Adam Boryczka – Cichociemny

Adam Boryczka – Cichociemny

ps. „Adam”, „Albin”, „Tońko”, „Brona”

Boryczka_Adam-226x300 Adam Boryczka - CichociemnyUr. 18 września 1913 w Wierzchosławicach, zm. 30 kwietnia 1988 w Warszawie – kapitan Armii Krajowej i WiN, cichociemny, działacz niepodległościowego podziemia antykomunistycznego.

 

Urodził się 18 września 1913 r. w Wierzchosławicach jako syn Józefa i Anny z domu Padło. W 1934 ukończył Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. Po kursie podchorążych rezerwy piechoty przy 20. pp. w Krakowie przydzielony do 16. pp. w Tarnowie.

W latach 1934-1939 pracownik Państwowych Zakładów Azotowych w Mościcach. W 1937 r. usunięty z wojska z uwagi na zły stan zdrowia. Po wybuchu wojny z tego powodu nie zmobilizowany.

II wojna światowa

Zgłosił się na ochotnika do wojska, przydzielony do 16. pp. przy 6. Dywizji Piechoty. Po klęsce przedostaje się do Francji, a następnie do Anglii. Przydzielony do 4 Brygady Strzelców, przeformowanej na 1 Samodzielną Brygadę Spadochronową.

Cichociemny

Zgłosił się do służby w Kraju. Po przeszkoleniu zrzucony do Polski w nocy 8/9 kwietnia 1942 r. w ramach operacji lotniczej „Cravat”, na placówkę odbiorczą „Łąka” 10 km od Łowicza.

Razem z nim skoczyli: Teodor Cetys ps. Wiking, Henryk Kożuchowski ps. Hora, Stefan Mich ps. Jeż, Roman Romaszkan ps. Tatar, Alfred Zawadzki ps. Kos.

Przydzielony do V odcinka  Wachlarza. Od 1943 dowódca Kedywu w Okręgu Wilno AK. Od 1944 zastępca dowódcy i dowódca 6 Wileńskiej Brygady AK. Szef Oddziału III Komendy Okręgu Wilno AK.

Po wojnie

Od końca 1947 kurier Delegatury Zagranicznej WiN. Aresztowany przy próbie przekroczenia granicy PRL w połowie czerwca 1954 r.

21 maja skazany na karę śmierci, zamienioną na karę dożywotniego więzienia. 29 listopada 1967 r. zwolniony z więzienia.

Awanse

podchorąży – 1934 r.
podporucznik rezerwy – 1937 r.
porucznik rezerwy – 1942 r.
kapitan – 1944 r.
major –
pułkownik – 2013 r.

Odznaczenia

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie, 2011)
trzykrotnie Krzyż Walecznych
Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

 

Upamiętnienie
Tablica_pamiątkowa_Wierzchosławice-225x300 Adam Boryczka - Cichociemny

Tablica w Wierzchosławicach

Tablica pamiątkowa na fasadzie Domu Ludowego w Wierzchosławicach

 

 

 

 

Źródła:
  • informacje własne
  • Wikipedia
  • Paweł Rokicki: Armia Krajowa na Wileńszczyźnie 1943-1945. Warszawa: Barwa i Broń; Expadon Publishing SP. z o.o., 2007. ISBN 9788360786017.
  • Jerzy Ślaski, Żołnierze wyklęci, Warszawa 1996.
  • Bogusław Polak, Boryczka Adam, w: Kawalerowie Virtuti Militari 1792–1945, t.V: Konspiracja 1939–1945, cz. 1 (red. Bogusław Polak), Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1999, s. 13
  • Krzysztof A. Tochman, Adam Boryczka. Z Dziejów Win-u. t.1, Zwierzyniec-Rzeszów 1999