1 SBS w Powstaniu Warszawskim

1 SBS w Powstaniu Warszawskim

 

37-565-1-1-250x163 1 SBS w Powstaniu WarszawskimZadaniem polskiej 1st Independent Parachute Brigade miało być wsparcie national uprising w ostatniej fazie wojny. Dowódca Home Army (pol. Armia Krajowa) liczył na wsparcie Brygady Spadochronowej w walkach Warsaw Uprising. Z powodów techniczno – operacyjnych, ale także politycznych 1 SBS nie została użyta do walk o Warszawę. 13 sierpnia 1944 żołnierze Brygady w proteście przeciwko obojętności Brytyjczyków wobec tragedii Powstania Warszawskiego przeprowadzili protest (odmówili przyjęcia posiłków).

Dowódca 1 SBS gen. Stanisław Sosabowski zameldował 14 sierpnia 1944 Naczelnemu Wodzowi:

Brygada cała odczuła głęboko fakt nieużycia jej do wykonania zadania, dla którego powstała. Odczucie to jest tym boleśniejsze, że dotyczy Warszawy, od której otrzymała sztandar. Brak pomocy alianckiej żołnierzom Armii Krajowe i nieużycie brygady tam, gdzie przede wszystkim powinna być użyta, nie może nie odbić się na nastroju żołnierzy stojących bezpośrednio przed akcją”.

 

Jan Lorys – Walka o użycie w Kraju 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
w: Zeszyty Historyczne, Instytut Literacki Paryż 1991, zeszyt 98, s. 77-94

 

>  strona w budowie  <