• cichociemni@elitadywersji.org

Tag Archives: Zjazd Cichociemnych

Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

 

2019-zjazd-250x146 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinCoroczne Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin to wieloletnia tradycja! Pierwszy Zjazd Cichociemnych zorganizowano w 1957 w Poznaniu, z inicjatywy Cichociemnych: Bernarda Bzdawki, Józefa Nowackiego oraz Przemysława Bystrzyckiego. Działało wówczas w Londynie (Wielka Brytania) Koło Cichociemnych (jego sekretarzem koledzy CC wybrali mojego Dziadka – Cichociemnego por. cc Józefa Zająca).

W Polsce powstał Zespół Historyczny Cichociemnych. Najwięcej, 40 żyjących wtedy Cichociemnych, spotkało się na Zjeździe Cichociemnych i Ich Rodzin w 1992.

 

41_cc-Tobie-Ojczyzno-grupa-250x139 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinW styczniu 1995 na wspólne ćwiczenia JW GROM oraz brytyjskiego 22. Pułku Special Air Service zaproszono Cichociemnego Bronisława Czepczak – Góreckiego z Zespołu Historycznego Cichociemnych. 4 sierpnia tego roku JW GROM otrzymała imię Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Przez długi czas Zjazdy organizowano w rocznicę pierwszego skoku Cichociemnych do Polski (15/16 lutego 1941). Od lat dziewięćdziesiątych Zjazdy organizowane są co rok w trzecią niedzielę maja. Rodziny CC spotykają się dzięki stałemu wsparciu Jednostki Wojskowej GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Stałymi punktami programu każdego Zjazdu są m.in.: uczczenie pamięci Cichociemnych pod pomnikiem Cichociemnych przy ul. Matejki (naprzeciw Sejmu R.P.), pod pomnikiem 1 SBS oraz odwiedziny grobów Cichociemnych na warszawskich Powązkach Wojskowych. Rodziny uczestniczą w mszy św. w kościele OO Dominikanów św. Jacka w Warszawie. Jest też zazwyczaj sporo czasu na przypomnienie historii Cichociemnych, także na spotkania i rozmowy we wspólnym gronie: czasem na Zamku Królewskim, a czasem gdzie indziej 🙂

 

40_Znak-Spadochronowy-AK-187x300 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

Cichociemni należeli do najwybitniejszych oficerów Polski Walczącej, kierowali oddziałami podziemia, szkolili kadry żołnierskie, wykonywali szczególnie trudne zadania specjalne.
Zapisali wiele spośród najpiękniejszych kart w księdze chwały oręża polskiego. Walczyli na całym obszarze II Rzeczypospolitej z obydwoma okupantami: nazistowskimi Niemcami i sowiecką Rosją, po wojnie zaś także w drugiej konspiracji, jako Żołnierze Wyklęci – Niezłomni. Prawie co trzeci z nich oddał życie za wolną Polskę. I dlatego jesteśmy im winni wieczną cześć i wdzięczność.

Prezydent R.P. Andrzej Duda   – fragment listu do uczestników Zjazdu

 

zjazd-rodzin-cc-250x167 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinPrzez lata Cichociemni byli wymazywani z pamięci społecznej, Rodziny bohaterskich spadochroniarzy Armii Krajowej starały się temu przeciwdziałać. Pierwszy zjazd CC i Ich Rodzin miał miejsce w 1957 w Poznaniu, spotkali się wówczas Cichociemni: Przemysław Bystrzycki, Józef Nowacki oraz Bernard Bzdawka. Następne Zjazdy organizowano w Warszawie.  Za czasów PRL Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin były traktowane przez władze państwowe jako działalność podejrzana, nawet antypaństwowa. Uczestnikami Zjazdów interesowała się prl-owska bezpieka, prowadzono wobec Nich działania operacyjne…

znazd-1987_20220719_114824-300x217 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinObecnie Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin to uroczyste (w części także nieformalne) spotkania przyjaciół: głównie Rodzin CC oraz żołnierzy JW GROM, także z udziałem przedstawicieli władz państwowych.

Podczas Zjazdów wspominamy naszych Krewnych – Cichociemnych, żołnierzy w służbie specjalnej Armii Krajowej. Prezentujemy rozmaite inicjatywy zmierzające do Ich godnego upamiętnienia. Jest to też dobra sposobność, aby przypomnieć historię Cichociemnych – piękny szczegół naszej historii polskiej – jak mawiał papież Jan Paweł II.

 


2024

odp-MON-300x233 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinTradycyjnie, w trzecią niedzielę maja 2024 ma mieć miejsce Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin.  17 stycznia 2024 zwróciłem się do nowego ministra obrony narodowej Pana Władysława Kosiniak-Kamysza z prośbą o włączenie tradycji Cichociemnych do procesu kształtowania postaw proobronnych i propatriotycznych, a także o połączenie corocznych Zjazdów Cichociemnych i Ich Rodzin z piknikami wojskowymi. Moja prośba była spowodowana tym, że ostatnio organizacja Zjazdów jakby obumierała, o czym świadczy znikoma ilość Rodzin Cichociemnych jako uczestników.

Niestety, minister mojego pisma nawet nie czytał. Otrzymałem uprzejmą, ale formalną odpowiedź  Pana płk Sławomira Karwowskiego, informującą o zasadach współpracy „z partnerami społecznymi”. Poza uprzejmą gotowością do ewentualnego podjęcia współpracy, niewiele konkretnego z tego pisma wynika. Wygląda na to, że Wojsko Polskie nie zamierza choćby minimalnie zainteresować się tradycją Cichociemnych w promowaniu postaw proobronnych i propatriotycznych.

Niestety, właśnie kończę 65 lat, więc nie zajmę się organizacją Zjazdów Cichociemnych i Ich Rodzin. Pismo Pana Pułkownika poddaję pod rozwagę potencjalnym Organizatorom Zjazdu. Zobaczymy, jak będzie w maju tego roku. Mam nadzieję, że wieloletnia tradycja nie upadnie, choć niewiele brakuje, aby tak się stało…

 


2023

20230521_084418-246x250 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinTradycyjnie, w trzecią niedzielę maja miał miejsce Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin.  W tym roku patronat nad Zjazdem objął wicepremier, minister obrony narodowej Pan Mariusz Błaszczak.

20230521_085014-300x232 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinZjazd Cichociemnych i Ich Rodzin 2023 współorganizowało kilka podmiotów: Fundacja Sprzymierzeni z GROM, w porozumieniu z Wojskową Akademią Techniczną, która zechciała udzielić nam gościny, a także: Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Stowarzyszenie Rodzin Cichociemnych, Stowarzyszenie „Thunder Independent”, Fundacja „Teraz Wojsko Polskie”, Związek Polskich Spadochroniarzy, Sekcja Skoków Spadochronowych WAT im. Cichociemnego Jana Piwnika ps. Ponury (mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem). Oczywiście mogliśmy też liczyć na niezawodną obecność żołnierzy oraz dowództwa zaprzyjaźnionej Jednostki Wojskowej GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

20230521_092037-300x241 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinZgodnie z wieloletnią tradycją rozpoczęliśmy od złożenia kwiatów i wieńcy pod Pomnikiem Cichociemnych w Warszawie, przy ul Matejki (naprzeciwko Sejmu R.P.). Wszystkich zgromadzonych powitał niestrudzony dr Bogdan Rowiński z Fundacji im. Cichociemnych. Oprawę honorową zapewniło nam jak zwykle Dowództwo Garnizonu Warszawa. O godz. 10.3o, zgodnie z tradycją rozpoczęła się uroczysta ceremonia przed pomnikiem 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej na Cmentarzu Powązki Wojskowe. Później uczestnicy Zjazdu mieli możliwość uczestnictwa w mszy św. w kościele OO Dominikanów pw. św. Jacka w Warszawie przy ul. Freta 8/10.

Finalnym punktem programu było spotkanie w Klubie WAT oraz pokaz – na pasie taktycznym WAT – skoku spadochronowego w wykonaniu Weteranów Jednostki Wojskowej GROM.Niestety, w spotkaniu uczestniczyło niewiele Rodzin…

 


2022

zjazd-2022-0-204x250 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinPo dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią wróciliśmy do tej wieloletniej tradycji, kontynuowanej od kilkudziesięciu lat.  W tym roku Zjazd zorganizowano w nieco skromniejszym wymiarze, ale jak zwykle z niezawodną obecnością żołnierzy i dowództwa Jednostki Wojskowej GROM.

O godz. 8.30 złożyliśmy wieńce i wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Cichociemnych w Warszawie, przy ul Matejki (naprzeciwko Sejmu R.P.). O godz. 10.oo rozpoczęła się uroczysta ceremonia przed pomnikiem 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej na Cmentarzu Powązki Wojskowe. W składaniu wieńcy i kwiatów uczestniczył Poczet Sztandarowy Jednostki Wojskowej GROM. Wysłuchaliśmy krótkich wystąpień: zastępcy dowódcy JW GROM oraz dr Bogdana Rowińskiego, prezesa Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Oprawę honorową zapewniło nam Dowództwo Garnizonu Warszawa.

Symboliczne znicze żołnierze GROM oraz harcerze zapalili także na grobach Cichociemnych, znajdujących się na Powązkach Wojskowych. Minutą ciszy uhonorowaliśmy pamięć zmarłego niedawno płk cc Aleksandra Tarnawskiego.

 


2020

zjazd-2020-250x167 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinZjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Warszawa 2020, przed  Pomnikiem CC przy ul. Matejki

 


2019

Zjazd_Cichociemnych_2019 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Warszawa, Zamek Królewski, 2019

 


2018

zjazd-cc-zamek_krolewski-1024x768 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Warszawa, Zamek Królewski, 2018

 


2017

2017-zjazd-DSC_0003-250x158 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin W niedzielę 21 maja 2017 po raz sześćdziesiąty odbył się coroczny Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin. Organizatorem Zjazdu była Jednostka Wojskowa GROM oraz Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Tradycyjnie już rozpoczęliśmy od pomnika Cichociemnych obok Sejmu R.P., gdzie żołnierze JW GROM, oficjalne delegacje, także harcerze oraz Rodziny CC złożyli kwiaty.

2017-zjazd-DSC_0010-250x181 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

Potem udaliśmy się na warszawski Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Po skromnej uroczystości pod pomnikiem 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemnych oddano salwy honorowe. Delegacje m.in. Prezydenta R.P., JW GROM, władz wojewódzkich i in., a także Rodzin CC złożyli kwiaty. Wśród Rodzin CC byli m.in. Michał Górski – wnuk mjr. dypl. cc Jana Górskiego oraz Danuta Wolągiewicz – córka ppłk. dypl. cc Macieja Kalenkiewicza.

Po mszy w kościele św. Jacka, Rodziny CC udały się na doroczne spotkanie na Zamku Królewskim, tym razem w Arkadach Kubickiego. Uroczystości zakończyły się zasadzeniem pamiątkowego dębu w Alei Drzew Pamięci przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

 


2016

2016-zjazd-250x162 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinZjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Warszawa, Zamek Królewski, 2016

 


2015

2015-zjazd-1024x685 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinZjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Warszawa, Powązki, pomnik 1 SBS i Cichociemnych

 


2014

2014-zjazd-1024x721 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinZjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, przed Pomnikiem 1 SBS i Cichociemnych

 


2006

Zjazd-CC-2006-1-250x156 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Warszawa, JW GROM, 2006

 


1981

 

Zjazd-CC-Jasna-Gora-1024x750 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin zjazd-1981_20220719_1136140-700x473 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Jasna Góra


1974

zjazd-cc-1974-1-300x125 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin


1969

zjazd-cc-1969-300x200 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin


 

 

ZJAZD CICHOCIEMNYCH I ICH RODZIN

W niedzielę 21 maja, 2017 r. już po raz sześćdziesiąty odbył się corczny Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin. Organizatorem Zjazdu była Jednostka Wojskowa GROM oraz Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Tradycyjnie już rozpoczęliśmy od pomnika Cichociemnych obok Sejmu R.P., gdzie żołnierze JW GROM, oficjalne delegacje, także harcerze oraz Rodziny CC złożyli kwiaty.

cc-zjazd12 ZJAZD CICHOCIEMNYCH I ICH RODZIN

Potem udaliśmy się na warszawski Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Po skromnej uroczystości pod pomnikiem I Samodzielnej Brygady Spadochronowej i Cichociemnych oddano salwy honorowe. Delegacje m.in. Prezydenta R.P., JW GROM, władz wojewódzkich i in., a także Rodzin CC złożyli kwiaty. Wśród Rodzin CC byli m.in. wnuk CC kpt Jana Górskiego oraz córka CC kpt. Macieja Kalenkiewicza.

cc-zjazd13 ZJAZD CICHOCIEMNYCH I ICH RODZIN

Po mszy w kościele św. Jacka, Rodziny CC udały się na doroczne spotkanie na Zamku Królewskim, tym razem w Arkadach Kubickiego. Uroczystości zakończyły się zasadzeniem pamiątkowego dębu w Alei Drzew Pamięci przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

W Zjeździe CC i Ich Rodzin uczestniczył Prezes naszej Fundacji, Ryszard M. Zając – wnuk Cichociemnego por. Józefa Zająca

cc-zjazd14 ZJAZD CICHOCIEMNYCH I ICH RODZIN

V Dni Cichociemnych

W sobotę 20 maja, 2017 r. już po raz piąty sympatycy Cichociemnych oraz Rodziny CC spotkali się na pikniku historyczno – militarnym, zorganizowanym na warszawskim Ursynowie. V Dni Cichociemnych zorganizowano w Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, czyli terenach zieleni na przedłużeniu ul. rtm. W. Pileckiego – przedpole Lasu Kabackiego i góry Trzech Szczytów.

Podczas Dni CC zaprezentowano m.in. ciężkie pojazdy wojskowe, wyposażenie oraz uzbrojenie używane przez Cichociemnych i współczesne jednostki specjalne. Były także gry terenowe odwołujące się do historii Cichociemnych, skoki spadochronowe przygotowane przez Jednostkę Wojskową GROM oraz Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Uczestnicy Dni CC mogli również obejrzeć rekonstrukcję historyczną – podjęcie Cichociemnego skoczka zrzuconego do Polski.

Aleksander-Tarnawski-Bartlomiej-Maksymowicz-768x473 V Dni CichociemnychUczestnicy Dni CC gościli ostatniego żyjącego Cichociemnego, kpt. Aleksandra Tarnawskiego. Pomimo iż ma już 97 lat (!) trzyma się świetnie. Prezes naszej Fundacji, wnuk Cichociemnego por. Józefa Zająca miał zaszczyt poznać Pana Aleksandra także prywatnie, w związku z trwającą już ok. półtora roku współpracą Fundacji z JW GROM.

Pan Aleksander jak zawsze jest niezwykle rzeczowy i skromny. Podczas Dni CC zaapelował ze sceny, byśmy pamiętali o prawdziwych bohaterach i „nie stawiali pomników jakimś dupkom”…

cc-zjazd15 V Dni Cichociemnych

cc-zjazd16 V Dni Cichociemnych

 

 

Realizacja projektu CICHOCIEMNI

Od początku swego istnienia (czyli od 8 stycznia br.) Fundacja dla Demokracji realizuje – za zgodą Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – projekt „Cichociemni”. Jego celem jest digitalizacja zbiorów Sali Tradycji Jednostki Wojskowej GROM oraz archiwaliów przekazanych Jednostce przez Rodziny Cichociemnych. Prace trwają już kilkanaście tygodni, mają zakończyć się w czerwcu br. Wykonano wiele cyfrowych zdjęć oraz ponad tysiąc skanów dużej rozdzielczości. Zdigitalizowane treści mają już objętość ponad 140 GB.

Dzięki aktywności Fundacji, nawiązano współpracę z wieloma podmiotami i instytucjami m.in. z Fundacją im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Instytutem Pamięci Narodowej, Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Niektóre z wymienionych podmiotów udostępniły nawet własne zasoby (zdigitalizowane lub do digitalizacji) na potrzeby projektu ?Cichociemni?.

W tym miesiącu, dzięki życzliwości Pana Jana Ołdakowskiego, Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, przeprowadzimy w zasobach MPW kwerendę dotyczącą 91 Cichociemnych, którzy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim. Odszukane treści zostaną zdigitalizowane, czyli przeniesione na nośniki cyfrowe. Także w maju br., dzięki uprzejmości Pana dr Wojciecha Woźniaka, Dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, Fundacji zostanie udostępniony nieupubliczniony dotąd tzw. Zespół nr 37, zawierający nieznane fotografie Cichociemnych.

W ramach projektu oraz dzięki pomocy JW GROM Fundacja dla Demokracji nawiązała współpracę z ostatnim z żyjących Cichociemnych ? kpt. Aleksandrem Tarnawskim (ma obecnie 95 lat!) aby zarejestrować na nośnikach cyfrowych Jego cenne dla historii Polski wspomnienia. Ponadto Fundacja poprosiła o udostępnienie szeregu informacji przez wiele podmiotów, w tym organy władzy publicznej. Na prośby Fundacji odpowiedzieli m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rada Ochrony Pamięci Walk I Męczeństwa, Telewizja Polska S.A. i in.

W ostatnich dniach prezes Fundacji uczestniczył w konferencji nt. Cichociemnych zorganizowanej w Senacie R.P. oraz w dorocznym Zjeździe Cichociemnych i Ich Rodzin – pod patronatem Prezydenta R.P. – który miał miejsce m.in. na Zamku Królewskim w Warszawie.

zjazd-cc-zamek_krolewski-1024x768 Realizacja projektu CICHOCIEMNI

Pozyskane przez Fundację cenne archiwalia przeniesione na nośniki cyfrowe zostaną udostępnione dla celów edukacyjnych na specjalnej stronie elitadywersji.org oraz przekazane do właściwych muzeów, również do Instytutu Pamięci Narodowej, a także Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Na mocy stosownego porozumienia, Fundacja przekaże Jednostce Wojskowej GROM wszystkie cyfrowe treści (zarówno w wersji surowej, jak i po obróbce graficznej). Fundacja przekaże także JW GROM autorskie prawa majątkowe do zdigitalizowanych treści. Zasoby strony zostaną udostępnione do celów edukacyjnych portalowi wiedzy dla uczniów i nauczycieli SCHOLARIS.

Celem wszystkich działań w projekcie „Cichociemni” jest wzmacnianie oraz promowanie naszej pamięci (w tym wśród młodego pokolenia) o Cichociemnych Spadochroniarzach Armii Krajowej – elicie naszej dywersji. Fundacja dla Demokracji ma zaszczyt dołożyć swoją cegiełkę do działań upamiętniających Cichociemnych.

Ku pamięci Cichociemnych!

Pod honorowym patronatem prezydenta R.P. Pana Andrzeja Dudy, 15 maja br. odbędzie się Doroczny Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin. Prezes naszej Fundacji Ryszard M. Zając został zaproszony na Zjazd, jako wnuk Cichociemnego por. Józefa Zająca ps. Kolanko.

Zaproszenie dotyczy także organizowanego dzień wcześniej IV Dnia Cichociemnych na warszawskim Ursynowie. Głównymi organizatorami obu wydarzeń są: Fundacja im Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej oraz Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Prezes naszej Fundacji weźmie udział m.in. w uroczystym spotkaniu oraz lunchu na Zamku Królewskim w Warszawie, z udziałem wielu Osobistości, w tym prezydenta R.P. Pana Andrzeja Dudy.

zaproszenie_cc-1024x739 Ku pamięci Cichociemnych!

Od początku swego istnienia (czyli od 8 stycznia br.) Fundacja dla Demokracji realizuje – za zgodą Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – projekt „Cichociemni”. Jego celem jest digitalizacja zbiorów Sali Tradycji Jednostki Wojskowej GROM oraz archiwaliów przekazanych Jednostce przez Rodziny Cichociemnych. Prace trwają już kilkanaście tygodni, mają zakończyć się w czerwcu br. Wykonano wiele cyfrowych zdjęć oraz ponad 800 skanów dużej rozdzielczości. Zdigitalizowane treści mają już objętość ponad 120 GB.

Archiwalia przeniesione na nośniki cyfrowe zostaną udostępnione dla celów edukacyjnych na specjalnej stronie elitadywersji.org oraz przekazane do właściwych muzeów, również do Instytutu Pamięci Narodowej, a także Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Na mocy stosownego porozumienia, Fundacja przekaże Jednostce Wojskowej GROM wszystkie cyfrowe treści (zarówno w wersji surowej, jak i po obróbce graficznej). Fundacja przekaże także JW GROM autorskie prawa majątkowe do zdigitalizowanych treści. Zasoby strony zostaną udostępnione do celów edukacyjnych portalowi wiedzy dla uczniów i nauczycieli SCHOLARIS.

Celem wszystkich działań w projekcie „Cichociemni” jest wzmacnianie oraz promowanie naszej pamięci (w tym wśród młodego pokolenia) o Cichociemnych Spadochroniarzach Armii Krajowej – elicie naszej dywersji.

piknik_cc-1024x706 Ku pamięci Cichociemnych!

1