Zrzuty – 8/9 kwiecień 1944: Kielce, Piotrków, Kozienice