Cichociemni – w Powstaniu Warszawskim

Cichociemni – w Powstaniu Warszawskim

 

powstanie-warszawskie-23-300x198 Cichociemni - w Powstaniu WarszawskimW Powstaniu Warszawskim, będącym elementem Akcji Burza walczyło 91 Cichociemnych, 18 z nich poległo. Oto lista walczących CC, wraz z ich przydziałem, według stanu na koniec lipca 1944 r.

 

Komenda Główna  (I rzut):
 
powstanie_warszawskie_21-300x200 Cichociemni - w Powstaniu WarszawskimOddział łączności nr 39 / oddział osłonowy KG AK:
 
Komenda Główna  (II rzut):

37-1613-1-300x220 Cichociemni - w Powstaniu Warszawskim

Żołnierze Batalionu Miotła w rejonie włazu kanałowego, ul. Warecka, plik NAC

 Zgrupowanie Radosław
Brygada Broda 53:
Batalion Parasol:
 • kpt. Adam Borys ps. Pług – dowódca batalionu do 6 sierpnia, ciężko ranny
Batalion Czata 49:
 • mjr Tadeusz Runge ps. Witold, Osa – dowódca batalionu
 • kpt. Tomasz Wierzejski ps. Zgoda 2 – dowódca kompanii „Zgody” do 28 sierpnia, ciężko ranny
 • por. Cezary Nowodworski ps. Głóg – dowódca plutonu w kompanii „Zgody”, od 28 sierpnia dowódca kompanii, dwukrotnie ranny, zaginął
 • powstanie-warszawskie-19-300x190 Cichociemni - w Powstaniu Warszawskimppor. Jan Bienias ps. Osterba – dowódca pododdziału w kompanii „Zgody”, ranny, poległ
 • ppor. Stanisław Harasymowicz ps. Lalka – dowódca plutonu „Mieczyków”, poległ
 • ppor. Tadeusz Tomaszewski ps. Wąwóz, ranny, zaginął
 • mjr Zygmunt Milewicz ps. Róg, Witold – od września, ranny
Batalion „Pięść”:
 • por. Stanisław Jankowski ps. Burek, Agaton – dowódca plutonu „Agaton” do 13 sierpnia
 • por. Stefan Bałuk ps. Starba, Kubuś – dowódca drużyny w plutonie „Agaton” do 13 sierpnia
 
Zgrupowanie „Leśnik”:
 • mjr Adolf Łojkiewicz ps. Ryś 2 – szef sztabu, od 25 sierpnia dowódca zgrupowania, ranny

Stare Miasto

powstanie-warszawskie-17-300x188 Cichociemni - w Powstaniu WarszawskimSztab Grupy „Północ”:
 • ppor. Michał Busłowicz ps. Bociek – od 24 sierpnia oficer broni, wcześniej w odwodowej brygadzie „Młot”, ranny, we wrześniu w Śródmieściu dowódca 1. plutonu w resztce batalionu „Wigry”
 • kpt. Zygmunt Sawicki ps. Samulik – od 7 sierpnia szef łączności, ranny
 • kpt. Tadeusz Burdziński ps. Malina, Zenon – dowódca zgrupowania radiostacji, od 16 sierpnia także zastępca szefa łączności
 • sierż. Stanisław Biedrzycki ps. Opera, Wrona – radiotelegrafista Grupy „Północ”
 • por. Alfred Pokultinis ps. Fon – dowódca kompanii łączności Grupy „Północ”
Zgrupowanie „Róg”:
 • ppor. Zygmunt Ulm ps. Szybki – oficer ordynansowy zgrupowania, we wrześniu w Śródmieściu zastępca dowódcy kompanii

Śródmieście

37-1613-2-205x300 Cichociemni - w Powstaniu Warszawskim

Żołnierz plutonu „Rafałków” z Powiśla, plik NAC

Komenda Okręgu Warszawskiego:
 • por. Ludwik Witkowski ps. Kosa – dowódca oddziału osłonowego kwatery Komendy Okręgu
 • ppor. Adam Dąbrowski ps. Puti – dowódca 3. plutonu w oddziale osłonowym kwatery Komendy Okręgu, poległ
 • por. Zygmunt Gromnicki ps. Gula – oficer do zleceń szefa kwatery Komendy Okręgu
 • por. Alfred Pokultinis ps. Fon – od 5 września dowódca kompanii łączności Okręgu
 • ppor. Czesław Pieniak ps. Bór, Mak – dowódca kompanii radio Okręgu do 16 września
 • ppor. Otton Wiszniewski ps. Topola – dowódca plutonu w kompanii radio
 • plut. Michał Parada ps. Mapa, Dąb – radiotelegrafista w kompanii radio, zaginął
 • st. sierż. Piotr Nowak ps. Oko – od 9 sierpnia radiotelegrafista radiostacji nr 03, od 11 września radiostacji „Zenona” na Mokotowie
 • kpt. Tadeusz Burdziński ps. Malina, Zenon – od ok. 1 września dowódca radiostacji 03, od 11 września radiostacji na Mokotowie
Komenda Obszaru Warszawskiego:
37-1587-219x300 Cichociemni - w Powstaniu Warszawskim

Żołnierz z powstańczym miotaczem ognia podczas walk o PAST-ę, plik NAC

 • kpt. dypl. Stefan Mich ps. Jeż, Kmita – szef Oddziału III KG AK, do 10 września dowodził w linii kompanią „Koszta”
 • ppor. Anatol Makarenko ps. Tłok, Goździk – oficer radio, dowódca radiostacji nr 02, ranny
 • ppor. Władysław Śmietanko ps. Cypr – radiotelegrafista radiostacji 02
 • ppor. Leszek Starzyński ps. Malewa – radiotelegrafista
Komenda Obwodu Śródmieście:
Zgrupowanie „Sosna”:
 • kpt. dypl. Stefan Mich ps. Jeż, Kmita – od 10 września dowódca zgrupowania
Zgrupowanie „Bartkiewicz”:
37-1586-4-1-218x300 Cichociemni - w Powstaniu Warszawskim

Płonący gmach PAST-y podczas powstania, plik NAC

Zgrupowanie batalionu „Kiliński”:
 • por. Karol Pentz ps. Skała 2 – dowódca 6. kompanii „Wawer”, zmarł z odniesionych ran
 • ppor. Zdzisław Winiarski ps. Przemytnik –  do ok. 1 września oficer 6. kompanii „Wawer”
 • por. Józef Zając ps. Kolanko – do 9 września zastępca dowódcy 9. kompanii „Romańskiego”
 • ppor. Zbigniew Wilczkiewicz ps. Kij – dowódca plutonu w 9. kompanii, następnie w Zgrupowaniu „Gurt”
Batalion „Rum”:
 • kpt. dypl. Kazimierz Bilski ps. Rum – dowódca batalionu
 • ppor. Zdzisław Winiarski ps. Przemytnik – od ok. 1 września dowódca plutonu i zastępca dowódcy 1. kompanii
 • por. Józef Zając ps. Kolanko – od 9 września nadal zastępca dowódcy 9. kompanii „Romańskiego”, ranny.

Śródmieście Południowe

Komenda Podobwodu Śródmieście Południowe:
37-1683-5-1-300x221 Cichociemni - w Powstaniu Warszawskim

Jeńcy niemieccy wzięci do niewoli w gmachu PAST-y, plik NAC

 • kpt. Bohdan Kwiatkowski ps. Lewar – oficer operacyjny, od 28 sierpnia szef sztabu Podobwodu
 • mjr dypl. Jerzy Szymański ps. Boga – oficer operacyjny, od 28 sierpnia oficer sztabu
 • por. Mirosław Kryszczukajtis ps. Szary – szef służb saperskich, poległ
 • por. Witold Strumpf ps. Sud, Fosa – oficer kwatermistrzostwa
 • gen. dyw. Tadeusz Kossakowski ps. Krystynek – od 28 sierpnia kierownictwo produkcji środków walki, wcześniej w linii, od 8 września także dowódca Legii Oficerskiej
 • por. Tomasz Kostuch ps. Bryła – do 27 sierpnia adiutant Komendanta Podobwodu
 • ppor. Norbert Gołuński ps. Bombram – oficer kontrwywiadu i bezpieczeństwa
Odcinek taktyczny „Topór”:
37-1683-6-300x228 Cichociemni - w Powstaniu Warszawskim

Jeńcy niemieccy z PAST-y, wprowadzani do Żandarmerii AK ul. Jasna, plik NAC

Zgrupowanie „Golski”:
Batalion „Piorun”:
 • kpt. Franciszek Malik ps. Piorun 2 – dowódca batalionu, wcześniej zastępca dowódcy odcinka taktycznego „Litwin”
 • kpt. Edmund Marynowski ps. Sejm – oficer kompanii lotniczej „Bazy Warszawskiej”
37-1601-3-222x300 Cichociemni - w Powstaniu Warszawskim

Powstańcy warszawscy: ojciec i syn na ul. Wareckiej, plik NAC

Odcinek taktyczny „Sarna”:
Batalion KB „Sokół”:
Batalion „Ostoja”:
 • kpt. Tadeusz Klimowski ps. Ostoja – dowódca batalionu, wcześniej zastępca dowódcy batalionu „Iwo”
 • por. Zbigniew Bąkiewicz ps. Zabawka, Andrzej – od 29 września oficer batalionu
Odcinek taktyczny „Bogumił”:
 • por. Stanisław Ossowski ps. Jastrzębiec 2 – dowódca kompanii szturmowej odcinka, ciężko ranny
 • por. Tadeusz Stanisław Jaworski ps. Bławat – od 26 sierpnia do 2 września dowódca plutonu szturmowego, wcześniej oficer batalionu „Iwo”, ranny dwa razy;
 • por. Kazimierz Osuchowski ps. Rosomak – dowódca patrolu saperskiego z miotaczami ognia, poległ
powstanie-warszawskie-kilinski-300x200 Cichociemni - w Powstaniu Warszawskim

Żołnierze batalionu Kiliński

Zgrupowanie „Kryska”:
 • kpt. Zbigniew Specylak ps. Tur 2 – zastępca dowódcy zgrupowania oraz dowódca batalionu „Tur”, ciężko ranny
Radiostacja Wydziału Lotnictwa KG  (ul. Wilcza):
Wytwórnie środków walk  (ul.: Krucza 13, Wilcza 9, Marszałkowska 79):

Ochota (Reduta „Kaliska”):


Mokotów

powstanie-warszawskie-20-300x216 Cichociemni - w Powstaniu WarszawskimKomenda Obwodu Mokotów:
Pułk „Baszta”:
 • mjr Kazimierz Szternal ps. Zryw – od ok. 1 czerwca szef sztabu i zastępca dowódcy pułku, od 25 września p.o. dowódcy pułku, ranny
 • ppor. Zbigniew Mrazek ps. Aminius – oficer do zleceń dowódcy pułku, ranny
 • rotm. Andrzej Czaykowski ps. Garda – do 19 sierpnia zastępca dowódcy 2. batalionu
Pułk „Waligóra”: 
 • rotm. Andrzej Czaykowski ps. Garda – do 15 września dowódca batalionu „Ryś”, następnie zastępca dowódcy batalionu „Oaza-Ryś”, potem zastępca dowódcy pułku, ranny, p.o. dowódcy Zgrupowania „Mokotów” po przejściu kanałem do Śródmieścia
 • ppor. Henryk Jachciński ps. Kret – od 19 sierpnia dowódca plutonu ckm w kompanii „Gustawa” batalionu „Ryś”
 • kpt. Julian Kozłowski ps. Cichy – poległ podczas uderzenia na Wilanów

Żoliborz:

 • plut. Kazimierz Człapka ps. Pionek, Sokół – radiotelegrafista radiostacji 23 A, ranny

Puszcza Kampinoska

Pułk „Palmiry-Młociny”:
 • por. Adolf Pilch ps. Góra, Dolina – dowódca pułku
 • ppor. Lech Zabierek ps. Wulkan – oficer do zleceń dowódcy pułku
 • por. Tadeusz Gaworski ps. Lawa – od 17 sierpnia dowódca szturmowej kompanii lotniczej, do Kampinosu dotarł po wyprowadzeniu oddziału z Warszawy po nieudanym ataku na Okęcie i przemarszu przez lasy Sękocińskie i Chojnowskie
 • mjr Bronisław Lewkowicz ps. Kurs – oficer specjalnego plutonu odbioru zrzutów

37-1616-3-300x218 Cichociemni - w Powstaniu Warszawskim

Chłopcy roznoszący wodę podczas Powstania, plik NAC

Przydziały nie ustalone:

ppłk. Romuald Bielski ps. Bej – zaginął | mjr Michał Tajchman ps. Nikita – zaginął | por. Ignacy Bator ps. Opór – zaginął | por. Władysław Miciek ps. Młot, Mazepa – poległ na Woli | por. Antoni Nosek ps. Kajtuś – był na Ochocie | ppor. Ignacy Konstanty ps. Szmaragd – był na Żoliborzu | ppor. Tadeusz Benedyk ps. Zachata  – był na Ochocie

Udziału w walkach nie wzięli:

porucznik Jan Jokiel ps. Ligota – po ataku na Okęcie na Ochocie | ppor. Władysław Maksyś ps. Azot | kpt. Bogusław Żórawski ps. Mistral | kpt. Leopold Skwierczyński ps. Aktor | por. Adolf Gałacki ps. Maszop | por. Tadeusz Starzyński ps. Ślepowron | por. Bronisław Grun ps. Szyb, został na Pradze | ppor. Antoni Żychiewicz ps. Przerwa, został na Mokotowie | por. Franciszek Rybka ps. Kula, został na Ochocie | płk. Jan Biały ps. Kadłub, po ataku na Okęcie powrócił do konspiracji. W sierpniu zamordowany został więzień Pawiaka poru. Stefan Majewicz ps. Hruby, Jontek.


AK_powstanie_warszawskie-300x219 Cichociemni - w Powstaniu Warszawskim1 sierpnia 1944 r. w Warszawie i Puszczy Kampinoskiej działało blisko stu Cichociemnych. Część miało tam stałe przydziały, niektórzy przyjechali tuż po przerzucie do okupowanego kraju.

Kpt. Zbigniew Specylak ps. Tur 2 skoczył w nocy  30/31 lipca 1944 r. niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Następnego dnia przyjechał do Warszawy, zdążył się zameldować w lokalu konspiracyjnym. O godz. 17 wybuchły walki. Nie mając kontaktu z podziemiem, na kilka dni dołączył do grupy ochotników, którzy uzbrojeni w butelki z benzyną polowali na niemieckie czołgi. Dopiero po 13 dniach walk objął na Czerniakowie dowództwo baonu, który od jego pseudonimu nazwano „Tur”.

Gen. dyw. Tadeusz Kossakowski ps. „Krystynek” w nocy 29/30 maja 1944 r. skoczył pod Tarnowem, ruszył do stolicy. Powstanie wybuchło, zanim zdążył objąć stanowisko w Komendzie Głównej AK. Przez dwa pierwsze dni walk budował barykadę na ul. Kruczej. Potem walczył jako szeregowy, dowodził nim podchorąży. Dopiero 15 sierpnia został kierownikiem powstańczych wytwórni broni. Podlegało mu ok. 800 ludzi, organizował warsztaty naprawy uzbrojenia, produkcji miotaczy ognia. Pod jego dowództwem wyprodukowano 35 tys. granatów.

 

do góry strony