Andrzej Bogusławski – Prus – Cichociemny

Andrzej Bogusławski – Prus – Cichociemny

ps. „Pancerz”

Prus_Bogusławski_Andrzej-224x300 Andrzej Bogusławski - Prus - Cichociemny

Andrzej Prus-Bogusławski, plik NAC

ur. w 1919 r., zm. 26 października 2006 r. w Lailly-en-Val, Francja – polski oficer, cichociemny, dziennikarz, pisarz, autor książek historycznych.

 

Syn Antoniego Bogusławskiego. W 1937 ukończył Gimnazjum im. Stefana Batorego. W 1939 brał udział w kampanii wrześniowej. Następnie przedostał się na zachód i był oficerem 24. pułku ułanów 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

Cichociemny

Zgłosił się do służby w kraju. Po przeszkoleniu zrzucony do Polski w nocy z 4 na 5 maja 1944 r. w ramach operacji „Weller 26” na placówkę „Szczur”, 31 km od Janowa Lubelskiego pod Bychawą, w okolicy wsi Wola Gałęzowska.

Razem z nim skoczyli: ppor. Adam Dąbrowski, ps. Puti, ppor. Adam Krasiński, ps. Szczur, kpt. Jan Walter, ps. Cyrkiel, ppor. Alfred Whitehead, ps. Dolina 2, ppor. Józef Zając, ps. Kolanko, Zawór, Rozdzielacz, Józef Synek.

Dostał przydział jako instruktor broni pancernej w III Oddziale AK w Lublinie.

Po wojnie
37-547-1-300x228 Andrzej Bogusławski - Prus - Cichociemny

Pożegnanie oficerów 24 Pułku Ułanów udających się na kurs cichociemnych. Od lewej: adiutant pułku, por. Wacław Gebethner, ppor. Kazimierz Bernaczyk-Słoński, pchor. Tadeusz Nowobilski, pchor. Zdzisław Straszyński, ppłk Bogumił Szumski, pchor. Adam Krasiński, ppor. Andrzej Prus-Bogusławski, plik NAC

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie i pracował (od 1944) w Polskim Radiu i Telewizji w Lublinie i w Warszawie.

Od 1981 r. we Francji. Rozpoczął współpracę z wychodzącymi we Francji „Kontaktem”, „Kulturą” i „Zeszytami Historycznymi” oraz londyńskim „Dziennikiem Polskim”. Autor książek historycznych dotyczących II wojny światowej.

Mieszkał w Charenton-le-Pont. Zmarł w polskim Domu Spokojnej Starości w Lailly-en-Val (Francja). Pochowany 31 października 2006 r. na cmentarzu w Montmorency.

Twórczość

Pod Gwiazdą Polarną: Polacy w Finlandii 1939-1941 (Typografika, Warszawa-Paryż 1997​)
W znak Pogoni: internowanie Polaków na Litwie IX 1939-VII 1940 (Wyd. Adam Marszałek 2004)

 

 

Źródła: