Stanisław Kazimierczak – Cichociemny

Stanisław Kazimierczak – Cichociemny

ps.: „Ksiądz”, „Żebrak”, „Stos”

vel Alfred Drozd, vel Stanisław Chuda

 

37-996-284x400 Stanisław Kazimierczak - Cichociemny

sierż. Stanisław Kazimierczak
Source: NAC

ur. 10 grudnia 1912 r. w Warszawie, zm. w lipcu 1943 r. – sierżant łączności, podoficer Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Armii Krajowej, radiotelegrafista Komendy Głównej AK, więziony i zamordowany przez gestapo albo w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz lub KL Neuengamme, łącznościowiec, cichociemny

 

 

radiotelegraf-300x173 Stanisław Kazimierczak - CichociemnyUczył się w  Szkole Inżynierskiej im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda w Warszawie, po ukończeniu drugiej klasy w 1933 r. wstąpił do Wojska Polskiego.

Od 3 października 1933 r. w Pułku Radiotelegraficznym w Warszawie, ukończył także szkołę podoficerską, awansowany na kaprala.

skan11011-300x218 Stanisław Kazimierczak - Cichociemny

skan: Fundacja dla Demokracji
Source: JW GROM

Od 1 października 1935 r. w Komendzie Głównej Straży Granicznej, od 1 lipca 1937 r. w Komisariacie Straży Granicznej „Grajewo”, ochraniającym 22 km granicy państwowej II RP z Niemcami..

Działał w Związku Strzeleckim. W 1939 r. wraz z radiostacją Straży Granicznej przydzielony do Ministerstwa Spraw Wojskowych.

 

 

World War II
skan11021-300x225 Stanisław Kazimierczak - Cichociemny

skan: Fundacja dla Demokracji
Source: JW GROM

 

19 września wraz z mjr. Naimskim przekroczył granicę z Węgrami, do marca 1940 r. internowany.

skan11012-300x181 Stanisław Kazimierczak - Cichociemny

skan: FdD
Source: JW GROM

Od kwietnia 1940 r. we Francji, przydzielony do kompanii radio w Wersalu.

Po upadku Francji ewakuowany 22 czerwca do Wielkiej Brytanii, przydzielony do 11 kompanii łączności.

Od 13 sierpnia 1942 r. przydzielony do Sekcji Dyspozycyjnej, w Ośrodku Radio Sztabu Naczelnego Wodza.

 

Zbigniew S. Siemaszko – Ośrodek Cichociemnych Łącznościowców
Anstruther – Auchtertool – Polmont
maszynopis w zbiorach Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

 

 

At the night of January 29/30th 1944 a Silent Unseen

button-zrzuty_200-150x150 Stanisław Kazimierczak - CichociemnyZgłosił się do służby w kraju. Przeszkolony ze specjalnością w łączności oraz dywersji, zaprzysiężony na rotę ZWZ-AK 5 października 1942. Awansowany na stopień plutonowego ze starszeństwem od 21 grudnia 1942.

Halifax-mk3-300x225 Stanisław Kazimierczak - Cichociemny

Handley Page Halifax

Zrzucony do okupowanej Polski w nocy 16/17 lutego 1943 w sezonie operacyjnym „Intonacja”, w operacji lotniczej „Vice” (dowódca operacji: F/O Radomir Walczak, ekipa skoczków nr: XX), z samolotu Halifax DT-727 „K” (138 Dywizjon RAF, załoga: pilot – F/S/ Karol Twardawa, pilot – F/S Tadeusz Żabicki / nawigator – F/O Radomir Walczak / i in.).

Tempsford-300x222 Stanisław Kazimierczak - Cichociemny

RAF airport, Tempsford

Start z lotniska RAF Tempsford, zrzut na placówkę odbiorczą „Lila” w Kampinosie, 12 km od Mińska Mazowieckiego. Był to drugi lot mjr cc „Oliwa” (z ekipą w zmienionym składzie), w poprzednim (25/26 stycznia) zadanie nie mogło zostać wykonane.na placówkę odbiorczą „Lila” w Kampinosie, 12 km od Mińska Mazowieckiego.

skan1098-300x351 Stanisław Kazimierczak - Cichociemny

skan: Fundacja dla Demokracji
Source: JW GROM

Razem z nim skoczyli: kpt. Tadeusz Burdziński ps. Malina, mjr Feliks Dzikielewski ps. Oliw, plt. Michał Parada ps. Mapa. Skoczkowie przerzucili 228 tys. dolarów w banknotach oraz 270 tys. marek na potrzeby AK. Zrzucono także 6 zasobników oraz 2 bagażniki. Samolot szczęśliwie powrócił do bazy po locie trwającym 13 godzin 35 minut.

skan1095-300x387 Stanisław Kazimierczak - Cichociemny

skan: Fundacja dla Demokracji
Source: JW GROM

Po skoku aklimatyzacja do realiów okupacyjnych w Warszawie, od marca 1943 r. przydzielony do Oddziału V (łączność) Komendy Głównej AK jako radiotelegrafista kompanii „Kram”  batalionu „Iskry”.

Od maja 1943 r. przydzielony do kompanii instruktorskiej „Omnibus” jako okręgowy instruktor łączności.

Wyjechał z Warszawy do terenowej placówki radiołączności, prawdopodobnie w lipcu 1943 r. aresztowany przez gestapo w Białymstoku. Prawdopodobnie zamęczony na śmierć podczas przesłuchań.

Według innej wersji, pod fałszywą tożsamością osadzony w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz, następnie w obozie koncentracyjnym KL Neuengamme. Rozkazem Dowódcy AK pośmiertnie odznaczony Virtuti Militari.

 

Stanisław Chojnowski – Operacje lotnicze – zrzuty cichociemnych
w Obwodzie „Mewa-Kamień” podczas drugiej wojny światowej
w: Rocznik Mińsko-Mazowiecki 2012, nr 20 s. 59-75

 

Zbigniew S. Siemaszko – Cichociemni Łącznościowcy
maszynopis w zbiorach Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

 

skan11002-300x178 Stanisław Kazimierczak - Cichociemny

skan: Fundacja dla Demokracji
Source: JW GROM

Promotions

 

 

Orders and decorations

 

 

Family Life

Syn Mariana oraz Anieli z domu Wyszyńskiej. Przed wojną zawarł związek małżeński z Czesławą z domu Szejnik. Mieli córkę Hannę (ur. 1939 r.), zamężną Kulińską, magister farmacji.

 

 

Commemoration

PL_Warsaw_st_Hyacinth_church_cichociemni_commemorative_plaque-229x300 Stanisław Kazimierczak - Cichociemny

Plauqe in the St. Hyacinth’s Church in Warsaw, commemorating the fallen Silent Unseen

CC-tablica-JW-GROM-204x300 Stanisław Kazimierczak - Cichociemny

tablica upamiętniająca poległych Cichociemnych w Sali Tradycji JW GROM

 

W lewej nawie kościoła św. Jacka przy ul. Freta w Warszawie odsłonięto w 1980 roku tablicę pamięci żołnierzy Armii Krajowej, cichociemnych spadochroniarzy, poległych za niepodległość Polski.

W Sali Tradycji Jednostki Wojskowej GROM znajduje się tablica upamiętniająca Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, którzy oddali życie za Ojczyznę.

 

 

 

 

 

 

Commemoration of the Silent Unseen

jw-grom-pomnik-cc-4-300x248 Stanisław Kazimierczak - Cichociemnyjw-grom-pomnik-cc-3-300x238 Stanisław Kazimierczak - CichociemnyIn 1989, the documentary film Cichociemni was created (script and direction Marek Widarski).

May 15, 2005 was unveiled in the special unit - Military Unit GROM The monument is dedicated to the Silent Unseen of the Home Army. A considerable degree of the exposition in Sala Tradycji (eng. Hall of Tradition, also localized in the GROM HQ) is also focused on the lives of the Silent Unseen.

Od 4 kwietnia 1995 roku jednostka nosi nazwę – GROM, named in honour of the Silent Unseen, paratroopers of the Home Army is Poland’s leading special-operations unit.

In 2008, the documentary "We cichociemni. Voice of the Living" (script and directed by Paweł Kędzierski).

pomnik-cc-warszawa-761x642-300x253 Stanisław Kazimierczak - Cichociemny

Monument in honour of the Silent Unseen, Warsaw

On October 7, 2013 in Warsaw at ul. Matejko, opposite the Seym of R.P. ( parliament) the Memorial of the Cichociemni Paratroopers of the Home Army was unveiled.

cc-boening-300x199 Stanisław Kazimierczak - CichociemnyIn 2013, the documentary film Cichociemni was created. Fight for freedom or die ”(script and directed by Dariusz Walusiak).

In 2016, the Sejm of the Republic of Poland established the year 2016 as the Year of Silent People. The NBP issued a silver 10 zloty collector coin commemorating the 75th anniversary of the first drop of Cichociemni.

cc-monety-300x157 Stanisław Kazimierczak - Cichociemnycc-pomnik-powazki--300x213 Stanisław Kazimierczak - CichociemnyIn 2017, LOT Polish Airlines placed a parachute sign and signature commemorating Cichociemni on the hull of a Boeing 787 (SP-LRG).

The Silent Unseen are a patron for many teams and scouting organizations. Many books and articles have been dedicated to their thematic.

At the Military Cemetery in Powązki in Warsaw there are graves of several Cichociemni and a monument dedicated to them "YOU HOMELAND"

sala-tradycji-grom Stanisław Kazimierczak - Cichociemny

Hall of Tradition, JW GROM HQ in Warsaw

button-publikacje_200-300x101 Stanisław Kazimierczak - Cichociemny

 

 

Sources:
  • Own sources
  • Krzysztof A. Tochman: Słownik biograficzny cichociemnych. T. 3. Zwierzyniec – Rzeszów: Obywatelskie Stowarzyszenie „Ostoja”, 2002, s. 50–51. ISBN 83-902499-5-2.
  • Kajetan Bieniecki: Lotnicze wsparcie Armii Krajowej, Arcana, Kraków 1994 r. ISBN 83-86225-10-6
  • Jędrzej Tucholski: Cichociemni. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”, 1984, s. 334. ISBN 8321105378.
  • Jędrzej Tucholski: Cichociemni 1941–1945 – Sylwetki spadochroniarzy. Wojskowy Instytut Historyczny, s. 118-119.

 

Also see - biographical entry on Wikipedia (in Polish)