Alfred Pokultinis – Cichociemny

Alfred Pokultinis – Cichociemny

ps.: „Fon”, „Technik”-Majski.

vel Alfred Karczewski vel Alfred Sadowski

 

37-1107-283x400 Alfred Pokultinis - Cichociemny

kpt. Alfred Pokultinis
źródło: NAC

Ur. 7 maja 1910 r. w Carskim Siole (Puszkin, Rosja), zm. 31 marca 1981 r. w Rugby (Warwickhire, Wielka Brytania) – kolejarz, więzień NKWD, sowieckich łagrów, oficer Wojska Polskiego, Armii Polskiej gen. Andersa, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, cichociemny.

 

 

W 1930 r. ukończył Średnią Państwową Szkołę Techniczną w Wilnie im. marszałka J. Piłsudskiego, do 1931 r. na praktyce w biurze technicznym Głównego Urzędu Pocztowego w Wilnie.

Od września 1931 r. w kompanii łączności w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie. Po jej ukończeniu we wrześniu 1932 r. awansowany do stopnia plutonowego podchorążego, praktyka w plutonie łączności 6 Pułku Piechoty Legionów.

W latach 1932 – 1934 praktyka, następnie do 1936 r. praca na kolei przy instalacji oraz konserwacji urządzeń sygnalizacyjnych i elektrycznych.

Awansowany na podporucznika ze starszeństwem od 1 stycznia 1935 r.

Od 1936 r. technik rejonowy PKP oraz zawiadowca odcinka sygnałowego w Lidzie.

 

 

II wojna światowa
miejsca-zeslan-Polakow-300x172 Alfred Pokultinis - Cichociemny

GUŁ-ag – mapa zesłań, pracy i straceń Polaków

Nie zmobilizowany, wyreklamowany przez PKP, przydzielony do DOK III w Grodnie.

24 marca 1940 r. aresztowany w Moskwie, zesłany do łagru w Workucie (Workutłag), obłast Komi.

Zwolniony dzięki układowi Sikorski – Majski we wrześniu 1941 r., od 16 marca 1942 r. w Armii gen. Andersa, przydzielony jako dowódca plutonu, następnie kompanii łączności do Zapasowego Batalionu Łączności w Osrodku Organizacji Armii w Guzar.

represje-sowieckie-wobec-Polakow-300x213 Alfred Pokultinis - Cichociemny

Represje sowieckie wobec Polaków
źródło: pamiec.pl

Od 1 maja do 12 czerwca 1942 r. na Kursie Oficerów łączności przy Batalionie Szkolnym 1 Pułku Łączności w m.p. Wielikaja Aleksiejewskaja.

Od czerwca dowódca Samodzielnego Sztabowego Plutonu Łączności, zapewniającego łączność z dowództwem Armii gen. Andersa  Ośrodkowi Organizacji Armii w Guzar.

Od lipca 1942 r.w Krasnowodsku, od 11 sierpnia tamże wraz ze swoim plutonem oraz Szkołą Junaczek. 16 sierpnia wyruszył statkiem „Łazar Kaganowicz”, 19 sierpnia dotarł do Pahlewi w Persji. 24 sierpnia transportem samochodowym wyruszył do Khanawuin w Iraku.

Od 1 listopada pełniący obowiązki dowódcy plutonu V Batalionu Łączności 5 Dywizji Piechoty 3 Brygady Strzelców.

 

Grzegorz Skrukwa – Armia Andersa – nadzieja dla Polaków w ZSRR
w: Zesłaniec, 2008, nr. 34, s. 29 – 40

 

Andrzej Wojtaszak – Armia Polska w ZSRR
w: Zesłaniec, 2007, nr 32, s. 89 – 106

 

 

Cichociemny

button-zrzuty_200-150x150 Alfred Pokultinis - CichociemnyZgłosił się do służby w Kraju. 12 stycznia wypłynął, 20 maja 1943 r. dotarł do Wielkiej Brytanii. Od 29 maja w dyspozycji Oddziału Personalnego Sztabu Naczelnego Wodza. Przeszkolony ze specjalnością w dywersji oraz łączności. Mianowany porucznikiem ze starszeństwem od 10 października 1943 r. 15 grudnia 1943 r. zaprzysiężony na rotę AK w Chicheley, przydzielony do Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu Naczelnego Wodza, przeniesiony do Głównej Bazy przerzutowej w Brindisi.

Halifax-mk3-300x225 Alfred Pokultinis - Cichociemny

Handley Page Halifax

Zrzucony do Polski w nocy z 24 na 25 maja 1944 roku w sezonie operacyjnym „Riposta”, w operacji lotniczej „Weller 23” (dowódca operacji: F/L Stanisław Daniel, ekipa skoczków nr: LIV), z samolotu Halifax JP-180 „V” (1586 Eskadra PAF, załoga: pilot – F/O Kazimierz Szrajer, pilot – F/S Roman Szwedowski / nawigator – F/L Stanisław Daniel / radiotelegrafista – F/S Bazyli Chmaruk / mechanik pokładowy – Sgt. Marcin Chmielewski / strzelec – Sgt. Antoni Wesołowski / despatcher – Sgt. Józef Petryszak).

Brindisi_1-300x199 Alfred Pokultinis - Cichociemny

lotnisko w Brindisi (Włochy)

Zrzut na placówkę odbiorczą „Koliber 2”, w okolicach miejscowości Zabierzów Bocheński, 11 km od Bochni, na skraju Puszczy Niepołomickiej.

Razem z nim skoczyli: por. Bronisław Konik ps. Sikora, por. Zbigniew Matula ps. Radomyśl, kpt. Michał Nowakowski ps. Harpun, ppor. Zbigniew Wilczkiewicz ps. Kij oraz kurier ppor. Jan Nodzyński ps. Łuk. Był to drugi lot tej ekipy, w poprzednim (10/11 maja) zadanie nie mogło być wykonane.

Do połowy lipca aklimatyzacja do realiów okupacyjnych, następnie przydzielony jako oficer łączności z oflagami do Wydziału Łączności z Obozami Jenieckimi Oddziału I KG AK.

 

 

Powstanie Warszawskie

button-cc-pw__ Alfred Pokultinis - Cichociemny

Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, początkowo w plutonie por. „Fregaty” 44 kompanii Wojskowej Służby Ochrony Powstania IX Zgrupowania Batalionu „Kiliński”. Pomagał cichociemnemu por. Michałowi Busłowiczowi ps. Bociek w produkcji butelek zapalających.

Od 8 sierpnia przydzielony, od 15 sierpnia dowódca kompanii łączności Grupy „Północ”, na miejsce rannego dotychczasowego dowódcy, Cichociemnego kpt. Zygmunta Sawickiego ps. Samulik. 2 września przeszedł kanałami ze  Starego Miasta do Śródmieścia. Po rozwiązaniu Grupy „Północ”, od 5 września dowódca kompanii łączności Komendy Okręgu Warszawskiego w Śródmieściu oraz zastępca szefa łączności Komendy Okręgu Warszawskiego (Wydział V).

21 sierpnia odznaczony Krzyżem Walecznych, awansowany do stopnia kapitana, ze starszeństwem od 5 września 1944 r. Walczył na Starym Mieście oraz w Śródmieściu.

Po kapitulacji Powstania w niewoli niemieckiej, osadzony w obozach: Fallingbostel, Bergen-Belsen, Grossborn, Sandbostel, oflag X-C Lubeka. 2 maja 1945 r. uwolniony przez angielskich żołnierzy  11 Dywizji Pancernej.

 

Piotr Dubaniewicz – Cichociemny Bronisław Konik ps. „Sikora”
w: Niepodległość i Pamięć 1998 r., nr 5/1 (10), s. 343 – 354

 

 

Po wojnie

11 maja 1945 r. zameldował się w Oddziale VI (Specjalnym) Sztabu Naczelnego Wodza. Od 30 maja w Centrum Wyszkolenia Piechoty, do 21 lutego 1947 r. w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie pod dowództwem brytyjskim.

Pozostał na emigracji, pracował jako technik – kreślarz. Działał aktywnie w środowisku polonijnym, m.,in. w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów.

Zmarł 31 marca 1981 r. w Rugby (Warwickshire, Wielka Brytania).

 

 

Awanse

 

 
Odznaczenia

 

 

Życie rodzinne

Syn Stanisława urzędnika oraz Tekli z domu Słudzińskiej. W 1978 r. zawarł związek małżeński z Janiną Dąbrowską. Mieli pasierbicę.

 

 

Upamiętnienie Cichociemnych

jw-grom-pomnik-cc-4-300x248 Alfred Pokultinis - Cichociemnyjw-grom-pomnik-cc-3-300x238 Alfred Pokultinis - CichociemnyW 1989 r. powstał film dokumentalny „Cichociemni” (scenariusz i reżyseria Marek Widarski).

15 maja 2005 odsłonięto na terenie jednostki specjalnej – Jednostki Wojskowej GROM w Warszawie pomnik poświęcony cichociemnym spadochroniarzom AK. Znaczna część ekspozycji Sali Tradycji jednostki GROM poświęcona jest Cichociemnym.

Od 4 sierpnia 1995 roku jednostka nosi nazwę – Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej

W 2008 roku powstał film dokumentalny „My cichociemni. Głos żyjących” (scenariusz i reżyseria Paweł Kędzierski).

pomnik-cc-warszawa-761x642-300x253 Alfred Pokultinis - Cichociemny

Pomnik CC w Warszawie

7 października 2013 roku w Warszawie przy ul. Matejki, naprzeciwko Sejmu R.P. odsłonięto Pomnik Cichociemnych Spadochroniarzy AK.

cc-boening-300x199 Alfred Pokultinis - CichociemnyW 2013 roku powstał film dokumentalny „Cichociemni. Wywalcz wolność lub zgiń” (scenariusz i reżyseria Dariusz Walusiak).

W 2016 roku Sejm R.P. ustanowił rok 2016 Rokiem Cichociemnych. NBP wyemitował srebrną kolekcjonerską monetę o nominale 10 zł upamiętniającą 75. rocznicę pierwszego zrzutu Cichociemnych.

cc-monety-300x157 Alfred Pokultinis - Cichociemnycc-pomnik-powazki--300x213 Alfred Pokultinis - CichociemnyW 2017 roku PLL LOT umieścił znak spadochronowy oraz podpis upamiętniający Cichociemnych na kadłubie Boeinga 787 (SP-LRG).

Cichociemni są patronem wielu szczepów, drużyn oraz organizacji harcerskich. Opublikowano wiele książek i artykułów o Cichociemnych.

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie znajdują się groby kilku Cichociemnych oraz poświęconym Im pomnik „TOBIE OJCZYZNO”

sala-tradycji-grom Alfred Pokultinis - Cichociemny

Sala Tradycji Jednostki Wojskowej GROM

button-publikacje_200-300x101 Alfred Pokultinis - Cichociemny

 

 

Źródła:
  • informacje własne
  • Krzysztof A. Tochman: Słownik biograficzny cichociemnych. T. 2. Rzeszów: Wydawnictwo „Abres”, 1996, s.136–138, ISBN 83-902499-5-2.
  • Kajetan Bieniecki: Lotnicze wsparcie Armii Krajowej, Arcana, Kraków 1994 r. ISBN 83-86225-10-6
  • Jędrzej Tucholski: Cichociemni. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”, 1984, s. 136–138. ISBN 8321105378.
  • Jędrzej Tucholski: Cichociemni 1941–1945 – Sylwetki spadochroniarzy. Wojskowy Instytut Historyczny, s. 232–233.

 

Zobacz także biogram w Wikipedii