Straty Warszawy

Straty Warszawy

 

Strona w budowie

 

 

Powstanie-Warszawskie-przebieg-212x300 Straty WarszawyDue to military operations, harsh everyday conditions, mass executions and massacres ca. 150-200 thousand civilians got killed. Ca. 500 – 550 tys. inhabitants of Warsaw and Warsaw area were forced to leave their houses, with 150 000 sent to concentration and labour camps in the Third Reich.

Wskutek działań wojennych podczas Powstania zniszczono 25 proc. zabudowy lewobrzeżnej Warszawy. Wskutek planowego wyburzania stolicy przez Niemców, zniszczono kolejne 30 proc. lewobrzeżnej zabudowy. Łącznie z tymi stratami oraz wskutek oblężenia we wrześniu 1939 i zagłady getta zniszczono 84 proc. zabudowy stolicy po lewej stronie Wisły, łącznie 65 proc. obszaru całej stolicy. Według „Raportu o stratach wojennych Warszawy” z 2004 r. całość strat materialnych wyniosła ok. 18,2 mld. przedwojennych złotych, tj. ok. 45,3 mld dolarów według obecnej wartości.

 

 

 

 

 

 

Opowieść o mieście – film ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego (SIK 029)

 

 

 

 

On October, 9 1944 Reichsführer-SS Heinrich Himmler issued an order upon which Warsaw was to be razed to the ground and serve solely as a transportation hub for Wehrmacht. All buildings were to be pulled down. Nothing left standing. Only the technical devices and railways indispensable for trains were to be spared from this act of devastation..

Przez trzy i pół miesiąca, rabowano wszystko co miało jakąkolwiek wartość, z domów mieszkalnych, obiektów przemysłowych i budynków użyteczności publicznej. Od połowy sierpnia do połowy grudnia 1944 Niemcy wywieźli z Warszawy 26 319 train cars filled to the roof with raw materials and factory machinery 3 240 train cars of food and 850 lorries with looted things.

After pillage, buildings were set on fire by BrandkommandoAfter a few days buildings were inspected again and if they were “insufficiently” destroyed by flames they were set on fire again. The work of Sprengkommando consisted in detonating chosen buildings with priority to those of special cultural and sacral heritage.

 

„Miasto ruin” directed by Damian Nenow – a digital reconstruction of the destruction of Warsaw