• cichociemni@elitadywersji.org

Tag Archives: Stowarzyszenie Rodzin Cichociemnych

Stowarzyszenie Rodzin Cichociemnych

AKTUALIZACJA – zobacz profil Stowarzyszenia na Fb

Z inicjatywy Pana Michela Górskiego, wnuka Cichociemnego mjr Jana Górskiego oraz grupy krewnych Cichociemnych (w tym prezesa naszej Fundacji, wnuka Cichociemnego por. Józefa Zająca) tworzy się obecnie Stowarzyszenie Rodzin Cichociemnych.

4 lipca br. grupa inicjatywna Stowarzyszenia spotkała się z Dowódcą oraz Zastępcą Dowódcy Jednostki Wojskowej GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. W spotkaniu uczestniczył syn współtwórcy „Cichociemnych” mjr Jana Górskiegoprof. Bohdan Górski, szwajcarski ekonomista i politolog, wykładowca renomowanych uniwersytetów oraz współpracownik Szwajcarskiego Instytutu ds. Wschodnich. Współpracował m.in. z prof. Innocentym Bocheńskim OP, był także doktorantem i współpracownikiem Fridricha A. von Hayeka, laureata Nagrody Nobla, czołowego przedstawiciela austriackiej szkoły ekonomicznej.

Podkreślić należy że inicjatywę powołania Stowarzyszenia Rodzin Cichociemnych popierają także krewni drugiego współtwórcy Cichociemnych, ppłk. Macieja Kalenkiewicza oraz niezwykle zasłużonego Cichociemnego – Jana Piwnika „Ponurego”.

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Rodzin Cichociemnych jest także jednym z sukcesów Fundacji dla Demokracji, która od stycznia br. realizuje projekt „Cichociemni”. W ramach tego projektu nasza Fundacja m.in. digitalizuje (przenosi na nośniki cyfrowe) zbiory Sali Tradycji Jednostki Wojskowej GROM, kontynuującej tradycje Cichociemnych. Digitalizujemy także archiwalia, przekazane Jednostce przez Rodziny Cichociemnych.

Wykonaliśmy już ponad 1000 skanów dużej rozdzielczości oraz wiele fotografii. Zdigitalizowane treści łącznie mają objętość ponad 170 GB. Wszystkie zostaną udostępnione w internetowym kompendium wiedzy o 316 Cichociemnych Spadochroniarzach Armii Krajowej, tj. opublikowane na stronie elitadywersji.org. Zasoby strony zostaną udostępnione do celów edukacyjnych portalowi wiedzy dla uczniów i nauczycieli SCHOLARIS.

W realizacji naszego projektu wydatnie wsparli (lub wspierają) nas m.in.:

 • Marszałek Sejmu R.P.
 • Marszałek Senatu R.P.
 • ostatni żyjący Cichociemny, kpt. Aleksander Tarnawski
 • Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
 • Jednostka Wojskowa GROM
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Polskie Radio S.A.
 • Telewizja Polska S.A.
 • „Głos Ziemi Bychawskiej”

W najbliższym czasie planujemy kolejne przedsięwzięcia, przybliżające nas wydatnie do zrealizowania projektu. Cieszymy się, że kolejne instytucje i muzea życzliwie reagują na nasze prośby dotyczące pozyskania źródłowych informacji dotyczących Cichociemnych. Nasze działania ogranicza mocno brak funduszy. Będziemy wdzięczni za każdą darowiznę, przekazaną na nasze konto.

Dedykacja prof. Bohdana Górskiego dla prezesa naszej Fundacji

1