The dispute over the Warsaw Uprising

The dispute over the Warsaw Uprising

 

 

strona w budowie

Paweł Ukielski – Spór o Powstanie Warszawskie
w: biuletyn IPN, sierpień-wrzesień 2009, nr 8-9 (103-104), s. 116 – 125

 

Powstanie-Warszawskie-po-kapitulacji-300x118 Spór o Powstanie Warszawskie

After the capitulation of the Uprising - the Home Army units march out of Warsaw ...