Aktualności

Ku pamięci Cichociemnych!

Pod honorowym patronatem prezydenta R.P. Pana Andrzeja Dudy, 15 maja br. odbędzie się Doroczny Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin. Prezes naszej Fundacji Ryszard M. Zając został zaproszony na Zjazd, jako wnuk Cichociemnego por. Józefa Zająca ps. Kolanko.

Zaproszenie dotyczy także organizowanego dzień wcześniej IV Dnia Cichociemnych na warszawskim Ursynowie. Głównymi organizatorami obu wydarzeń są: Fundacja im Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej oraz Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Prezes naszej Fundacji weźmie udział m.in. w uroczystym spotkaniu oraz lunchu na Zamku Królewskim w Warszawie, z udziałem wielu Osobistości, w tym prezydenta R.P. Pana Andrzeja Dudy.

zaproszenie_cc-1024x739 Ku pamięci Cichociemnych!

Od początku swego istnienia (czyli od 8 stycznia br.) Fundacja dla Demokracji realizuje – za zgodą Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – projekt „Cichociemni”. Jego celem jest digitalizacja zbiorów Sali Tradycji Jednostki Wojskowej GROM oraz archiwaliów przekazanych Jednostce przez Rodziny Cichociemnych. Prace trwają już kilkanaście tygodni, mają zakończyć się w czerwcu br. Wykonano wiele cyfrowych zdjęć oraz ponad 800 skanów dużej rozdzielczości. Zdigitalizowane treści mają już objętość ponad 120 GB.

Archiwalia przeniesione na nośniki cyfrowe zostaną udostępnione dla celów edukacyjnych na specjalnej stronie elitadywersji.org oraz przekazane do właściwych muzeów, również do Instytutu Pamięci Narodowej, a także Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Na mocy stosownego porozumienia, Fundacja przekaże Jednostce Wojskowej GROM wszystkie cyfrowe treści (zarówno w wersji surowej, jak i po obróbce graficznej). Fundacja przekaże także JW GROM autorskie prawa majątkowe do zdigitalizowanych treści. Zasoby strony zostaną udostępnione do celów edukacyjnych portalowi wiedzy dla uczniów i nauczycieli SCHOLARIS.

Celem wszystkich działań w projekcie „Cichociemni” jest wzmacnianie oraz promowanie naszej pamięci (w tym wśród młodego pokolenia) o  Cichociemnych Spadochroniarzach Armii Krajowej – elicie naszej dywersji.

piknik_cc-1024x706 Ku pamięci Cichociemnych!

Digitalizacja archiwaliów GROM rozpoczęta!

Dzięki decyzji Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz życzliwemu przyjęciu przez dowództwo Jednostki, nasza Fundacja nawiązała współpracę z Jednostką Wojskową GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Podpisaliśmy właśnie z Dowódcą Jednostki stosowne „Porozumienie”, regulujące zasady tej współpracy.

Prace digitalizacyjne zostały już rozpoczęte. W czasie pierwszych dni naszej pracy, przy pomocy komputera oraz skanera fotograficznego wykonaliśmy już kilkaset skanów dużej rozdzielczości archiwaliów zgromadzonych w Sali Tradycji Jednostki Wojskowej GROM. W najbliższym czasie będziemy wykonywać zdjęcia aparatem fotograficznym z użyciem m.in. namiotu bezcieniowego, trójwymiarowych jednostek archiwalnych. W planach są także trójwymiarowe skany niektórych najcenniejszych obiektów archiwalnych.

Praca nie jest łatwa, ale przebiega sprawnie dzięki życzliwości oraz rzeczowemu podejściu Dowództwa Jednostki oraz Rzecznika Prasowego. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie prace zostaną pomyślnie zakończone. Wszystkie zdigitalizowane archiwalia dot. Cichociemnych zostaną bezpłatnie udostępnione na stronie elitadywersji.org.

Zasoby strony zostaną oczywiście nieodpłatnie udostępnione portalowi wiedzy dla nauczycieli Scholaris (podobnie jak wcześniejsze projekty Fundacji). Zdigitalizowane treści zostaną także przekazane stosownym instytucjom, w tym m.in. IPN oraz muzeom, a także do Narodowego Archiwum Cyfrowego.

GROM-2 Digitalizacja archiwaliów GROM rozpoczęta!

 

Podziękowanie Marszałka Sejmu R.P.

Czujemy się zaszczyceni, bowiem Pan Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu R.P. był uprzejmy w piśmie z 15 marca 2016 r. przekazać naszej Fundacji podziękowanie „za Państwa zaangażowanie w zachowanie pamięci o bohaterskich żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych”. Zostaliśmy także poinformowani o działaniach podejmowanych przez Sejm R.P. dla upamiętnienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.

Wyrazy podziękowania w imieniu Pana Marszałka oraz własnym przesłała nam Pani Aneta Kordowska, p.o. Dyrektora Generalnego Kierującego Gabinetem Marszałka Sejmu R.P. W piśmie czytamy także – „W imieniu Pana Marszałka oraz swoim życzę Państwu powodzenia w dalszych działaniach”. Cieszymy się z tak rzeczowej współpracy ponad podziałami i bardzo dziękujemy!

16-03-15_podziekowanie_Sejm_-1024x722 Podziękowanie Marszałka Sejmu R.P.