Wesprzyj projekt!

Wesprzyj projekt!

 

WESPRZYJ PROJEKT CICHOCIEMNI

konto Fundacji dla Demokracji – 71 1020 2498 0000 8902 0590 7557

 

pixel Wesprzyj projekt!

 


 

Szanowni Państwo!

Znak-CC-1-250x251 Wesprzyj projekt!Realizujemy Projekt CICHOCIEMNI od stycznia 2016 roku. Dzięki naszemu wysiłkowi oraz życzliwości wielu ludzi, udało nam się już wykonać sporo pracy. Za nami okres digitalizacji w Jednostce Wojskowej GROM. Dowodem naszego wysiłku jest m.in. ponad 4,5 tys. plików, o łącznej objętości ponad 700 (siedemset) GB, zdigitalizowanych archiwaliów dotyczących Cichociemnych.  Zobacz – Informacja o realizacji Projektu 

Dzięki Projektowi CICHOCIEMNI powstał ten portal – kompendium wiedzy o 316 Cichociemnych spadochroniarzach Armii Krajowej, zawierający unikalne treści, w tym dokuemnty, zdjęcia, bazy danych. Zobacz – Informacja o realizacji Projektu 

fdd-digitalizacja-grom-3-300x225 Wesprzyj projekt!Wciąż jeszcze bardzo dużo pracy: wciąż trzeba zbierać, redagować i adiustować treści udostępniane w portalu, także przygotowywane do książki, do filmu. Trzeba sprawdzić ich wiarygodność, zgodność z prawdą historyczną itp. Trzeba przeprowadzić jeszcze wiele kwerend w kilku archiwach, w Polsce i za granicą. Trzeba w toku pracy, mającej niekiedy charakter śledztwa, zweryfikować dane, czasem ze sobą nieco sprzeczne, z rozmaitych źródeł. Każda taka praca twórcza, wymagająca skupienia, wymaga też czasu. Także ciągłego zaangażowania oraz umiejętności. Wymaga również pieniędzy.

 

fdd-digitalizacja-grom-ksiazeczka-wojskowa-600px-232x300 Wesprzyj projekt!Do zrealizowania pozostają zaplanowane w Projekcie działania:

* bieżące kwerendy i poszukiwania informacji oraz artefaktów dotyczących Cichociemnych
* stała aktualizacja treści na portalu elitadywersji.org – kompendium wiedzy o 316 Cichociemnych
* bieżąca digitalizacja wszelkich publikacji oraz artefaktów dotyczących Cichociemnych
* codzienne publikacje postów na fanpage na Facebooku
* uzupełnienie bazy danych o kilkuset placówkach odbiorczych (zrzutowiskach) Armii Krajowej
* zakup sprzętu i oprogramowania do tworzenia cyfrowych treści Projektu

* organizacja nowatorskich konkursów (z nagrodami) dla mlodzieży
* opracowanie i udostępnienie multimedialnego Słownika Cichociemnych
* opracowanie i udostępnienie multimedialnej Bazy Zrzutów Cichociemnych
* tworzenie multimedialnych podcastów Projektu do publikacji m.in. na You Tube

 

41_cc-Tobie-Ojczyzno-grupa Wesprzyj projekt!Wciąż marzymy o zbudowaniu cyfrowej platformy edukacyjnej – WIRTUALNEGO MUZEUM CICHOCIEMNYCH – atrakcyjnego, wartościowego, multimedialnego centrum syntetycznej wiedzy     o 316 Cichociemnych spadochroniarzach Armii Krajowej.

Dzięki odpowiedniemu wsparciu możliwe byłoby również kompleksowe przeprowadzenie kwerendy oraz digitalizacji dokumentów i innych artefaktów dotyczących Cichociemnych, z właściwych instytucji oraz miejsc w Polsce, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Byłoby także możliwe zakupienie praw publikacyjnych do artefaktów (zdjęć, filmów, dokumentów) m.in. zgromadzonych w Studium Polski Podziemnej oraz w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

cc-portal-250x129 Wesprzyj projekt!W Polsce nie ma ani jednego ośrodka (w tym typu naukowego czy muzealnego), który zajmowałby się systematycznie pozyskiwaniem oraz udostępnianiem (w tym edukacją zwłaszcza młodzieży) wiedzy oraz archiwaliów dotyczących Cichociemnych. Niewielkie elementy zbiorów muzealnych rozproszone są po wielu placówkach, zajmują tam marginalne miejsce. Całkiem spore zbiory archiwaliów (głównie dokumentów) zgromadzone są w kilku miejscach, nie zostały dotąd nawet porządnie skatalogowane!

 

fdd-digitalizacja-grom-7-300x225 Wesprzyj projekt!Bardzo prosimy o wsparcie naszego Projektu CICHOCIEMNI.  Liczymy zwłaszcza na Państwa życzliwość, wsparcie, oferowaną pomoc, także datki finansowe. Każda złotówka się przyda i zostanie gospodarnie wykorzystana. Przez lata realizacji Projektu wszystkie, niemale koszty poniósł prezes Fundacji. Te możliwości są bardzo ograniczone. Prezes Fundacji przestał być posłem w 1997 roku, czyli ponad 23 lata temu. Jego zarobki od bardzo wielu lat są bardzo niewielkie.  Dlatego prosimy o wsparcie 🙂

Będziemy również wdzięczni za przekazanie (najlepiej cyfrowych) archiwaliów dotyczących Cichociemnych. Także za wszelkiego rodzaju publikacje, książki, informacje, również znajdujące się w internecie. Nie wszystko udało nam się wyszukać, więc Państwa pomoc może okazać się bezcenna. Poszukujemy także do współpracy przy projekcie wolontariuszy: informatyka, producenta filmu, wydawcy książki i in.

 


16-02-29-GROM-1024x589 Wesprzyj projekt!

 


 

17-06-06_GROM_protokol-podziekowanie-300x140 Wesprzyj projekt!

 


 

Bohdan-Gorski-1024x527 Wesprzyj projekt!

dedykacja prof. Bohdana Górskiego, syna współtwórcy Cichociemnych, dla Prezesa Fundacji Ryszarda M. Zająca. Profesor jest wybitnym szwajcarskim ekonomistą i politologiem, był doktorantem oraz współpracownikiem Fridricha A. von Hayeka, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii

 


 

dedykacja-A-Tarnawski-R-Zajac-s-1024x536 Wesprzyj projekt!

dedykacja ostatniego żyjącego Cichociemnego Aleksandra Tarnawskiego dla Ryszarda M. Zająca