• cichociemni@elitadywersji.org

Straty Warszawy

Straty Warszawy

 

Strona w budowie

 

 

Powstanie-Warszawskie-przebieg-212x300 Straty WarszawyWskutek działań zbrojnych, ciężkich warunków bytowych, masowych egzekucji i masakr zginęło ok. 150 – 200 tys. cywilnych mieszkańców Warszawy. Ok. 500 – 550 tys. mieszkańców Warszawy i okolic zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, w tym ok. 150 tys. wywieziono do obozów koncentracyjnych lub na roboty przymusowe w głąb Rzeszy.

Wskutek działań wojennych podczas Powstania zniszczono 25 proc. zabudowy lewobrzeżnej Warszawy. Wskutek planowego wyburzania stolicy przez Niemców, zniszczono kolejne 30 proc. lewobrzeżnej zabudowy. Łącznie z tymi stratami oraz wskutek oblężenia we wrześniu 1939 i zagłady getta zniszczono 84 proc. zabudowy stolicy po lewej stronie Wisły, łącznie 65 proc. obszaru całej stolicy. Według „Raportu o stratach wojennych Warszawy” z 2004 r. całość strat materialnych wyniosła ok. 18,2 mld. przedwojennych złotych, tj. ok. 45,3 mld dolarów według obecnej wartości.

 

 

 

 

 

 

Opowieść o mieście – film ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego (SIK 029)

 

 

 

 

9 października 1944 Reichsführer-SS Heinrich Himmler wydał rozkaz – to miasto ma całkowicie zniknąć z powierzchni ziemi i służyć jedynie jako punkt przeładunkowy dla transportu Wehrmachtu. Kamień na kamieniu nie powinien pozostać. Wszystkie budynki należy zburzyć aż do fundamentów. Pozostaną tylko urządzenia techniczne i budynki kolei żelaznych.

Przez trzy i pół miesiąca, rabowano wszystko co miało jakąkolwiek wartość, z domów mieszkalnych, obiektów przemysłowych i budynków użyteczności publicznej. Od połowy sierpnia do połowy grudnia 1944 Niemcy wywieźli z Warszawy 26 319 wagonów kolejowych zrabowanych wyrobów, surowców, urządzeń przemysłowych, 3 240 wagonów produktów rolnych oraz 850 ciężarówek zrabowanego mienia.

Po grabieży zabudowania podpalało Brandkommando. Po upływie jednego lub dwóch dni sprawdzano skutki pożaru oraz ewentualnie podpalano ponownie. Następnie Sprengkommando przy użyciu ładunków wybuchowych wysadzało wybrane obiekty. Niszczono zwłaszcza obiekty o dużej wartości kulturalnej, sakralnej.

 

„Miasto ruin” reż. Damian Nenow – cyfrowa rekonstrukcja zniszczeń Warszawy