEWICZ-Ryszard-e1461496984302 Cichociemni w Armii Krajowej
Nuszkiewicz RyszardPowolnyKedyw Okręgu Kraków AK
ppor. art.
ODROWAZ-SZUKIEWICZ-Boleslaw-e1461496999402 Cichociemni w Armii Krajowej
Odrowąż Szukewicz BolesławBystrzecpoległ podczas skoku do Polski
gen. bryg.
OKULICKI-Leopold Cichociemni w Armii Krajowej
Okulicki LeopoldNiedźwiadekm.in. szef sztabu Komendy Głównej AK, ostatni komendant główny AK
ppłk. piech.
OLSZEWSKI-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Olszewski StanisławBarKedyw Okręgu Lwów AK
kpt.
OSSOWSKI-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Ossowski StanisławJastrzębiec 2dowódca kompanii szturmowej oraz zastępca dowódcy batalionu, na odcinku taktycznym „Bogumił
ppor. łączn.
OSTROWINSKI-Henryk Cichociemni w Armii Krajowej
Ostrowiński HenrykSmykradiotelegrafista Komendy Głównej AK
por. piech.
OSUCHOWSKI-Kazimierz Cichociemni w Armii Krajowej
Osuchowski KazimierzRosomakKomenda Główna AK
ppłk.
PACZKOWSKI-Alfred Cichociemni w Armii Krajowej
Paczkowski AlfredWaniadowódca III Odcinka "Wachlarza", dowódca Kedywu Obszaru Białystok AK, instruktor szkoły dywersji Kedywu „Zagajnik”
sierż.
PARADA-Michal Cichociemni w Armii Krajowej
Parada Michał Maparadiotelegrafista Komendy Głównej AK
plut.
PARCZEWSKI-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Parczewski JanKraskaOkręg Kraków AK
por. piech.
PENTZ-Karol Cichociemni w Armii Krajowej
Pentz KarolSkała 26 kompania „Wawer” Zgrupowania IX Batalionu „Kiliński”
por. piech.
PEREKLADOWSKI-Feliks Cichociemni w Armii Krajowej
Perekładowski FeliksPrzyjaciel 2Kedyw Okręgu Kraków AK
ppor. łączn.
PESZKE-Zdzislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Peszke ZdzisławKaszmirradiotelegrafista Komendy Głównej AK
mjr sap.
PEKALA-Mieczyslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Pękała Górski MieczysławBosakszef wywiadu Okręgu Łódź AK
por.
PIASECKI-Zbigniew Cichociemni w Armii Krajowej
Piasecki ZbigniewOrlikIII Odcinek "Wachlarza", Kedyw Okręgu Kielce-Radom AK, instruktor w szkole dywersji „Zagajnik”, kierownik oddziału Wydziału Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa "999-Korweta" Oddziału II (wywiad) Komendy Głównej AK
kpt.
PIATKOWSKI-Bohdan Cichociemni w Armii Krajowej
Piątkowski BohdanMakWachlarz (Odcinek IV), komendant bazy w Mińsku
ppor.
PIC-Witold Cichociemni w Armii Krajowej
Pic WitoldCholewaKedyw Obszaru Lublin AK
kpt. art.
PIEKARSKI-Aleksander Cichociemni w Armii Krajowej
Piekarski AleksanderTurkućII zastępca komendanta Obwodu Białystok AK
por. łączn.
PIENIAK-Czeslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Pieniak Czesław Bórzastępca dowódcy kompanii radiołączności "Kram" batalionu "Iskry" Komendy Głównej AK, instruktor łączności Komendy Okręgu Warszawa AK
mjr tech lot.
PIJANOWSKI-Waclaw. Cichociemni w Armii Krajowej
Pijanowski Wacław DymKierownik Referatu Techniczno - Zaopatrzeniowego Wydziału Lotnictwa, Komenda Główna AK
mjr
PILCH-Adolf Cichociemni w Armii Krajowej
Pilch AdolfGóraOkręg Nowogródek AK, dowódca Zgrupowania Stołpecko – Nalibockiego
mjr
PIOTROWSKI-Edward Cichociemni w Armii Krajowej
Piotrowski EdwardMemaOkręg Łódź AK, komendant Obwodu Piotrków Trybunalski AK
kpt. piech.
PIOTROWSKI-Julian Cichociemni w Armii Krajowej
Piotrowski JulianRewera 2Zgrupowanie „Kryska” , adiutant dowódcy odcinka taktycznego „Topór”
płk.
PIWNIK-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Piwnik JanPonuryszef odbioru zrzutów w Komórce Przerzutów Powietrznych "Syrena" Komendy Głównej AK, dowódca II Odcinka "Wachlarza", instruktor szkoły dywersji Kedywu „Zagajnik”, dowódca Zgrupowań Partyzanckich AK, dowódca 7 batalionu 77 Pułku Piechoty Okręgu Nowogródek AK, dowódca 2 Pułku Piechoty Legionów AK
por
PLUTA-Wilhelm Cichociemni w Armii Krajowej
Pluta WilhelmPionWydział Legalizacji (Centralne Biuro legalizacji) Oddziału I Komendy Głównej AK ("Park", "Leta", "Izba"), kierownik Pracowni "Dokumenty Podróży", instruktor Kedywu Okręgu Śląsk AK
por. lot.
POKLADECKI-Marian Cichociemni w Armii Krajowej
Pokładecki MarianZollInstruktor Oddziału III (operacyjnego) Okręgu Kielce AK, instruktor łączności
kpt. piech.
POKULTINIS-Alfred Cichociemni w Armii Krajowej
Pokultinis AlfredFonWydział Łączności z Obozami Jenieckimi Oddziału I Komendy Głównej AK
kpt.
POLICIEWICZ-Zygmunt Cichociemni w Armii Krajowej
Policiewicz ZygmuntŚwierkWydział Lotnictwa Oddziału III Komendy Głównej AK, Obszar Lwów AK
por.
POLISZUK-Jaroslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Poliszuk JarosławArabaresztowany przez gestapo podczas aklimatyzacji po skoku do Kraju
kpt.
POLONCZYK-Boleslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Polończyk BolesławKryształzastępca kierownika Oddziału III Komendy Okręgu Lublin AK, kierownik komórki odbioru zrzutów Okręgu Lublin AK
mjr piech.
POSPIESZALSKI-Antoni Cichociemni w Armii Krajowej
Pospieszalski AntoniCurieoficer łącznikowy, radiotelegrafista brytyjskiej misji "Freston"
ppor. piech.
POZNANSKI-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Poznański JanPływakKedyw Okręgu Śląsk AK, Kedyw Okręgu Lublin AK
rtm. kaw.
PRADZYNSKI-Janusz Cichociemni w Armii Krajowej
Prądzyński Janusz Trzywywiad ofensywny (Oddział II), Komenda Główna AK, inspektor sieci wywiadowczych
rotm.
PRUS-BOGUSLAWSKI-Andrzej Cichociemni w Armii Krajowej
Bogusławski Prus AndrzejPancerzinstruktor broni pancernej Oddziału III (operacyjnego) Komendy Okręgu Lublin AK
ppor.
PRZETOCKI-Jacek Cichociemni w Armii Krajowej
Przetocki JacekOsetKedyw Okręgu Lwów AK
kpt. łączn.
PRZYBYLIK-Stefan Cichociemni w Armii Krajowej
Przybylik StefanGruchKomenda Główna AK, dowódca plutonu łączności radio 25 Pułku Piechoty Ziemi Piotrkowskiej
ppor. piech.
PSYKALA-Mieczyslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Psykała Mieczysław KalwadosikKomenda Okręgu Białystok AK
mjr
PUKACKI-Franciszek Cichociemni w Armii Krajowej
Pukacki Franciszek Gzyms II Odcinek "Wachlarza", dowódca oddziału "Gzyms", 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK
kpt. br. panc.
RACHWAL-Bronislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Rachwał BronisławGlinreferent wyszkolenia Oddziału III Komendy Głównej AK, Wydział Broni Szybkich
rotm.
RACZKOWSKI-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Raczkowski StanisławBułanyKomenda Okręgu Kielce AK, dowódca 2 batalionu 3 Pułku Piechoty 2 Dywizji Piechoty Legionów AK
mjr piech.
RASZPLEWICZ-Kazimierz Cichociemni w Armii Krajowej
Raszplewicz KazimierzTatar 21 batalion 1 Pułk Strzelców Podhalańskich AK
ppor. piech.
RATAJSKI-Leszek Cichociemni w Armii Krajowej
Ratajski Leszek ŻalKedyw Okręgu Nowogródek AK, Komenda Okręgu Nowogródek AK
ppor.
RIEDL-Adam Cichociemni w Armii Krajowej
Riedl AdamRodakadiutant komendanta Okręgu Kielce AK
por.
ROGOWSKI-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Rogowski JanCzarkazastępca dowódcy II Odcinka "Wachlarza", oficer Zgrupowań Partyzanckich AK Ponury, instruktor szkoły dywersji Kedywu "Zagajnik"
por.
ROMASZKAN-Roman Cichociemni w Armii Krajowej
Romaszkan RomanTatar"Wachlarz" (V Odcinek), Kedyw Okręgu Kielce AK, Kedyw Komendy Głównej AK, instruktor wyszkolenia w Centrali Zaopatrzenia Terenu "Start I" oraz w Powstańczych Oddziałach Specjalnych "Jerzyki"
ppor.
ROSSINSKI-Czeslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Rossiński CzesławKoziołOkręg Lublin AK, szef Kedywu Inspektoratu Rejonowego Radzyń Podlaski AK
por.
ROSTEK-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Rostek JanDanwywiad ofensywny (Oddzial II) Komendy Głównej AK, ośrodek wywiadowczy w Kijowie
ppor.
ROSTWOROWSKI-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Rostworowski JanMatwywiad ofensywny (Oddział II) Komendy Głównej AK, Referat "Zachód"
mjr kaw.
ROZYCKI-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Różycki JanBusikPodokręg Piotrków AK
płk. pil. dypl.
RUDKOWSKI-Roman Cichociemni w Armii Krajowej
Rudkowski RomanRudym.in. szef Wydziału Lotnictwa Oddziału III Komendy Głównej AK
ppłk.
RUNGE-Tadeusz Cichociemni w Armii Krajowej
Runge TadeuszOsaKedyw Komendy Głównej AK, kierownik Centrali Zaopatrzenia Terenu, dowódca batalionu „Czata 49″
kpt.
RYBKA-Franciszek Cichociemni w Armii Krajowej
Rybka FranciszekKulaOkręg Nowogródek AK, zastępca dowódcy Zgrupowania Stołpeckiego AK
por. piech.
RYDZEWSKI-Lech Cichociemni w Armii Krajowej
Rydzewski LechGromOkręg Nowogródek AK, dowódca 2 kompanii Zgrupowania Stołpeckiego AK
por.
RZEPKA-Kazimierz Cichociemni w Armii Krajowej
Rzepka KazimierzOgnikKedyw Okręgu Lwów AK
kpt.
SAWICKI-Zygmunt Cichociemni w Armii Krajowej
Sawicki ZygmuntSamulikZastępca kierownika Referatu Łączności Lotniczej Wydziału Lotnictwa Oddziału III Komendy Głównej AK
ppor.
SCHELLER-CZARNY-Edwin Cichociemni w Armii Krajowej
Scheller Czarny EdwinFordonwywiad ofensywny (Oddział II) Komenda Główna AK, m.in. Referat "Centralny i Kolejowy"
por. łączn.
SEEMAN-Tadeusz Cichociemni w Armii Krajowej
Seeman TadeuszGarbusOkręg Wołyń AK, oficer łączności Inspektoratu Rejonowego Łuck AK
kpt. piech.
SERAFIN-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Serafin JanCzerchawapoległ podczas skoku do Polski
mjr
SERAFINSKI-Fryderyk Cichociemni w Armii Krajowej
Serafiński FryderykDrabinaOkręg Radom - Kielce AK, m.in. dowódca 1 kompanii szturmowej 1 batalionu "Las" 74 Pułku Piechoty 7 Dywizji Piechoty AK
ppłk.
SEDZIAK-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Sędziak Stanisław Wartaszef sztabu Okręgu Nowogródek AK
ppor. łączn.
SIAKIEWICZ-Wladyslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Siakiewicz WładysławMrukpoległ podczas lotu do Polski
por. piech.
SIKORSKI-Zenon Cichociemni w Armii Krajowej
Sikorski ZenonPożarOkręg Radom - Kielce AK
por. piech.
SKOWRON-Marian Cichociemni w Armii Krajowej
Skowron MarianOlcha 2Okręgu Kraków AK
ppor. łączn.
SKOWRONSKI-Ryszard Cichociemni w Armii Krajowej
Skowroński RyszardLechitapoległ podczas lotu do Polski
kpt.
SKOWRONSKI-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Skowroński StanisławWidelecKomenda Główna AK, Okręg Wilno AK
rotm.
SKROCHOWSKI-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Skrochowski JanOstrogaOkręg Nowogródek AK, m.in. dowódca 2 szwadronu 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Hetmana J.K. Chodkiewicza
mjr lot.
SKWIERCZYNSKI-Leopold Cichociemni w Armii Krajowej
Skwierczyński LeopoldAktorReferat Informacyjno - Wywiadowczy Wydziału Lotniczego Oddziału III Komendy Głównej AK
kpt.
SMELA-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Smela JanWirzastępca dowódcy V Odcinka "Wachlarza"
kpt. art.
SMOLSKI-Kazimierz Cichociemni w Armii Krajowej
Smolski KazimierzSosna "Wachlarz" (IV Odcinek)
mjr
SOKOLOWSKI-Jerzy Cichociemni w Armii Krajowej
Sokołowski JerzyMiraKomenda Główna AK, "Wachlarz" (IV Odcinek), instruktor szkoły dywersji Kedywu „Zagajnik”
mjr dypl.
SOKOLOWSKI-Tadeusz Cichociemni w Armii Krajowej
Sokołowski TadeuszTropdowódca IV "Odcinka Wachlarza"
por. piech.
SOKOL-Tadeusz Cichociemni w Armii Krajowej
Sokół TadeuszBug 2Okręg Kielce AK, instruktor dywersji
por. piech.
SOLTYS-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Sołtys StanisławSowadowódca Kedywu Obwodu Nisko-Stalowa Wola AK, oficer odbioru zrzutów Komendy Okręgu Kraków AK
kpt. art.
SPECYLAK-Zbigniew Cichociemni w Armii Krajowej
Specylak Skrzypecki Zbigniew Tur 2Zgrupowanie „Sławbora” Podobwodu Śródmieście – Południe, zastępca dowódcy Zgrupowania „Kryska” oraz dowódca 1 Batalionu „Tur”
płk. piech.
SPYCHALSKI-Jozef Cichociemni w Armii Krajowej
Spychalski JózefGrudzieńKomenda Główna AK, oficer łącznikowy Naczelnego Wodza przy Komendancie Głównym AK, komendant Okręgu Kraków AK
mjr piech. sap.
SROCZYNSKI-Zdzislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Sroczyński ZdzisławKompresorinstruktor minerstwa 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK
por. łączn.
STARZYNSKI-Leszek Cichociemni w Armii Krajowej
Starzyński LeszekMalewaradiotelegrafista Komendy Obszaru Warszawskiego AK
kpt. piech.
STARZYNSKI-Tadeusz Cichociemni w Armii Krajowej
Starzyński TadeuszŚlepowronzastępca kierownika Wydziału Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa "997/R" Komendy Głównej AK
mjr int.
STOCKI-Tadeusz Cichociemni w Armii Krajowej
Stocki Tadeusz ĆmaKedyw Komendy Głównej AK, kierownik produkcji sprzętu dywersyjnego, wykładowca na kursach kwatermistrzowskich KG AK
ppor.
STOLYHWO-Olgierd Cichociemni w Armii Krajowej
Stołyhwo OlgierdStewaKedyw Okręgu Białystok AK
mjr kaw.
STPICZYNSKI-Aleksander Cichociemni w Armii Krajowej
Stpiczyński AleksanderKlarawywiad ofensywny Komendy Głównej AK
por.
STRASZYNSKI-Zdzislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Straszyński ZdzisławMeteorOkręg Kraków AK, dowódca oddziału partyzanckiego
kpt. piech.
STRUMPF-Witold Cichociemni w Armii Krajowej
Strumpf WitoldSudzastępca kierownika Wydziału Legalizacji ("Park", "Leta", "Izba") Komendy Głównej AK
kpt. art.
SZCZEPANSKI-Mieczyslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Szczepański MieczysławDębinaOkręg Nowogródek AK, 7 batalion 77 Pułk Piechoty AK
mjr piech.
SZEWCZYK-Piotr Cichociemni w Armii Krajowej
Szewczyk PiotrCzerKedyw Okręgu Lwów AK, komendant miasta Lwowa
por.
SZPAKOWICZ-Wieslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Szpakowicz WiesławPakpoległ podczas lotu do Polski
płk.
SZTERNAL-Kazimierz Cichociemni w Armii Krajowej
Szternal KazimierzZrywszef sztabu, następnie (krótko) dowódca pułku „Baszta”, dowódca 10 Dywizji Piechoty AK
ppor. łączn.
SZTROM-Jerzy Cichociemni w Armii Krajowej
Sztrom JerzyPilnikradiotelegrafista Okręgu Nowogródek AK
kpt. art.
SZUBINSKI-Wladyslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Szubiński Władysław Dachwywiad ofensywny (Oddział II) Komendy Głównej AK, Referat "Wschód"
ppor.
SZWIEC-Waldemar Cichociemni w Armii Krajowej
Szwiec WaldemarRobotZwiązek Odwetu, Kedyw Okręgu Kielce AK, inspektor dywersji w Obwodzie Końskie Inspektoratu Rejonowego Starachowice, komendantem Zgrupowania nr 2 Świętokrzyskich Zgrupowań AK
ppłk.
SZYDLOWSKI-Adam Cichociemni w Armii Krajowej
Szydłowski AdamPoleszukkomendant Podokręgu Nowogródek AK
ppłk.
SZYMANSKI-Jerzy Cichociemni w Armii Krajowej
Szymański JerzyBogawywiad ofensywny (Oddział II) Komendy Głównej AK, Oddział III Komendy Głównej AK
ppłk. dypl.
SCIEGIENNY-Wincenty Cichociemni w Armii Krajowej
Ściegienny WincentyLasszef sztabu oraz zastępca komendanta Komendy Okręgu Białystok AK
sierż. łączn.
SLIWA-Kazimierz-e1461497024533 Cichociemni w Armii Krajowej
Śliwa KazimierzStrażakOkręg Radom - Kielce AK, radiotelegrafista 2 Dywizji Piechoty Legionów AK
ppor.
SMIETANKO-Wladyslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Śmietanko WładysławCyprradiotelegrafista Komendy Obszaru Warszawa AK
por. sap.
SMIGIELSKI-Tadeusz Cichociemni w Armii Krajowej
Śmigielski TadeuszŚladwywiad ofensywny (Oddział II) Komendy Głównej AK, instruktor wywiadu na kursach KG AK
kpt.
SWIATKOWSKI-Andrzej Cichociemni w Armii Krajowej
Świątkowski AndrzejAmuratpoległ w dniu skoku do Kraju
mjr pil.
TAJCHMAN-Michal Cichociemni w Armii Krajowej
Tajchman Michał MikitaWydział Lotnictwa Oddziału III Komendy Głównej AK
mjr
TARNAWSKI-Aleksander Cichociemni w Armii Krajowej
Tarnawski AleksanderUpłazPodokręg Nowogródek AK, 3 kompania 7 batalionu 77 Pułku Piechoty
ppor.
TOMASZEWSKI-Tadeusz Cichociemni w Armii Krajowej
Tomaszewski TadeuszWąwózpluton „Motyla”, Batalion „Czata 49”, Zgrupowanie „Radosław”
kpt. piech.
TROJANOWSKI-Czeslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Trojanowski CzesławLitwosinstruktor dywersji w Inspektoracie Rejonowym Mielec AK
mjr piech.
TRONDOWSKI-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Trondowski StanisławGrzmot 2dowódca 82 Pułku Piechoty 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK
mjr piech.
TRYBUS-Adam Cichociemni w Armii Krajowej
Trybus AdamGajdowódca Kedywu Inspektoratu Rejonowego Piotrów Trybunalski AK, dowóidca Kedywu Okręgu Łódź AK
por. art.
TWARDY-Zbigniew Cichociemni w Armii Krajowej
Twardy ZbigniewTrzaskKomenda Okręgu Wołyń AK, dowódca partyzanckiego batalionu „Błyskawica”, dowódca 3 Batalionu 50 Pułku Piechoty 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK
mjr kaw.
UKLANSKI-Witold Cichociemni w Armii Krajowej
Uklański WitoldHeroldOkręg Kraków AK
ppłk.
ULM-Zygmunt Cichociemni w Armii Krajowej
Ulm ZygmuntSzybkiadiutant dowódcy Zgrupowania "Róg"
kpt. sap.
WALTER-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Walter JanCyrkielszef służb saperskich Oddziału III Komendy Okręgu Lublin AK
kpt. piech.
WARUSZYNSKI-Zbigniew Cichociemni w Armii Krajowej
Waruszyński ZbigniewDewajtis 2Kedyw Okręgu Kraków AK
ppor.
WATROBSKI-Jozef Cichociemni w Armii Krajowej
Wątróbski JózefJelitoKedyw Podokręgu Rzeszów AK
por. kaw.
WHITEHEAD-Alfred Cichociemni w Armii Krajowej
Whitehead AlfredDolina 2Okręg Brześć AK, 30 Poleska Dywizja Piechoty AK
por. piech.
WIACEK-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Wiącek WiktorKanarekInstruktor dywersji, zastępca dowódcy, dowódca 5 Wileńskiej Brygady AK
kpt. sap.
WIECHULA-Bernard Cichociemni w Armii Krajowej
Wiechuła BernardMarudam.in. instruktor Kedywu bazy kieleckiej "Start IV", instruktor dywersji Inspektoratu Rejonowego Częstochowa AK, zastępca dowódcy plutonu batalionu "Tygrys"
por. sap.
WIECHULA-Ludwik Cichociemni w Armii Krajowej
Wiechuła LudwikJeleńOkręg Radom - Kielce AK
mjr sap.
WIERZEJSKI-Tomasz Cichociemni w Armii Krajowej
Wierzejski TomaszZgoda 2dowódca plutonu kadrowego batalionu "Czata 49"
kpt.
WILCZEWSKI-Michal Cichociemni w Armii Krajowej
Wilczewski MichałUszkam.in. dowódca Kedywu Okręgu Stanisławów AK, dowódca Oddziału Specjalnego Dywersyjno-Dyspozycyjnego 40 Pułku Piechoty AK
ppor.
WILCZKIEWICZ-Zbigniew Cichociemni w Armii Krajowej
Wilczkiewicz ZbigniewKijdowódca plutonu batalionu "Kiliński"
por. piech.
WINIARSKI-Zdzislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Winiarski ZdzisławPrzemytnikZgrupowanie Batalionu "Kiliński"
kpt.
WINTER-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Winter StanisławStanleyOkręg Nowogródek AK, m.in. dowódca 2 batalionu 78 Pułku Piechoty AK
kpt. piech.
WISZNIEWSKI-Otton Cichociemni w Armii Krajowej
Wiszniewski OttonTopolaKomenda Główna AK, zastępca dowódcy kompanii radiotelegraficznej Komendy Okręgu Warszawa AK
por.
WISZNIOWSKI-Roman Cichociemni w Armii Krajowej
Wiszniowski RomanHarcerzradiotelegrafista, instruktor łączności Obszaru Lwów AK
ppor. piech.
WISNIEWSKI-Wladyslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Wiśniewski WładysławWróbelOkręg Kraków AK, instruktor dywersji Kedywu Okręgu Kraków AK
kpt. art.
WITKOWSKI-Ludwik Cichociemni w Armii Krajowej
Witkowski LudwikKosazastępca komendanta Kedywu Okręgu Warszawa AK, m.in. dowódca oddziału dyspozycyjnego tzw. Batalionu Saperów Praskich, dowódca oddziału "Kolegium B"
mjr
WOLNIAK-Boguslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Wolniak BogusławMiętaKomenda Główna AK
kpt.
WOZNIAK-Jan Cichociemni w Armii Krajowej
Woźniak JanKwaśnyOkręg Nowogródek AK, dowódca 4 kompanii szturmowej 7 batalionu 77 Pułku Piechoty AK
rotm.
ZABIELSKI-Jozef Cichociemni w Armii Krajowej
Zabielski JózefŻbikpomocnik kierownika referatu lotniczego w Oddziale III Komendy Głównej AK, następnie emisariusz Komendanta Głównego AK do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie
por. piech.
ZABIEREK-Lech Cichociemni w Armii Krajowej
Zabierek LechWulkanKedyw Obszaru Zachodniego AK
kpt. łączn. cw
ZACHMOST-Henryk Cichociemni w Armii Krajowej
Zachmost Henryk Zorzazastępca szefa łączności Komendy Okręgu Białystok AK
por. piech.
por-cc-Jozef-Zajac Cichociemni w Armii Krajowej
Zając JózefKolankoOkręg Warszawa AK, zastępca dowódcy 9 kompanii Batalionu Kiliński
por.
ZALEWSKI-Janusz Cichociemni w Armii Krajowej
Zalewski JanuszChinekwywiad ofensywny (Oddział II) Komendy Głównej AK, ośrodek wywiadowczy w Kijowie
kpt. art.
ZAORSKI-Waclaw Cichociemni w Armii Krajowej
Zaorski WacławRyba"Wachlarza" (IV Odcinek)
ppor. łączn.
ZAPOTOCZNY-Stanislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Zapotoczny StanisławPłomieńradiotelegrafista Komendy Okręgu Wilno AK
mjr kaw.
ZAREMBINSKI-Wiktor Cichociemni w Armii Krajowej
Zarembiński WiktorZrąbzastępca komendanta Inspektoratu Rejonowego Lwów Miasto AK
gen. bryg.
ZAWACKA-Elżbieta Cichociemni w Armii Krajowej
Zawacka ElżbietaZoDział Łączności Zagranicznej Oddziału Łączności Konspiracyjnej Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, kurierka Komendy Głównej AK, szefowa Wojskowej Służby Kobiet KG AK
por.
ZAWADZKI-Alfred Cichociemni w Armii Krajowej
Zawadzki AlfredKosOddział III Komendy Okręgu Śląsk AK
ppłk.
ZUB-ZDANOWICZ-Leonard Cichociemni w Armii Krajowej
Zub Zdanowicz Leonard Ząbdowódca 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej NSZ, szef sztabu Brygady Świętokrzyskiej NSZ (podporządkowany Dowódcy Okręgu Lublin AK w wyniku umowy scaleniowej AK - NSZ)
por.
ZYGA-Ryszard Cichociemni w Armii Krajowej
Zyga RyszardLelumaresztowany przez gestapo podczas aklimatyzacji po skoku do Kraju
ppor. łączn.
ZAAK-Franciszek Cichociemni w Armii Krajowej
Żaak FranciszekMamkaradiotelegrafista Komendy Głównej AK, Obszaru Lwów AK
por. łączn.
ZAKOWICZ-Jozef Cichociemni w Armii Krajowej
Żakowicz JózefTaburadiotelegrafista Komendy Głównej AK, Obszaru Warszawa AK
ppor.
ZELECHOWSKI-Tadeusz Cichociemni w Armii Krajowej
Żelechowski TadeuszRingObszar Lwów AK
mjr piech.
ZELKOWSKI-Bronislaw Cichociemni w Armii Krajowej
Żelkowski BronisławDąbrowaObszar Lwów AK
kpt. mar. cw
ZORAWSKI-Boguslaw Cichociemni w Armii Krajowej
Żórawski BogusławMistralwywiad ofensywny (morski), Oddział II Komendy Głównej Armii Krajowej, zastępca kierownika Wydziału Wywiadowczego ekspozytury "Lombard", szef inspektorów sieci wywiadu morskiego
ppor. art.
ZYCHIEWICZ-Antoni Cichociemni w Armii Krajowej
Żychiewicz Antoni PiotrPrzerwaKedyw Obszaru Zachodniego AK

 

 

Cichociemni poza AK

NSZ-300x300 Cichociemni w Armii KrajowejPodczas II wojny światowej olbrzymia większość Cichociemnych służyła w Armii Krajowej. Jednym z nielicznych CC, który walczył z wrogiem, początkowo formalnie poza strukturami AK był Cichociemny Leonard Zub-Zdanowicz ps. Ząb, początkowo dowódca 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej NSZ, następnie szef sztabu Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Podkreślić należy, że współpracował z AK, przeprowadzał wspólne akcje bojowe z AK, zaś znaczna część NSZ podporządkowała się dowództwu Armii Krajowej.

Cichociemny Zbigniew Piasecki ps. Orlik, działając w Kedywie AK, w latach 1942-1943 działał także jako dowódca ?piątki? dywersyjnej Związku Syndykalistów Polskich. Cichociemny Jan Marek ps. Walka nawiązał kontakt z Konfederacją Narodu, od 1942 dowódca Uderzeniowego Batalionu Szturmowego, wstąpił do Uderzeniowych Batalionów Kadrowych (17 sierpnia 1943 włączono je w skład AK).

 

Zobacz także:  Cichociemni – Żołnierze Wyklęci

 

 

 

Źródła:
 • informacje własne
 • Krzysztof A. Tochman: Słownik biograficzny cichociemnych. T. I. FKM Oleśnica, ISBN 83-902499-0-1
 • Krzysztof A. Tochman: Słownik biograficzny cichociemnych. T. II. ABRES Rzeszów, ISBN 83-902499-5-2
 • Krzysztof A. Tochman: Słownik biograficzny cichociemnych. T. III. OS Ostoja, Zwierzyniec – Rzeszów, ISBN 83-910535-4-7
 • Krzysztof A. Tochman: Słownik biograficzny cichociemnych. T. IV. OS Ostoja, Zwierzyniec – Rzeszów, 978-83-933857-0-6
 • Iwan Rafał – Cichociemni – rekrutacja, szkolenie i przerzut do Polski, w: Koło Historii : materiały Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Tom 10 (2008) s. 77-106
 • Agnieszka Polończyk, Cichociemni ? dzieje elity polskiej dywersji na kanwie życiorysu Bolesława Polończyka ps. ?Kryształ?, w: Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, nr 3/2016, s. 173 ? 188, Kraków 2016, ISSN 1899-6264
 • Agnieszka Polończyk, Cichociemni ? Zarys historii formacji, w: Wojska Specjalne Rzeczypospolitej Polskiej, Bieniek Mieczysław, Mazur Sławomir M. (red.), Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016, s. 95-105, ISBN 978-83-65208-70-5
 • Drogi Cichociemnych, Koło Cichociemnych Spadochroniarzy AK, Veritas Londyn, 1954
 • Jędrzej Tucholski: Cichociemni, IW PAX, 1984
 • Tadeusz Dubicki, Daria Nałecz, Tessy Stirling – Polsko – brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej. t. I. Ustalenia Polsko – Brytyjskiej Komisji Historycznej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2004, ISBN 83-89115-11-5
 • Siemaszko Zbigniew S., Wojenne kontakty z Krajem, w: Instytut Literacki Paryż, Kultura, 1959 r., nr 5/139, s. 135-141
 • Siemaszko Zbigniew S., Łączność radiowa Sztabu Naczelnego Wodza w przededniu powstania warszawskiego, w: Instytut Literacki Paryż, Zeszyty Historyczne nr 6, s. 64 – 116
 • Siemaszko Zbigniew S., Ośrodek Cichociemnych Łącznościowców Anstruther ? Auchtertool – Polmont, w: Londyn, 1994 (maszynopis), skan w zbiorach autora portalu, w zbiorach Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki Zegrze