Aktualności

Realizujemy projekt CICHOCIEMNI

Fundacja dla Demokracji od stycznia br. realizuje projekt „Cichociemni”. Głównym jego efektem będzie internetowe kompendium wiedzy o 316 Cichociemnych Spadochroniarzach Armii Krajowej, opublikowane na stronie elitadywersji.org.

Dzięki decyzji Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz „Porozumieniu” podpisanym z Dowódcą Jednostki, nasza Fundacja digitalizuje (przenosi na nośniki cyfrowe) zbiory Sali Tradycji Jednostki Wojskowej GROM, kontynuującej tradycje Cichociemnych. Digitalizujemy także archiwalia, przekazane Jednostce przez Rodziny Cichociemnych.

GROM-2-300x220 Realizujemy projekt CICHOCIEMNI

W trakcie projektu, dzięki życzliwości Pana Jana Ołdakowskiego, Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, przeprowadziliśmy w zasobach MPW kwerendę oraz digitalizację archiwaliów dotyczących niektórych Cichociemnych, uczestniczących w Powstaniu Warszawskim. Dzięki uprzejmości Pana dr Wojciecha Woźniaka, Dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, udało nam się także pozyskać nieznane fotografie Cichociemnych. Nawiązaliśmy współpracę z kilkoma innymi Muzeami. Uzyskaliśmy także źródłowe informacje nt. materiałów prasowych dotyczących Cichociemnych, będących w zasobach Telewizji Polskiej S.A. oraz Polskiego Radia S.A.

W najbliższym czasie planujemy kolejne przedsięwzięcia, przybliżające nas wydatnie do zrealizowania projektu. Cieszymy się, że kolejne instytucje (także m.in. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych) i muzea życzliwie reagują na nasze prośby dotyczące pozyskania źródłowych informacji dotyczących Cichociemnych.

Nasze działania ogranicza jednak brak odpowiednich funduszy. Potrzebujemy drugiego, bardziej wydajnego skanera oraz laptopa. Niezbędne są nam środki na podróże, związane ze sporządzaniem dokumentacji fotograficznej miejsc zrzutów oraz innych miejsc związanych z Cichociemnymi. Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać życzliwe osoby oraz firmy i instytucje, które zechcą wesprzeć nasz projekt. To dosyć zdumiewające, ale w pół roku udało nam się zrobić to, o czym inni tylko miesiącami, a nawet latami opowiadali…

GROM-300x174 Realizujemy projekt CICHOCIEMNI

Spotkanie z Cichociemnym, kpt. Aleksandrem Tarnawskim

Stowarzyszenie My, Naród, Fundacja dla Demokracji oraz  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach zorganizowały 14 czerwca br. spotkanie gliwickiej młodzieży z ostatnim żyjącym Cichociemnym.

Kpt. Aleksander Tarnawski, mieszkaniec Gliwic ma 95 lat!. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Jednostki Wojskowej AGAT.

Aleksander-Tarnawski-Gliwice-2016-06-14-4-1-768x576 Spotkanie z Cichociemnym, kpt. Aleksandrem Tarnawskim

Honorowy patronat nad spotkaniem objął Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Prezydent przekazał prezesowi Stowarzyszenia My, Naród Bartłomiejowi Maksymowiczowi życzenia dla młodzieży uczestniczącej w spotkaniu:

„Życzę Państwu, aby spotkanie z ostatnim żyjącym Cichociemnym spotkało się z dużym zainteresowaniem młodych gliwiczan oraz przyczyniło się do zachowania w ich pamięci wiedzy na temat szczególnych zasług tej formacji w walce o niepodległość naszego kraju.”

Aleksander-Tarnawski-Gliwice-2016-06-14-3-768x576 Spotkanie z Cichociemnym, kpt. Aleksandrem Tarnawskim

Spotkanie gliwickiej młodzieży z kpt. Aleksandrem Tarnawskim – ostatnim żyjącym Cichociemnym – wypadło świetnie:) Młodzież miała okazję uczestniczyć w żywej i nieszablonowej lekcji historii, za sprawą naszego Gościa, który opowiadał o swoich przeżyciach oraz odpowiadał na liczne pytania młodych ludzi.

Aleksander-Tarnawski-Gliwice-2016-06-14-5-768x576 Spotkanie z Cichociemnym, kpt. Aleksandrem Tarnawskim

Więcej o Cichociemnych – patrz w wikipedii.

16-06-14-plakat-m Spotkanie z Cichociemnym, kpt. Aleksandrem Tarnawskim

Realizacja projektu CICHOCIEMNI

Od początku swego istnienia (czyli od 8 stycznia br.) Fundacja dla Demokracji realizuje – za zgodą Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – projekt „Cichociemni”. Jego celem jest digitalizacja zbiorów Sali Tradycji Jednostki Wojskowej GROM oraz archiwaliów przekazanych Jednostce przez Rodziny Cichociemnych. Prace trwają już kilkanaście tygodni, mają zakończyć się w czerwcu br. Wykonano wiele cyfrowych zdjęć oraz ponad tysiąc skanów dużej rozdzielczości. Zdigitalizowane treści mają już objętość ponad 140 GB.

Dzięki aktywności Fundacji, nawiązano współpracę z wieloma podmiotami i instytucjami m.in. z Fundacją im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Instytutem Pamięci Narodowej, Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Niektóre z wymienionych podmiotów udostępniły nawet własne zasoby (zdigitalizowane lub do digitalizacji) na potrzeby projektu „Cichociemni”.

W tym miesiącu, dzięki życzliwości Pana Jana Ołdakowskiego, Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, przeprowadzimy w zasobach MPW kwerendę dotyczącą 91 Cichociemnych, którzy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim. Odszukane treści zostaną zdigitalizowane, czyli przeniesione na nośniki cyfrowe. Także w maju br., dzięki uprzejmości Pana dr Wojciecha Woźniaka, Dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, Fundacji zostanie udostępniony nieupubliczniony dotąd tzw. Zespół nr 37, zawierający nieznane fotografie Cichociemnych.

W ramach projektu oraz dzięki pomocy JW GROM Fundacja dla Demokracji nawiązała współpracę z ostatnim z żyjących Cichociemnych – kpt. Aleksandrem Tarnawskim (ma obecnie 95 lat!) aby zarejestrować na nośnikach cyfrowych Jego cenne dla historii Polski wspomnienia. Ponadto Fundacja poprosiła o udostępnienie szeregu informacji przez wiele podmiotów, w tym organy władzy publicznej. Na prośby Fundacji odpowiedzieli m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rada Ochrony Pamięci Walk I Męczeństwa, Telewizja Polska S.A. i in.

W ostatnich dniach prezes Fundacji uczestniczył w konferencji nt. Cichociemnych zorganizowanej w Senacie R.P. oraz w dorocznym Zjeździe Cichociemnych i Ich Rodzin – pod patronatem Prezydenta R.P. – który miał miejsce m.in. na Zamku Królewskim w Warszawie.

zjazd-cc-zamek_krolewski-1024x768 Realizacja projektu CICHOCIEMNI

Pozyskane przez Fundację cenne archiwalia przeniesione na nośniki cyfrowe zostaną udostępnione dla celów edukacyjnych na specjalnej stronie elitadywersji.org oraz przekazane do właściwych muzeów, również do Instytutu Pamięci Narodowej, a także Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Na mocy stosownego porozumienia, Fundacja przekaże Jednostce Wojskowej GROM wszystkie cyfrowe treści (zarówno w wersji surowej, jak i po obróbce graficznej). Fundacja przekaże także JW GROM autorskie prawa majątkowe do zdigitalizowanych treści. Zasoby strony zostaną udostępnione do celów edukacyjnych portalowi wiedzy dla uczniów i nauczycieli SCHOLARIS.

Celem wszystkich działań w projekcie „Cichociemni” jest wzmacnianie oraz promowanie naszej pamięci (w tym wśród młodego pokolenia) o  Cichociemnych Spadochroniarzach Armii Krajowej – elicie naszej dywersji. Fundacja dla Demokracji ma zaszczyt dołożyć swoją cegiełkę do działań upamiętniających Cichociemnych.