Tag Archives: GROM

Dziękujemy

(Podziękowania w układzie chronologicznym)


41_cc-Tobie-Ojczyzno-grupa-250x139 DziękujemyPodziękowania:


 

Fundacja dla Demokracji dziękuje:

 

16-02-29-GROM-e1561903721365-1024x479 Dziękujemy

Dziękujemy Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych
za wyrażoną zgodę na digitalizację archiwaliów w Jednostce Wojskowej GROM

 

* * *

16-03-15_podziekowanie_Sejm_-1024x722 Dziękujemy

Dziękujemy Panu Markowi Kuchcińskiemu, Marszałkowi Sejmu RP
za życzliwe wsparcie Projektu Cichociemni

 

* * *

17-06-06_GROM_protokol-podziekowanie-1024x477 Dziękujemy

Dziękujemy Dowództwu, Żołnierzom i pracownikom JW GROM
za życzliwe wsparcie naszych działań nie tylko podczas digitalizacji archiwaliów dot. Cichociemnych

 

* * *

mpw-1024x414 Dziękujemy

Dziękujemy Panu Janowi Ołdakowskiemu, Dyrektorowi Muzeum Powstania Warszawskiego
za życzliwe umożliwienie  nam przez Muzeum digitalizacji archiwaliów dot. Cichociemnych

 

* * *

nac-1024x408 Dziękujemy

Dziękujemy Panu dr Wojciechowi Woźniakowi, Dyrektorowi Narodowego Archiwum Cyfrowego
za życzliwe udostępnienie nam zbiorów NAC dot. Cichociemnych oraz zgodę na ich publikację

 

* * *

korkuc_wojciech Dziękujemy

Dziękujemy Panu Wojciechowi Korkuć, wybitnemu polskiemu artyście
za życzliwe wyrażenie zgody na publikację na naszym portalu plakatów dot. Cichociemnych

 

* * *

Michel-Gorski-240x300 Dziękujemy

Dziękujemy Panu Michałowi Górskiemu, wnukowi współtwórcy CC  mjr dypl. cc Jana Górskiego ps. Chomik
za stałe życzliwe wsparcie oraz wyrażenie zgody na publikację zdjęć z archiwum rodzinnego

 

* * *

biuletyn-AK Dziękujemy

Dziękujemy Redakcji miesięcznika Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
„Biuletyn Informacyjny” za życzliwe wyrażenie zgody na publikację artykułów na naszym portalu

 

* * *

auschwitz-birkenau-300x95 Dziękujemy

Dziękujemy Dyrekcji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
oraz Kierownikowi Archiwum Panu dr Wojciechowi Płosa
za życzliwe udostępnienie nam plików dot. Cichociemnych do publikacji na naszym portalu

 

* * *

crypto-museum-1 Dziękujemy

Dziękujemy Panu Paul’owi Reuvers’owi oraz  Crypto Museum
za życzliwą zgodę na wykorzystanie treści na stronie CryptoMuseum.com do publikacji na naszym portalu

 

* * *

biblioteka-konskie-1 Dziękujemy

Dziękujemy Panu Dariuszowi Kowalczykowi, Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie
oraz Pracownikom Biblioteki za życzliwe udostępnienie publikacji
monografii II Zgrupowania Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” pt. „Robotowcy 1943”

 

* * *

csli-zegrze Dziękujemy

Dziękujemy Panu płk dr Ireneusz Fura Komendantowi Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
oraz Pracownikom Biblioteki CSŁiI za życzliwe wyrażenie zgody na digitalizację i udostępnienie publikacji
dotyczących Cichociemnych łącznościowców, w tym instrukcji radiostacji zrzutowej AP-5

 

* * *

FGEZ-2-300x65 Dziękujemy

Dziękujemy Pani Dorocie Zawackiej-Wakarecy oraz Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej
 za życzliwe wyrażenie zgody na publikację na naszym portalu artykułów z Biuletynu Fundacji

 

* * *

muzeum-krakow-1-300x56 Dziękujemy

Dziękujemy Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa
za życzliwe wyrażenie zgody na publikację na naszym portalu artykułu z „Zeszytów Naukowych”

 

* * *

Dominikanie-Freta-1-1024x273 Dziękujemy

Dziękujemy  przeorowi OO Dominikanów O. Mirosławowi Sanderowi OP
oraz  O. Zdzisławowi Górnickiemu OP   z klasztoru Ojców Dominikanów w Warszawie, ul. Freta 10
za życzliwą pomoc i udostępnienie fotografii

 

* * *

ABW-300x79 Dziękujemy

Dziękujemy   Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego
za życzliwą pomoc i udostępnienie unikalnych fotografii  radiostacji  AP-4  oraz  OSB

 

* * *

PWPW Dziękujemy

Dziękujemy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
za życzliwe udostępnienie oraz zgodę na publikację paszportu testowego „Cichociemni”

 

* * *

Kombatant-300x89 Dziękujemy

Dziękujemy  Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
oraz   Redakcji i Autorom Biuletynu „Kombatant”
za życzliwe wyrażenie zgody na publikację artykułów z biuletynu na naszym portalu

 

* * *

muzeum-ak Dziękujemy

Dziękujemy Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
za życzliwe udostępnienie muzealiów oraz wyrażenie zgody na ich publikację na naszym portalu

 

* * *

Gross-Rosen-300x88 Dziękujemy

Dziękujemy Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
za życzliwe udostępnienie źródłowych informacji o Cichociemnych

 

* * *

politechnika-warszawska-300x115 Dziękujemy
Dziękujemy prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Zaremba rektorowi  Politechniki Warszawskiej
oraz pracownikom Archiwum Politechniki Warszawskiej

za życzliwe udostępnienie źródłowych dokumentów dotyczących Tadeusza Heftmana

 

* * *

sggw-250x59 Dziękujemy

Dziękujemy  prof. dr hab. Michałowi Jerzemu Zasadzie  rektorowi  Szkoły Głownej Gospodarstwa Wiejskiego
oraz Pracownikom Archiwum Centralnego SGGW
za życzliwe udostępnienie źródłowych dokumentów dotyczących Cichociemnych
studentów SGGW:   Wiesława Ipohorskiego-LenkiewiczaJanusza Messinga  oraz  Wacława Zaorskiego

 

* * *

umg-250x95 Dziękujemy

Dziękujemy prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Adamowi Weintrit rektorowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
oraz Pani Joannie Stasiak kustoszowi Sali Tradycji UMG
za życzliwe udzielenie pomocy dot. Cichociemnych
studentów UMG: Norberta Gołuńskiego oraz Bogusława Żórawskiego

 

* * *

agh-250x96 Dziękujemy

Dziękujemy prof. dr hab. inż. Jerzemu Lisowi  rektorowi Akademii Górniczo – Hutniczej
oraz Pracownikom Archiwum AGH
za życzliwe udostępnienie źródłowych dokumentów dotyczących Cichociemnych
studentów AGH: Bronisława Gruna oraz Wacława Pijanowskiego

 

* * *

ue-poznan-250x68 Dziękujemy

Dziękujemy prof. dr hab. Maciejowi Żukowskiemu  rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
oraz Pracownikom Archiwum UE w Poznaniu
za życzliwe udostępnienie źródłowych dokumentów dotyczących Cichociemnego
studenta UE:  Henryka Januszkiewicza

 

* * *

uj-krak-250x84 Dziękujemy

Dziękujemy prof. dr hab. Jackowi Popielowi rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
oraz prof. dr hab Krzysztofowi Ożogowi, dyrektorowi i  Pracownikom Archiwum UJ w Krakowie
za życzliwe udostępnienie źródłowych dokumentów dotyczących Cichociemnych studentów UJ:
 Władysława Godzika, Henryka Jachcińskiego, Ignacego Konstanty, Walerego Krokay, Zbigniewa Mrazka
Piotra Szewczyka, Adama Szydłowskiego, Zbigniewa Waruszyńskiego, Stanisława Wintera

 

* * *

um-katowice-250x82 Dziękujemy

Dziękujemy dr Marcinowi Krupie prezydentowi Katowic
oraz Zofii Kusztal kierownikowi Archiwum Urzędu Miasta Katowice
za życzliwą pomoc, digitalizację i udostępnienie dokumentacji wieży spadochronowej w Katowicach

 

* * *

Archiwum-uw Dziękujemy

Dziękujemy Barbarze Krzyżanowskiej zastępcy dyrektora Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego
za życzliwą pomoc i udostępnienie pracy magisterskiej dot. Centrali Zaopatrzenia Terenu

 

* * *

pw.-250x63 Dziękujemy

Dziękujemy Markowi Sołtyski Kierownikowi Sekretariatu Szkoły Działu Ewidencji Studentów Politechniki Warszawskiej
za życzliwą pomoc i udostępnienie źródłowych dokumentów dotyczących studentów PW: Jerzy Bichniewicz, Jan Górski, Teodor Hoffman, Stefan Jasieński, Maciej Kalenkiewicz, Bohdan Kwiatkowski, Władysław Maksyś, Jan Rogowski, Jan Różycki,Aleksander Stpiczyński, Witold StrumpfAndrzej Świątkowski, Jan Walter

 

* * *

sgh-250x67 Dziękujemy

Dziękujemy Małgozacie Buzak Kierownik Archiwum Szkoły Głównej Handlowej
za życzliwą pomoc i udostępnienie źródłowych dokumentów dotyczących studentów SGH: Kazimierz Bernaczyk – Słoński, Andrzej Prus – Bogusławski, Longin Jurkiewicz

 

* * *

Archiwum-uw Dziękujemy

Dziękujemy Krzysztofowi Pileckiemu Dyrektorowi Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego
za życzliwą pomoc i udostępnienie źródłowych dokumentów dotyczących studentów UW:  Stefan Bałuk, Leon Bazała, Tadeusz Burdziński, Jerzy Emir-Hassan, Bolesław Jabłoński, Stanisław Jankowski, Jan Jokiel, Zygmunt Milewicz, Jan Rostworowski, Zygmunt Sawicki, Zenon Sikorski, Leopold Skwierczyński, Kazimierz Smolski, Tadeusz Starzyński, Wiesław Szpakowicz, Waldemar Szwiec, Czesław Trojanowski, Józef Zabielski

 

* * *

Arolsen-archives-250x29 Dziękujemy

Dziękujemy  Arolsen Archives, centrum dokumentacji zbrodni niemieckich
za życzliwą pomoc i udostępnienie źródłowych dokumentów dotyczących 9 spośród 13 Cichociemnych, zamordowanych przez Niemców w obozach koncentracyjnych: Tadeusz Benedyk, Oskar Farenholc, Jan Górski, Tadeusz Jaworski, Hieronim Łagoda, Zbigniew Piasecki, Adam Riedl, Jan Rostworowski, Józef Spychalski.

 

* * *

katolicki-uniwersytet-lubelski-250x60 Dziękujemy

Dziękujemy Markowi Pawelcowi Dyrektorowi Archiwum Uniwersyteckiemu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
za życzliwą pomoc i udostępnienie źródłowych dokumentów dotyczących studentów KUL: Kazimierz Osuchowski, Leonard Zub-Zdanowicz

 

* * *

muzeum-wojska-bialystok-300x109 Dziękujemy

Dziękujemy Łukaszowi Radulskiemu  Kierownikowi Ośrodka Badań Historii Wojskowej
Muzeum Wojska w Białymstoku, za życzliwą pomoc w kwerendzie źródłowych publikacji

 

* * *

kancelaria-sejmu-300x67 Dziękujemy

Dziękujemy Christianowi Młynarkowi  Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu R.P.
za życzliwą pomoc umożliwiającą kwerendy w warszawskich archiwach: CAW oraz AAN

 

* * *

uniwersytet-przyrodniczy-poznan-300x60 Dziękujemy

Dziękujemy prof. dr hab. Krzysztofowi Szoszkiewicz  Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
oraz mgr inż. Aleksandrze Nijakiej – Link z Archiwum UP w Poznaniu
za życzliwą pomoc pomoc i udostępnienie źródłowych dokumentów dotyczących studentów: Adam Borys, Czesław Rossiński

 

* * *

sop-300x94 Dziękujemy

Dziękujemy ppłk SOP  Pawłowi Olszewskiemu  Komendantowi Służby Ochrony Państwa
za życzliwe wyrażenie zgody na wizytę w Sali Tradycji SOP

* * *

Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

 

2019-zjazd-250x146 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinCoroczne Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin to wieloletnia tradycja! Pierwszy Zjazd Cichociemnych zorganizowano w 1957 w Poznaniu, z inicjatywy Cichociemnych: Bernarda Bzdawki, Józefa Nowackiego oraz Przemysława Bystrzyckiego. Działało wówczas w Londynie (Wielka Brytania) Koło Cichociemnych. W Polsce powstał Zespół Historyczny Cichociemnych. Najwięcej – 40 żyjących wówczas Cichociemnych – spotkało się na Zjeździe w 1992.

41_cc-Tobie-Ojczyzno-grupa-250x139 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinW styczniu 1995 na wspólne ćwiczenia JW GROM oraz brytyjskiego 22. Pułku Special Air Service zaproszono Cichociemnego Bronisława Czepczak – Góreckiego z Zespołu Historycznego Cichociemnych. 4 sierpnia tego roku JW GROM otrzymała imię Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Przez długi czas Zjazdy organizowano w rocznicę pierwszego zrzutu Cichociemnych (15/16 lutego 1941). Od lat dziewięćdziesiątrych Zjazdy organizowane są corocznie w trzecią niedzielę maja. Rodziny CC spotykają się co roku dzięki stałemu wsparciu Jednostki Wojskowej GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej oraz pracy Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej a także Stowarzyszenia Rodzin Cichociemnych. Stałymi punktami programu Zjazdu są m.in.: pomnik Cichociemnych przy ul. Matejki (naprzeciw Sejmu R.P.), pomnik 1 SBS oraz groby Cichociemnych na warszawskich Powązkach, a także msza św. w kościele OO Dominikanów św. Jacka w Warszawie. Jest też zazwyczaj sporo czasu na spotkania i rozmowy we wspólnym gronie: czasem na Zamku Królewskim, a czasem gdzie indziej 🙂

 

40_Znak-Spadochronowy-AK-187x300 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinCichociemni należeli do najwybitniejszych oficerów Polski Walczącej, kierowali oddziałami podziemia, szkolili kadry żołnierskie, wykonywali szczególnie trudne zadania specjalne.
Zapisali wiele spośród najpiękniejszych kart w księdze chwały oręża polskiego. Walczyli na całym obszarze II Rzeczypospolitej z obydwoma okupantami: nazistowskimi Niemcami i sowiecką Rosją, po wojnie zaś także w drugiej konspiracji, jako Żołnierze Wyklęci–Niezłomni. Prawie co trzeci z nich oddał życie za wolną Polskę. I dlatego jesteśmy im winni wieczną cześć i wdzięczność.

Prezydent R.P. Andrzej Duda – fragment listu do uczestników Zjazdu

 

zjazd-rodzin-cc-250x167 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinPrzez lata Cichociemni byli wymazywani z pamięci społecznej, Rodziny bohaterskich spadochroniarzy Armii Krajowej starały się temu przeciwdziałać. Pierwszy zjazd CC i Ich Rodzin miał miejsce w 1957 w Poznaniu, spotkali się wówczas Cichociemni: Przemysław Bystrzycki, Józef Nowacki oraz Bernard Bzdawka. Następne Zjazdy organizowano w Warszawie.  Za czasów PRL Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin były traktowane przez władze państwowe jako działalność podejrzana, nawet antypaństwowa. Uczestnikami Zjazdów interesowała się prl-owska bezpieka, prowadzono wobec Nich działania operacyjne…

znazd-1987_20220719_114824-300x217 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinObecnie Zjazdy Cichociemnych i Ich rodzin to uroczyste (w części także nieformalne) spotkania przyjaciół: głównie Rodzin CC oraz żołnierzy JW GROM, także przedstawiciele władz państwowych.

Wśród Rodzin CC obecne są Rodziny współtwórców Cichociemnych, m.in.: Michał Górski – wnuk mjr dypl. cc Jana Górskiego oraz Danuta Wolągiewicz – córka ppłk dypl. cc Macieja Kalenkiewicza. Podczas Zjazdów wspominamy naszych Krewnych – Cichociemnych, prezentujemy rozmaite inicjatywy zmierzające do Ich godnego upamiętnienia.  (Niestety, pandemia uniemożliwiła organizację Zjazdu w 2021).

 


2022

zjazd-2022-0-204x250 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinPo dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią wróciliśmy do tej wieloletniej tradycji, kontynuowanej od kilkudziesięciu lat.  W tym roku Zjazd zorganizowano w nieco skromniejszym wymiarze, ale jak zwykle z niezawodną obecnością żołnierzy i dowództwa Jednostki Wojskowej GROM.

O godz. 8.30 złożyliśmy wieńce i wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Cichociemnych w Warszawie, przy ul Matejki (naprzeciwko Sejmu R.P.). O godz. 10.oo rozpoczęła się uroczysta ceremonia przed pomnikiem 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej na Cmentarzu Powązki Wojskowe. W składaniu wieńcy i kwiatów uczestniczył Poczet Sztandarowy Jednostki Wojskowej GROM. Wysłuchaliśmy krótkich wystąpień: zastępcy dowódcy JW GROM oraz dr Bogdana Rowińskiego, prezesa Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Oprawę honorową zapewniło nam Dowództwo Garnizonu Warszawa.

Symboliczne znicze żołnierze GROM opraz harcerze zapalili także na grobach Cichociemnych, znajdujących się na Powązkach Wojskowych. Minutą ciszy uhonorowaliśmy pamięć zmarłego niedawno płk cc Aleksandra Tarnawskiego.

 


2020

zjazd-2020-250x167 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Warszawa 2020, przed  Pomnikiem CC przy ul. Matejki

 


2019

Zjazd_Cichociemnych_2019 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Warszawa, Zamek Królewski, 2019

 


2018

zjazd-cc-zamek_krolewski-1024x768 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Warszawa, Zamek Królewski, 2018

 


2017

2017-zjazd-DSC_0003-250x158 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin W niedzielę 21 maja 2017 po raz sześćdziesiąty odbył się coroczny Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin. Organizatorem Zjazdu była Jednostka Wojskowa GROM oraz Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Tradycyjnie już rozpoczęliśmy od pomnika Cichociemnych obok Sejmu R.P., gdzie żołnierze JW GROM, oficjalne delegacje, także harcerze oraz Rodziny CC złożyli kwiaty.

2017-zjazd-DSC_0010-250x181 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

Potem udaliśmy się na warszawski Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Po skromnej uroczystości pod pomnikiem 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemnych oddano salwy honorowe. Delegacje m.in. Prezydenta R.P., JW GROM, władz wojewódzkich i in., a także Rodzin CC złożyli kwiaty. Wśród Rodzin CC byli m.in. Michał Górski – wnuk mjr. dypl. cc Jana Górskiego oraz Danuta Wolągiewicz – córka ppłk. dypl. cc Macieja Kalenkiewicza.

Po mszy w kościele św. Jacka, Rodziny CC udały się na doroczne spotkanie na Zamku Królewskim, tym razem w Arkadach Kubickiego. Uroczystości zakończyły się zasadzeniem pamiątkowego dębu w Alei Drzew Pamięci przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

 


2016

2016-zjazd-250x162 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinZjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Warszawa, Zamek Królewski, 2016

 


2015

2015-zjazd-1024x685 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinZjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Warszawa, Powązki, pomnik 1 SBS i Cichociemnych

 


2014

2014-zjazd-1024x721 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinZjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, przed Pomnikiem 1 SBS i Cichociemnych

 


2006

Zjazd-CC-2006-1-250x156 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Warszawa, JW GROM, 2006

 


1981

Zjazd-CC-Jasna-Gora-1024x750 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Jasna Góra, 1981

zjazd-1981_20220719_1136140-300x203 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

 


 

 

 

Wesprzyj projekt!

 

WESPRZYJ PROJEKT CICHOCIEMNI

konto Fundacji dla Demokracji – 71 1020 2498 0000 8902 0590 7557

 

pixel Wesprzyj projekt!

 


 

Szanowni Państwo!

Znak-CC-1-250x251 Wesprzyj projekt!Realizujemy Projekt CICHOCIEMNI od stycznia 2016 roku. Dzięki naszemu wysiłkowi oraz życzliwości wielu ludzi, udało nam się już wykonać sporo pracy. Za nami okres digitalizacji w Jednostce Wojskowej GROM. Dowodem naszego wysiłku jest m.in. ponad 4,5 tys. plików, o łącznej objętości ponad 700 (siedemset) GB, zdigitalizowanych archiwaliów dotyczących Cichociemnych.  Zobacz – Informacja o realizacji Projektu 

Dzięki Projektowi CICHOCIEMNI powstał ten portal – kompendium wiedzy o 316 Cichociemnych spadochroniarzach Armii Krajowej, zawierający unikalne treści, w tym dokuemnty, zdjęcia, bazy danych. Zobacz – Informacja o realizacji Projektu 

fdd-digitalizacja-grom-3-300x225 Wesprzyj projekt!Wciąż jeszcze bardzo dużo pracy: wciąż trzeba zbierać, redagować i adiustować treści udostępniane w portalu, także przygotowywane do książki, do filmu. Trzeba sprawdzić ich wiarygodność, zgodność z prawdą historyczną itp. Trzeba przeprowadzić jeszcze wiele kwerend w kilku archiwach, w Polsce i za granicą. Trzeba w toku pracy, mającej niekiedy charakter śledztwa, zweryfikować dane, czasem ze sobą nieco sprzeczne, z rozmaitych źródeł. Każda taka praca twórcza, wymagająca skupienia, wymaga też czasu. Także ciągłego zaangażowania oraz umiejętności. Wymaga również pieniędzy.

 

fdd-digitalizacja-grom-ksiazeczka-wojskowa-600px-232x300 Wesprzyj projekt!Do zrealizowania pozostają zaplanowane w Projekcie działania:

* bieżące kwerendy i poszukiwania informacji oraz artefaktów dotyczących Cichociemnych
* stała aktualizacja treści na portalu elitadywersji.org – kompendium wiedzy o 316 Cichociemnych
* bieżąca digitalizacja wszelkich publikacji oraz artefaktów dotyczących Cichociemnych
* codzienne publikacje postów na fanpage na Facebooku
* uzupełnienie bazy danych o kilkuset placówkach odbiorczych (zrzutowiskach) Armii Krajowej
* zakup sprzętu i oprogramowania do tworzenia cyfrowych treści Projektu

* organizacja nowatorskich konkursów (z nagrodami) dla mlodzieży
* opracowanie i udostępnienie multimedialnego Słownika Cichociemnych
* opracowanie i udostępnienie multimedialnej Bazy Zrzutów Cichociemnych
* tworzenie multimedialnych podcastów Projektu do publikacji m.in. na You Tube

 

41_cc-Tobie-Ojczyzno-grupa Wesprzyj projekt!Wciąż marzymy o zbudowaniu cyfrowej platformy edukacyjnej – WIRTUALNEGO MUZEUM CICHOCIEMNYCH – atrakcyjnego, wartościowego, multimedialnego centrum syntetycznej wiedzy     o 316 Cichociemnych spadochroniarzach Armii Krajowej.

Dzięki odpowiedniemu wsparciu możliwe byłoby również kompleksowe przeprowadzenie kwerendy oraz digitalizacji dokumentów i innych artefaktów dotyczących Cichociemnych, z właściwych instytucji oraz miejsc w Polsce, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Byłoby także możliwe zakupienie praw publikacyjnych do artefaktów (zdjęć, filmów, dokumentów) m.in. zgromadzonych w Studium Polski Podziemnej oraz w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

cc-portal-250x129 Wesprzyj projekt!W Polsce nie ma ani jednego ośrodka (w tym typu naukowego czy muzealnego), który zajmowałby się systematycznie pozyskiwaniem oraz udostępnianiem (w tym edukacją zwłaszcza młodzieży) wiedzy oraz archiwaliów dotyczących Cichociemnych. Niewielkie elementy zbiorów muzealnych rozproszone są po wielu placówkach, zajmują tam marginalne miejsce. Całkiem spore zbiory archiwaliów (głównie dokumentów) zgromadzone są w kilku miejscach, nie zostały dotąd nawet porządnie skatalogowane!

 

fdd-digitalizacja-grom-7-300x225 Wesprzyj projekt!Bardzo prosimy o wsparcie naszego Projektu CICHOCIEMNI.  Liczymy zwłaszcza na Państwa życzliwość, wsparcie, oferowaną pomoc, także datki finansowe. Każda złotówka się przyda i zostanie gospodarnie wykorzystana. Przez lata realizacji Projektu wszystkie, niemale koszty poniósł prezes Fundacji. Te możliwości są bardzo ograniczone. Prezes Fundacji przestał być posłem w 1997 roku, czyli ponad 23 lata temu. Jego zarobki od bardzo wielu lat są bardzo niewielkie.  Dlatego prosimy o wsparcie 🙂

Będziemy również wdzięczni za przekazanie (najlepiej cyfrowych) archiwaliów dotyczących Cichociemnych. Także za wszelkiego rodzaju publikacje, książki, informacje, również znajdujące się w internecie. Nie wszystko udało nam się wyszukać, więc Państwa pomoc może okazać się bezcenna. Poszukujemy także do współpracy przy projekcie wolontariuszy: informatyka, producenta filmu, wydawcy książki i in.

 


16-02-29-GROM-1024x589 Wesprzyj projekt!

 


 

17-06-06_GROM_protokol-podziekowanie-300x140 Wesprzyj projekt!

 


 

Bohdan-Gorski-1024x527 Wesprzyj projekt!

dedykacja prof. Bohdana Górskiego, syna współtwórcy Cichociemnych, dla Prezesa Fundacji Ryszarda M. Zająca. Profesor jest wybitnym szwajcarskim ekonomistą i politologiem, był doktorantem oraz współpracownikiem Fridricha A. von Hayeka, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii

 


 

dedykacja-A-Tarnawski-R-Zajac-s-1024x536 Wesprzyj projekt!

dedykacja ostatniego żyjącego Cichociemnego Aleksandra Tarnawskiego dla Ryszarda M. Zająca