History of Polish parachuting

History of Polish parachuting

 


41_cc-Tobie-Ojczyzno-grupa-250x139 Spadochroniarstwo polskieTable of Contents


 

spadochroniarz2-268x300 Spadochroniarstwo polskieThe first alleged parachutist is said to be a mythical Chinese emperor Shun (2258 – 2208 p.n.e), who was supposed to save himself by jumping from a tall burning barn, holding two huge straw hats to cushion the fall.

However, the first project of a working parachute was constructed by Leonardo da Vinci.A French physicist reputedly  Louis-Sébastien Lenormand 26 grudnia 1783 jumped from Montpellier observatory with the help of a 14-foot parachute with a wooden frame. We can be certain that Andre Jacques Garnerin at the show on October 22 1797. He jumped from about 700 m on a seven-meter parachute of his own construction in the Paris Monceau Park.

leonardo_da_vinci_spadochron-300x227 Spadochroniarstwo polskie

Leonardo da Vinci’s parachute sketch

The goal of the parachute is to decrease the speed of falling, ideally making it safe for the parachutist. This is achieved through the clever construction of the parachute, which works against air resistance to achieve a slow fall. It was planned to use parachutes in various Air Forces during the First World War. Commander of the USA’s Air Forces in France, gen. William Mitchel planned to drop the entire division (about 20,000 soldiers) on the German rear in 1919, with the use of as many as 2,000 aircraft. However, the war ended earlier.

W 1935 during the soviet maneuvers near Kiev, with the participation of foreign observers, a landing of 1.2 thousand. soldiers from adapted Soviet TB-3 bombers.

Were first in Europe to create airborne units Germans. By 1939, they had formed the 7th Aviation Division (2 parachute regiments) and the 22nd Infantry Division (air infantry). During World War II, the 7th Division took part in the fighting in Poland, but no landing was dropped. German paratroopers played an important role by taking over bridges and airports in Denmark, Norway and the Netherlands in 1940. A year later they participated in a major airborne operation called "Mercury" to capture Crete. In 1943, they participated in the recovery of Mussolini.

 

History of Polish parachuting
37-578-1-207x300 Spadochroniarstwo polskie

skoki spadochronowe z wieży polskiej konstrukcji, ze zbiorów NAC

Sowiecki pokaz możliwości spadochroniarzy podczas manewrów pod Kijowem, przyspieszył organizowanie wojsk powietrznodesantowych we Francji, Włoszech oraz w Polsce. Istniały dwie koncepcje wykorzystania spadochroniarzy: do celów dywersyjnych oraz w wielkich operacjach morsko – lądowo – powietrznych.

It is worth noting that, 25 sierpnia 1893 Varsovian Janina Mey was the first polish woman that jumped with a parachute. In November, 1914 Pole Włodzimierz Mazurkiewicz  became a flight instructor for the Chinese army.

W 1929 a workshop was created in Legionowo, producing British Irvin parachutes. In the same year, Colonel Marian Romeyko published an article titled ‘’Wyprawy specjalne’’ (eng. Special journeys) in a monthly periodical ‘’Przegląd Lotniczy’’ (eng. Aviation Review’’. He wrote:

The transportation of a platoon with machine guns using two, maybe three airplanes does not seem impossible today. In the foreseeable future (and today in the West) – it can become a normal occurrence. On the other hand, dropping off individual spies will probably be achieved with the help of parachutes (which still need to be improved upon). A certain number of disciplined, well-armed soldiers with machine guns, can become a force to be reckoned with, especially for the enemy backlines and communication facilities.

800px-Papeteria_oficera-spadochroniarza--215x350 Spadochroniarstwo polskiePolish parachuting has started to unfold its wings in 1936. Popularyzująca je od 1923 paramilitarna organizacja Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej właśnie wtedy intensywnie propagowała hasło „Młodzież na spadochrony!”, inicjując uprawianie sportu spadochronowego. W Legionowie pod Warszawą zorganizowano kursy instruktorów spadochronowych. Postawiono wieżę spadochronową w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, na której mieli się szkolić wszyscy podchorążowie. Wtedy też wieża spadochronowa stanęła na Polach Mokotowskich w Warszawie. Do 1939 postawiono w Polsce 16 wież. Największą (50 metrową) wybudowano w Katowicach, w Parku im. Tadeusza Kościuszki.

 

Wojskowy Ośrodek Spadochronowy w Bydgoszczy
Skoczkowie_LOPP_Warszawa3-maja-1939-300x177 Spadochroniarstwo polskie

Skoczkowie polscy, Warszawa 3 maja 1939

In 1939, it was established at the airport in Bydgoszcz Wojskowy Ośrodek Spadochronowy (eng. Military Parachuting Station)., który od 1 maja szkolił kandydatów do polskich wojsk powietrznodesantowych.

5 sierpnia 1939 pierwszy pełny kurs ukończyło 80 oficerów i podoficerów, absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Zostali przeszkoleni w skokach dziennych i nocnych, walce wręcz, strzelaniu z różnych typów broni oraz w dywersji: niszczeniu mostów, wiaduktów, torów kolejowych.

For more information go to - Prekursorzy Cichociemnych

 

1 Samodzielna Brygada Spadochronowa

1-SBS-1-152x300 Spadochroniarstwo polskie

Odznaka „sweetheart” m.in. na zaśw. kursu spadochronowego, „papeterii oficera – spadochroniarza” i in.

kurs-podofic-1-SBS-190x250 Spadochroniarstwo polskie

świadectwo ukończenia kursu szkoły podoficerskiej 1 SBS

After the outbreak of World War II, the soldiers of the WOS from Bydgoszcz participated in the formation 1st Independent Parachute Brigade. It was the largest of the non-British units of the Army Air Corps. The English intended the brigade commander, Gen. Stanisław Sosabowski, mianować dowódcą brytyjsko – polskiej dywizji spadochronowej! Nie zgodził się na to Sztab Naczelnego Wodza, bowiem w polskich planach 1 SBS miała zostać użyta do wsparcia planowanego powstania powszechnego w Polsce.

For more information go to - 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa

On June 21, 1940, the British RAF created the in Ringway pod Manchesterem Szkołę Treningu Spadochronowego, Parachute Training School. Pierwszym komendantem jej sekcji polskiej (zastępcą brytyjskiego komendanta ośrodka) został por. pilot Jerzy Górecki, jego zastępcą i szefem wyszkolenia spadochronowego ppor. Julian Gębołyś – obaj najlepsi instruktorzy z WOS w Bydgoszczy. Polacy, żołnierze bydgoskiego WOS byli też w niej instruktorami, przeszkolili 4825 spadochroniarzy – Belgów, Francuzów, Norwegów, Czechów, Polaków – Cichociemni (eng. Silent Unseen). Pierwszy „polski” kurs spadochronowy rozpoczął się 17 lutego 1941. Od 1 marca 1941 polskich spadochroniarzy, w tym Cichociemnych, was trained also in Largo House near Leven (Largo Low, County Fife, Scotland, UK). Poles also built Lundin Links, near Largo House, a 24-meter parachute tower operating from August 25, 1941, the first in Great Britain (it was called the Polish tower). 

Polish Paratroops. Spadochroniarze polscy
wyd. prawdopodobnie Sztab Naczelnego Wodza, 1944
ze zbiorów Marcina Zugaja. Bardzo dziękujemy!

 

SPADOCHRONIARZE-DO-ZADAN-SPECJALNYCH__2-190x250 Spadochroniarstwo polskiePolscy spadochroniarze do zadań specjalnych

Można wyróżnić trzy zasadnicze grupy polskich spadochroniarzy do zadań specjalnych podczas II wojny światowej:

  • Silent and Unseen316 Cichociemnych było żołnierzami Armii Krajowej w służbie specjalnej, działali w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, byli wysyłani przez wojsko i realizowali cele wojskowe.
  • Emisariusze i kurierzy polityczni31 kurierów i emisariuszy politycznych było cywilnymi łącznikami pomiędzy emigracyjnym rządem R.P. a cywilną strukturą w okupowanej Polsce – Delegaturą Rządu na Kraj, a także pomiędzy rządem a krajowymi partiami i stronnictwami politycznymi, byli wysyłani przez polityków i realizowali cele polityczne.
  • Spadochroniarze do innych krajów77 spadochroniarzy było agentami alianckich służb działającymi poza Polską oraz poza strukturami Polskiego Państwa Podziemnego. Byli wysyłani w porozumieniu z emigracyjnym rządem RP przez brytyjskie SOE (Akcja Kontynentalna) lub amerykańskie OSS (Project Eagle) jako agenci tych służb, realizowali cele polityczno – wojskowe, wskazane przez zachodnie służby specjalne: SOE lub OSS.

 

Organizacja I Alianckiej Armii Powietrznodesantowej

Wojciech Markert – Organizacja I Alianckiej Armii Powietrznodesantowej, 1944-1945
w: Przegląd Historyczno – Wojskowy, 2012,nr 13 (64)/ 1 (239), s. 83-108

 

Polskie jednostki po wojnie

6-bpd-250x141 Spadochroniarstwo polskiePo wojnie pierwszą jednostkę powietrznodesantową – 6 Pomorską Dywizję Powietrznodesantową utworzono w czerwcu 1957 w Krakowie. Intensywnie rozwinął się w Polsce sport spadochronowy.

A Polish special force – GROM, named in honour of the Silent Unseen, paratroopers of the Home Army is Poland’s leading special-operations unit. - See also: JW GROM.

 

GROM-DSCN0499-2-300x225 Spadochroniarstwo polskie

The soldiers of GROM in action…

 

zobacz także – Prekursorzy Cichociemnych

 

Find of more:

 

 


Text translated from Polish to English by Amadeusz Lange. Some of our pages are still under construction and translation, please be patient – we constantly update our site. If you would like to help the project grow, please contact the administrator at cichociemni@elitadywersji.org or directly with the author of the translations at amadeusz-lange@elitadywersji.org.
Please help us improve our project by sending us scans of documents, archival materials, donations and information about the Silent Unseen.