Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

 

2019-zjazd-250x146 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinCoroczne zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin to wieloletnia tradycja! Rodziny CC spotykają się co roku dzięki stałemu wsparciu Jednostki Wojskowej GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej oraz pracy Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej a także Stowarzyszenia Rodzin Cichociemnych.

 

Cichociemni należeli do najwybitniejszych oficerów Polski Walczącej, kierowali oddziałami podziemia, szkolili kadry żołnierskie, wykonywali szczególnie trudne zadania specjalne.
Zapisali wiele spośród najpiękniejszych kart w księdze chwały oręża polskiego. Walczyli na całym obszarze II Rzeczypospolitej z obydwoma okupantami: nazistowskimi Niemcami i sowiecką Rosją, po wojnie zaś także w drugiej konspiracji, jako Żołnierze Wyklęci–Niezłomni. Prawie co trzeci z nich oddał życie za wolną Polskę. I dlatego jesteśmy im winni wieczną cześć i wdzięczność.

Prezydent R.P. Andrzej Duda – fragment listu do uczestników Zjazdu

 

zjazd-rodzin-cc-250x167 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinPrzez lata Cichociemni byli wymazywani z pamięci społecznej, Rodziny bohaterskich spadochroniarzy Armii Krajowej starały się temu przeciwdziałać. Pierwszy zjazd CC i Ich Rodzin miał miejsce w 1957 w Poznaniu, kolejne organizowane są w Warszawie.  Za czasów PRL Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin były traktowane przez władze państwowe jako działalność podejrzana, nawet antypaństwowa. Uczestnikami Zjazdów interesowała się prl-owska bezpieka, prowadzono wobec Nich działania operacyjne…

Obecnie Zjazdy Cichociemnych i Ich rodzin to uroczyste (w części także nieformalne) spotkania przyjaciół: głównie Rodzin CC oraz żołnierzy JW GROM, także przedstawiciele wladz państwowych.

Wśród Rodzin CC obecne są Rodziny współtwórców Cichociemnych, m.in.: Michał Górski – wnuk mjr. dypl. cc Jana Górskiego and Danuta Wolągiewicz – córka ppłk. dypl. cc Macieja Kalenkiewicza. Podczas Zjazdów wspominamy naszych Krewnych – Cichociemnych, prezentujemy rozmaite inicjatywy zmierzające do Ich godnego upamiętnienia.  (Nestety, pandemia uniemożliwiła organizację Zjazdu w 2021.)

 


2020

zjazd-2020-250x167 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Warszawa 2020, przed  Pomnikiem CC przy ul. Matejki

 


2019

Zjazd_Cichociemnych_2019 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Warszawa, Zamek Królewski, 2019

 


2018

zjazd-cc-zamek_krolewski-1024x768 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Warszawa, Zamek Królewski, 2018

 


2017

2017-zjazd-DSC_0003-250x158 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin W niedzielę 21 maja 2017 po raz sześćdziesiąty odbył się coroczny Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin. Organizatorem Zjazdu była Jednostka Wojskowa GROM and Foundation of the Silent Unseen, paratroopers of the Home Army.

Tradycyjnie już rozpoczęliśmy od pomnika Cichociemnych obok Sejmu R.P., gdzie żołnierze JW GROM, oficjalne delegacje, także harcerze oraz Rodziny CC złożyli kwiaty.

2017-zjazd-DSC_0010-250x181 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

Potem udaliśmy się na warszawski Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Po skromnej uroczystości pod pomnikiem 1st Independent Parachute Brigade and Cichociemni (eng. Silent Unseen) oddano salwy honorowe. Delegacje m.in. Prezydenta R.P., JW GROM, władz wojewódzkich i in., a także Rodzin CC złożyli kwiaty. Wśród Rodzin CC byli m.in. Michał Górski – wnuk mjr. dypl. cc Jana Górskiego and Danuta Wolągiewicz – córka ppłk. dypl. cc Macieja Kalenkiewicza.

Po mszy w kościele św. Jacka, Rodziny CC udały się na doroczne spotkanie na Zamku Królewskim, tym razem w Arkadach Kubickiego. Uroczystości zakończyły się zasadzeniem pamiątkowego dębu w Alei Drzew Pamięci przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

 


2016

2016-zjazd-250x162 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinZjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Warszawa, Zamek Królewski, 2016

 


2015

2015-zjazd-1024x685 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinZjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Warszawa, Powązki, pomnik 1 SBS i Cichociemnych

 


2014

2014-zjazd-1024x721 Zjazdy Cichociemnych i Ich RodzinZjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, przed Pomnikiem 1 SBS i Cichociemnych

 


2006

Zjazd-CC-2006-1-250x156 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Warszawa, JW GROM, 2006

 


1981

Zjazd-CC-Jasna-Gora-1024x750 Zjazdy Cichociemnych i Ich Rodzin

Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, Jasna Góra, 1981