• cichociemni@elitadywersji.org

Służba Ochrony Państwa

Służba Ochrony Państwa

>> strona w budowie <<


41_cc-Tobie-Ojczyzno-grupa-250x139 Służba Ochrony PaństwaSpis treści:


 

SOP_oznk_rozp-250x250 Służba Ochrony PaństwaSłużba Ochrony Państwa jest formacją powołaną do ochrony osób VIP, w tym m.in. Prezydenta R.P., Marszałka Sejmu R.P., Senatu R.P., byłych prezydentów R.P. oraz członków Rady Ministrów, a także osób o statusie głowy państwa, szefa rządu, parlamentu, będących w składzie delegacji przebywającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązkiem SOP jest m.in. ochrona obiektów służących rządzącym oraz placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z jej zadań jest również zapobieganie przestępstwom skierowanym przeciwko ochranianym osobom lub obiektom.

 

SOP_identyfikator-250x250 Służba Ochrony PaństwaW celu zapewnienia ochrony osób i obiektów Służba Ochrony Państwa, w szczególności, wykonuje bezpośrednią ochronę, planuje sposoby zabezpieczenia oraz możliwości ewakuacji w przypadku powstania zagrożenia, organizuje działania ochronne, a także rozpoznaje i analizuje potencjalne zagrożenia oraz im zapobiega.

Szczególną dumę i zobowiązanie formacji stanowią przyjęcie i kultywowanie tradycji Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK, który podczas Powstania Warszawskiego ochraniał Dowództwo Powstania oraz realizował zadania wymagające szczególnych umiejętności i predyspozycji.

 

Witkowski-oddzial-KolegiumB-250x175 Służba Ochrony Państwa

Żołnierze oddziału „B”

Dowódcą Oddziału Dyspozycyjnego „B” był Cichociemny Ludwik Witkowski ps. Kosa. Oddział wchodził w skład Kedywu Okręgu Warszawa AK, wywodził się z dyspozycyjnego patrolu minerskiego, wydzielonego w połowie 1942 z Batalionu Saperów Praskich.

W połowie listopada 1943 wydzielono zeń cztery sekcje, które stały się fundamentem oddziału dyspozycyjnego „Kosy”, od maja 1944 pod nazwą Oddział Dyspozycyjny „B”. Przed wybuchem Powstania Warszawskiego Oddział liczył 2 oficerów, 6 podchorążych, 13 podoficerów oraz 33 szeregowców, a także pięć osób patrolu sanitarnego i czterech gońców. Łącznie 63 żołnierzy. Podstawowym zadaniem Oddziału była ochrona komendanta Okręgu Warszawa AK płk. Antoniego Chruściela ps. Monter.

 

W 80. rocznicę utworzenia Oddziału Dyspozycyjnego „B”
oprac. red. na podst.: Hanna Rybicka, Oddział Dyspozycyjny „B” Warszawskiego Kedywu. Dokumenty z lat 1942-1944,
Przemysław Jaskółowski, „W 80. rocznicę utworzenia Oddziału Dyspozycyjnego „B”
w: Biuletyn informacyjny AK nr 05 (397) maj 2023, s. 45-50

 

 


 

Galeria foto:

Fotografie z oficjalnej strony SOP